Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ympäristövastuu

Tavaroiden uudelleenkäyttö säästää luontoa


Jos Kierrätyskeskuksesta vuonna 2015 hankitut tavarat olisi ostettu uutena, olisi kulunut noin

  • 27 850 tonnia kiinteitä luonnonvaroja. Määrä vastaa noin 700 keskivertosuomalaisen vuosittaista luonnonvarojen kulutusta.

  • 2,7 miljoonaa kuutiota vettä. Määrä vastaa yli 1 900 suomalaisen vuosittaista piiloveden käyttöä.
  • 5 440 tonnia hiilidioksidia. Määrä vastaa 625 keskivertostadilaisen vuotuisia päästöjä.


Luvut perustuvat Kierrätyskeskuksen kautta vuonna 2015 kulkeneen tavaran MI-luonnonvaralaskelmaan. Lisää tietoa luonnonvaralaskennasta saa Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta.

Kierrätyskeskus välittää paljon tavaraa uudelleenkäyttöön


Vuonna 2015 Kierrätyskeskuksen toimipisteiden kautta kulki noin 3,4 miljoonaa tuotetta uudelleenkäyttöön. Yli 1,2 miljoona tuotetta annettiin ilmaiseksi.

Yhteensä Kierrätyskeskuksen kaupoissa kävi vuoden 2015 aikana yli 660 000 asiakasta.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristöpolitiikka


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen sekä  luonnonvarojen kulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen. Haluamme lisätä ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuuden ja osallisuuden mahdollisuuksia.

Otamme vastaan, huollamme, korjaamme, lahjoitamme ja myymme eteenpäin käytettyjä tavaroita. Valmistamme uusiotuotteita ja lainaamme tavaroita asiakkaillemme. Tarjoamme ympäristökasvatusta, -koulutusta ja -konsultointia. Kehitämme työkaluja ympäristövastuullisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Edistämme hyvinvointia ja paikallistaloutta, jotka eivät perustu tuotannon ja kulutuksen kasvuun.

Tarjoamme kaikille työntekijöillemme ympäristökoulutusta, jotta he pystyvät tunnistamaan Kierrätyskeskuksen ympäristövaikutuksia sekä toimimaan ympäristövastuullisesti työssään ja vapaa-ajallaan.

Kehitämme Kierrätyskeskuksen ympäristövaikutusten seurantaa. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme luonnonvarojen kulutusta ja ilmastovaikutuksia suhteessa uudelleenkäyttöön ohjaamamme tavaran määrään.

Yrityksen ympäristötyötä ohjaa johtoryhmä ja sitä tukee ja jäsentää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Toimistollamme on lisäksi Green Office -järjestelmä ja yrityksellemme on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Noudatamme Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikkaa, -periaatteita ja -ohjeita. Raportoimme ympäristöasioista vuosittain.

Yrityksellämme on ympäristövastaava sekä ympäristötiimi, jossa on edustajat yrityksen johdosta ja eri toiminnoista. Jokaiseen toimipisteeseen on nimetty ympäristöjärjestelmän avainhenkilö sekä ekotukihenkilö.

Toteutamme yrityksen ympäristöpolitiikkaa kaikissa toimipisteissämme. Arvioimme ja kehitämme ympäristöpolitiikkaa ja -johtamista sekä tavoitteiden vaikuttavuutta vuosittain.

Päivitetty 31.3.2015


  • Suomalaisen Työn Liittoon myöntänyt Kierrätyskeskukselle Yhteiskunnallinen yritysmerkin yhtenä ensimmäisten joukossa. Merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin.

Yhteiskunnallinenyritys logo

  • Kierrätyskeskuksen ympäristötyölle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti. Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen.

Ekokompassi


  • Kierrätyskeskuksen omassa hallinnossa ja ympäristökoulutuksessa (Kalasataman toimipiste) on käytössä WWF:n kehittämä Green Office -ympäristöjärjestelmä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä