Kaupunki on me!


Mitkä ovat hyvän asuinalueen ainekset? Kuinka asukkaat voivat vaikuttaa omaan ympäristöönsä? Entä miten kaupunki voisi parhaiten tukea asukastoimintaa?

 

Hankkeessa etsittiin yhdessä asukkaiden ja alueellisten toimijoiden kanssa paikallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja keinoja ottaa vastuuta oman asuinympäristön kehittämisestä.


Työn tavoitteena oli viihtyisä ja turvallinen kaupunki, joka tukee kestävää elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä.


Tärkeä osa hanketta oli erilaisten yhteishenkeä rakentavien sekä ympäristön kannalta kestävien toimintatapojen kokeileminen ja kehittäminen. Hankkeessa järjestettiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa:

 

 

Hankeväki koosti myös osallistumista, yhteisöllisyyttä ja kestävää elämäntapaa tukevia julkaisuja. Lue lisää Keke mukaan kuvioihin -vinkkejä järjestötoimintaan -oppaasta sekä Virtaa verkostoitumisesta -esitteestä. Asukkaille koottiin myös vertaiskoulutuspaketteja kestävän kehityksen aihepiireistä. Tutustu koulutuspaketteihin ja muuhun asukastoimintaa tukevaan materiaaliin.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä