Toimitilat

Yhteiset vai omat?

Järjestöillä on käytössään erilaisia tiloja kokoushuoneista harrastustiloihin.
Tilojen vuokra saattaa aiheuttaa ison menoerän. Silti tilat usein seisovat osan päivästä tyhjinä.


Kannattaa miettiä, tarvitaanko kokonaan omia tiloja vai voitaisiinko vuokrata tiloja vain kokoontumisten ajaksi. Omia tiloja ja tavaroita voi puolestaan vuokrata muiden käyttöön silloin kun niitä ei tarvita.


Yhteiskäytössä olevissa tiloissa tulee olla näkyvillä käyttöohjeet, jotta asiat sujuvat mutkattomasti. Yhteisissä tiloissa on helppo lainata tavaroita tai tehdä yhteishankintoja.

 

 

Katso hyvät käytännöt:  

 

Miten toimitilat vaikuttavat ympäristöön?

Tilojen käytön merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät useimmiten lämmityksestä ja sähkön käytöstä sekä tiloihin kulkemisesta.
Näihin asioihin sekä jätteen synnyn ehkäisyyn kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota

 

Katso hyvät käytännöt:   


 

Kokoontumistiloja voi etsiä

 • taustayhteisöltä
 • paikallisjärjestöiltä
 • alueen taloyhtiöiltä, huoltoyhtiöiltä ja isännöintitoimistoilta (yhteystiedot kerrostalojen rapuista)
 • asukas- ja kaupunginosayhdistyksiltä
 • kouluilta, päiväkodeilta, opetusvirastosta
  ja vanhempainyhdistyksiltä
 • alueen yrityksistä ja virastoista
 • kaupungin tai kunnan tilakeskuksesta,
  nuorisoasiainkeskuksesta,
  sosiaali-, kulttuuri- ja liikuntatoimelta
 • internetin hakukoneista asuinalueen
  nimellä.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä