Vaikuttamisen keinoja

 

Valtaosa järjestöistä pitää aatemaailmansa mukaista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamista merkittävänä toiminnan painopisteenä.

 

Myös kestävän kehityksen edistäminen järjestössä on yksi tapa vaikuttaa.


Vaikuttamistyössä kannattaa keskittyä ensin ihmisiin, jotka ähtevät helposti mukaan; näin luodaan positiivista imua.

Toiminnan ajankohdalla on paljon merkitystä. Muutokset asenteissa ja toiminnassa tapahtuvat usein hitaasti. Ei kannata lannistua, vaikka ei saataisi heti näkyviä tuloksia.

 

 

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

 • Hakeutukaa yhteistyöhön sellaisten henkilöiden ja tahojen kanssa, joilla on samansuuntaisia tavoitteita.
 • Ottakaa yhteyttä asiaa esittelevään kunnan viranhaltijaan.
 • Neuvotelkaa myös epävirallisesti.
 • Yksittäisiä luottamushenkilöitä kannattaa käyttää vaikuttamisen välineinä.
 • Seuratkaa ajamanne asian valmistelua ja vaikuttakaa siihen.
 • Nostakaa asia julkiseen keskusteluun (esim. mielipidekirjoitus, lehdistötiedote, keskustelupalstat).
 • Osallistukaa suunnitteluryhmiin.
 • Jakakaa tietoa asiasta kiinnostuneille kuntalaisryhmille.
 • Tehkää virallisia aloitteita.
 • Kerätkää adresseja.
 • Olisiko syytä osallistua mielenosoitukseen tai jopa olla aloitteellinen sen järjestämisessä

 

Katso myös hyvät käytännöt


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä