Vinkkejä viestimiseen

 

Osallistuminen ja sisäinen viestintä

Kun otetaan kaikki jäsenet mukaan toiminnan suunnitteluun, saadaan uusia ideoita ja toimintaan sitoutuneita jäseniä. Isot muutokset on helpompi hyväksyä, kun niitä on ollut itse suunnittelemassa.


Toiminnan suunnittelu ja päätöksenteko yhdessä vaativat ennen kaikkea hyvää, vuorovaikutteista viestintää. Yksi tapa saada jäsenistöltä ideoita on toimitilassa oleva palautelaatikko. Laatikkoon tulleet ideat ja niistä seuraavat jatkotoimenpiteet kannattaa käsitellä kaikille avoimessa tilaisuudessa.

Jäsenistölle on hyvä myös muistaa raportoida oman järjestön työn saavutuksista!

 

Katso myös hyvä käytäntö

 

Ulkoinen viestintä

Ulkoisessa viestinnässä kannattaa muistaa, että ihmiset seuraavat erilaisia kanavia. Erilaisten kohderyhmien saavuttamiseksi kannattaa levittää viestiä useita viestintäkanavia pitkin.

 

Viestinnässä kannattaa nostaa esiin perustoiminnan lisäksi kestävän kehityksen
eteen tehdyt toimet.


Nettisivut on hyvä tietolähde, joten niiden ajantasaisuudesta ja toimivuudesta kannattaa huolehtia. Järjestön tekemät julkaisut ja tiedotteet kannattaa myös laittaa nettisivuille, jolloin tiedot ovat helpommin muiden löydettävissä ja painosmäärä voidaan pitää pienenä.

 

Järjestöä voidaan tuoda esiin monin keinoin, ja samalla tullaan hankkineeksi uusia jäseniä.


Hyviä keinoja

 

  • Kaverikokoukset
  • Avoimet ovet
  • Kampanjat
  • Järjestön lehti jakoonlähialueelle
  • Sosiaalinen media (Facebook jne.)
     

 

Näin säästetään rahaa ja luonnonvaroja

 

Paperitulosteiden välttäminen kokouksissa

  • Heijastetaan esityslista seinälle.
  • Tulostetaan monta esityslistaa yhdelle arkille.
  • Työstetään tekstejä yhteisen verkkoalustan kautta.

 

Mikäli järjestöllä on tarvittavat välineet, kannattaa harkita, voitaisiinko joitakin kokouksia pitää etäkokouksina.

 

Tieto- ja viestintätekniikan avulla jäsenet voivat keskustella aiheista kukin omalta asuinpaikaltaan.

 

Tällä tavalla vähennetään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä, ja osallistumiseen ei kulu niin paljon aikaa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä