4V: Bry dig om, Påverka, Trivs och Må bra

– en god livsmiljö tillsammans


Inom projektet 4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin skapades i samarbete med invånare, bostadsfastigheter, skolor, daghem och föreningar möjligheter för ett hållbart, trivsamt och ansvarsfullt boende. Utgångspunkten var de lokala behoven och att främja invånarnas möjligheter att delta och påverka.

Kontakt


Förverkliga dina drömmars stad


4V-projektet kallade invånarna att komma med idéer och att ställa upp för en bättre boendemiljö. Målet var att förbättra trivsel och säkerhet genom att främja en hållbar storstadskultur och livsstil som bygger på deltagande och samarbete. En viktig del av projektet var att prova och utveckla olika verksamhetssätt som ökar samhörigheten och miljöhållbarheten. I samarbete med lokala aktörer ordnade vi evangemang, jippon, utfärder och kurser. Vi sammanställde också guider och andra publikationer om deltagande, samhörighet och hållbar livsstil.


Lärande för hållbar utveckling


4V-projektets miljöpedagoger stödde lärande för hållbar utveckling i skolor, daghem, ungdomslokaler, lekparker, klubbar och föreningar. Miljöpedagogerna ordnade kurser och  ställde upp som rådgivare och konsulter till de som jobbar med barn och unga. Målet är att barn och unga lär sig en hållbar livsstil. I lärandet genomsyrar hållbar utveckling både värderingar, verksamhet och sakinnehåll.


Hållbar utveckling i bostadshusen


4V-projektet samarbetade med städernas hyreshus i pilotområdena. Vi tog fram medel att genomföra, uppfölja och bedöma hållbar utveckling och aktiverande invånarcentrerade arbetsmetoder i städernas hyreshus. Erfarenheter, idéer och god praxis samlades till en verktygslåda för hållbar utveckling i hyreshusen, ett praktiskt program för ansvarigt boende.Material på svenska


Broschyr 4V
Hållbar utveckling i skolan - broschyren (pdf)

Hållbar utveckling i skolan (pdf)

Hållbar utveckling i daghemmet (pdf)

Förfrågan om allmänna öppna lokaler (sammanfattning) ()

Hållbar utveckling - Tips för hållbar föreningsverksamhet (pdf)

Se även

Material på finska
Material på engelska


Projektet 4V verkade i Esbo i Alberga, Södrik och Kyrkträsk, i Helsingfors i Mellungsby, Kasberget och Hertonäs och i Vanda i Korso och Västerkulla. Projektet drevs av städerna och av Huvudstadsregionens Återanvändningscentral. Projektet fick 2008–2011 medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och av Nylands förbund.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä