Hyvät käytännöt

 

4V-hankkeessa on koottu hyviä kestävän kehityksen käytäntöjä pääkaupunkiseudulta ja muualtakin Suomesta. Hyvät käytännöt liittyvät kasvatuksen, asumisen sekä asukas- ja järjestötoiminnan teemoihin, ja ne edistävät kestävää elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä ruohonjuuritasolla. Osaa käytännöistä hanke on ollut mukana toteuttamassa ja osa on kerätty suoraan sidosryhmiltä.

 

Hyviä käytäntöjä voi hyödyntää vapaasti haluamallaan tavalla – toteuttaa sellaisenaan, muokata omiin tarpeisiin sopiviksi tai käyttää ajatusten herättelijänä omaa toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä.

 

Jokaisesta hyvästä käytännöstä esitellään ensin tiiviisti tavoitteet ja toimintatavat. Otsikon Kokemuksia alta selviää, miten yksittäiset toimijat ovat soveltaneet käytäntöä omassa toiminnassaan. Lopuksi esitellään käytännön hyödyt kestävän kehityksen kannalta.

 

Hyvät käytännöt on koottu alle aakkosjärjestyksessä. Sivun vasemman laidan valikossa käytännöt on jaoteltu avainsanojen mukaan. Nettiselailun lisäksi kahden sivun pituiset käytännöt voi tulostaa tai tallentaa pdf-tiedostona.


Lisätietoja hyvistä käytännöistä voi kysyä Eija Koskelta (eija.koski(at)kierratyskeskus.fi, 045 6366 302).


Tämän sivun suora osoite on www.4v.fi/hyvatkaytannot

Kaikki hyvät käytännöt aakkosjärjestyksessä:


Aineettomien lahjojen korttipaja ja infopöytä (pdf)

Alueellinen järjestyksenvalvojaverkosto- ja koulutus (pdf)

Alueellinen leiriyhteistyö (pdf)

Alueellinen vanhempainilta (pdf)

Alueellinen ympäristökasvattaja (pdf)


Animaatiojoulukalenterin tekeminen työpajoissa (pdf)

Asukasetujärjestelmä kannustaa vastuulliseen asumiseen (pdf)

Asukasjuhlat (pdf)


Asukkaat mukana kaupungin alueiden hoidossa ja kehittämisessä (pdf)

Asukkaat mukana pihasuunnittelussa (pdf)


Asukkaiden kirpputori- ja kierrätystapahtumat (pdf)


Asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa vuokranmääritykseen (pdf)

Asukkaiden osallisuus kaupunkisuunnittelussa - Menetelmänä kaupunkikävely (pdf)


Asukkaiden osallisuus kaupunkisuunnittelussa - Menetelmänä wikisuunnittelu (pdf)  

Asumisneuvojan talopäivystykset (pdf)

Ekotekokilpailu (pdf)


Haastatteluin nuorten näkemykset asuinalueestaan kuuluviin (pdf)

Hiilineutraali tapahtuma (pdf)

Hyväntekeväisyysneulonta (pdf)


Ideoita avoimeen asiakaspalveluun (pdf)


Ideoita yhteistilojen käyttöön (pdf)


Ilmaista neuvontaa kestävästä kulutuksesta (pdf)


Innostaminen ja palkitseminen järjestössä (pdf)

Junnut Jeesaa ikäihmisiä (pdf)

Järjestöt mukaan turvallisuussuunnitteluun (pdf)

Järjestötilojen yhteiskäyttö (pdf)


Kattojärjestö keke-toiminnan tukena (pdf)

Kaupunkiviljely (pdf)


Keinoja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon: tähtäimessä asukastila (pdf)


Kerhostartit vuokrataloyhtiöiden asukastoiminnassa (pdf)


Kestävän arjen työpajat ja kurssit (pdf)

Kestävän kehityksen määrittely lasten ja nuorten kanssa (pdf)


Kestävän kehityksen näkökulma koulun ja päiväkodin tapahtumiin (pdf)


Kestävän kehityksen ohjelman perusmalli (pdf)


Kestävän kehityksen teemapäivät ja -viikot (pdf)

Kestävää kehitystä asukastiloissa ja kirjastoissa (pdf)

Kesätöihin omaan taloyhtiöön (pdf)

Kierrätyshuone (pdf)

Kimppakyytiringin perustaminen (pdf)

Kodin turvallisuustietoa netistä (pdf)

Koti kunnossa? -koulutuksen asukkaille (pdf)

Koulujen ja päiväkotien ympäristövastuuhenkilöiden verkosto (pdf)


Koulukasvihuone (pdf)


Koulumummi ja kouluvaari -vapaaehtoistoiminta (pdf)


Koulutusten ja teemailtojen järjestäminen (pdf)


Kunnan kestävän kehityksen kasvatuksen työryhmä (pdf)

Kuntien välinen yhteistyö aluetyössä (pdf)

Kuukauden keke-palkinto (pdf)


Kuukausittaiset tiedot veden- ja sähkönkulutuksesta innostavat säästämään (pdf)


Lasten ja nuorten osallistuminen kaupunkisuunnitteluun (pdf)


Leluton viikko (pdf)


Lähiympäristö tutuksi päiväkodissa (pdf)


Lähiympäristöpeli (pdf)


Motivoi asukkaat mukaan asukastoimintaan (pdf)


Naapurikahvila - kohtaamisia ja voimaantumista (pdf)


Naapuruussovittelu (pdf)


Nuorten seinämaalaus (pdf)

Oppilaiden osallistuminen koulun jätehuoltoon (pdf)


Palkitse energiansäästäjät (pdf)


Retket yhteisöllisyyden ja ympäristötiedon vahvistamiseksi (pdf)


Saturetket lähiluontoon (pdf)


Taloyhtiön intra helpottaa viestintää (pdf)


Tarinateatterikerho osana iltapäivätoimintaa (pdf)


Toiminnallinen vinkki ryhmän ohjaajille (pdf)


Toimitilojen muunneltavuus (pdf)


Toimivat Seniorit (pdf)


Turvallisuustempaus asukkaille (pdf)


Tyhjän lautasen malli - vinkkejä koulun ruokalaan (pdf)


Työkaluja ympäristövaikutusten vähentämiseen toimistossa (pdf)

Uudelleenkäytettävät käsipyyhelaput (pdf)


Uuden hankkeen sissimarkkinointi - palloralli (pdf)


Vaikuta järjestön hankinnoilla (pdf)

 

Vanhempien järjestämä koulutuspäivä kasvattajille (pdf)


Vierailuilla kuntien välistä kokemustenvaihtoa (pdf)

Viestintä ja vertaistuki osana ympäristöeksperttien koulutusta (pdf)


Viestintäkampanja herättää keskustelua kestävästä asumisesta (pdf)

Vihreä lippu vapaa-ajan toimijoille (pdf)

Vireää asukastoimintaa retkeillen (pdf)

Yhdenvertaisuuden edistäminen järjestössä (pdf)

Yhdessä yhteisestä teemasta - lasten ja nuorten mielipiteiden keruu (pdf)

Yhteisellä teemalla alueellisia asukastapahtumia (pdf)

 

Yhteiskäyttötavarat (pdf)


Yhteistyöllä tukea vanhusten asukaskerholle (pdf)


Yhteisötaide (pdf)


Yhtiö mukaan aluekehittämiseen? (pdf)

Ympäristöagenttitoiminta (pdf)

Ympäristöekspertti joka talossa (pdf)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä