Alueellinen vanhempainilta (pdf)

 

Avainsanat: yhteisöllisyys, yhteistyö, koulu, päivähoito, asukkaat, kaupunginosa, turvallisuus


Kenelle: kouluille, päiväkodeille, nuorisotoimelle, seurakunnalle, asukkaille

 

 

Tavoite

Käytännön tavoitteena on koota paikalliset lapsiin ja nuoriin vaikuttavat toimijat yhteen ja järjestää yhdessä koko aluetta koskeva vanhempainilta kaikille alueen asukkaille, erityisesti vanhemmille.

 

 

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Huoli lapsista ja nuorista on yhteinen. Alueellinen vanhempainilta tuo yhteen kaikki asianosaiset. Se tukee alueen vanhempien, koulujen, päiväkotien ja muiden tahojen yhteistoimintaa sekä antaa mahdollisuuden keskustella alueen lapsia ja nuoria koskettavista ongelmista sekä yhteisistä pelisäännöistä alueella.

 

 

Toteuttaminen

Vanhempainiltaa suunnittelevaan työryhmään kutsutaan asiasta kiinnostuneita alueellisia toimijoita (kouluja, päiväkoteja, leikkipuistoja, nuorisotaloja, seurakunta, järjestöjä, sosiaalivirasto, kulttuuriasiainkeskus, alueella toimivia hankkeita, lähipoliisi, asukkaat jne.). Tarvittaessa voidaan perustaa lisäksi pienempi suunnitteluryhmä, mutta koko työryhmä osallistuu tapahtuman järjestelyihin ja mainostamiseen. Työryhmä tapaa toisensa hyvissä ajoin, esim. 4-5 kuukautta ennen suunniteltua tapahtumaa, ja pitää kokouksia säännöllisesti tapahtuman lähetessä. Tapahtuman suunnittelulle ja toteuttamiselle laaditaan aikataulu ja jaetaan vastuut, joista pidetään kiinni. Työ jaetaan tasapuolisesti kaikkien osallistuvien tahojen kesken. Aluksi päätetään illan tarkoitus ja teema, joka koskettaa paikallisia asukkaita, vanhempia ja toimijoita. Suunnitellaan illan ohjelma aikatauluineen ja valitaan kiinnostavat esiintyjät. Myös nuorten mielipiteiden kuuleminen tilaisuudessa voi olla mielenkiintoista. Ohjelmaan on tärkeä varata riittävästi aikaa keskustelulle.

 

Tapahtumapaikan ja ajankohdan valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tilaisuus on hyvä järjestää jossakin neutraalissa tilassa (ei koulun tai seurakunnan tiloissa), jolloin sinne on helpompi kaikkien alueen asukkaiden tulla. Paikalla on tärkeä olla toimivat tilat (keittiö, wc) ja riittävästi istumapaikkoja sekä hyvät tekniset valmiudet esim. tietokoneen, äänentoistolaitteen, mikrofonin tai videotykin käyttöä varten. Osallistujille on hyvä tarjota illan kuluessa kahvit ja pullat/sämpylät. Tapahtuman ajankohdan valinnassa kannattaa kääntyä koulujen ja päiväkotien puoleen, jotta samalle viikolle ei osu muita vastaavia tapahtumia tai ole muuta kiirettä.


Tapahtuman mainos kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja käyttää runsaasti aikaa mainosten ja tiedotteiden levittämiseen alueelle sekä sähköisesti. Mainostusvastuu pitää jakaa koko ryhmän kanssa, sillä monipuolisen työryhmän verkostossa tieto vanhempainillasta leviää laajalle. Mainostuksessa kannattaa hyödyntää kaikkia paikallisia toimijoita, myös yhdistyksiä ja järjestöjä sekä lehtien menovinkkipalstoja.Resurssit

Ajalliset resurssit:

  • Kokouksia on hyvä järjestää ennen vanhempainiltaa vähintään 3-5, kerrallaan 2 tuntia.
  • Illan valmistelut vievät aikaa 1-2h, itse tapahtuma kestää 2-2,5h (esim. klo 18-20).


Taloudelliset resurssit:

  • Kaikki mikä voidaan kannattaa tehdä talkoovoimin ja kontakteja sekä yhteistyötä hyödyntäen, mutta joitain rahallisia resursseja tarvitaan
  • Tilan vuokra. Paikallisella yhteistyöllä tilan voi saada käyttöön myös ilmaiseksi.
  • Puhujat. Joskus kalliimpi, mutta tunnetumpi esiintyjä voi toimia tapahtumalle julkkisvetonaulana. Kaikki puhujat eivät edes ota rahaa tämän tyyppisistä keikoista.
  • Kahvitarjoilu, myös kokouksiin
  • Mainoksiin saattaa tarvita rahaa, mutta lehtien palstoille ja nettifoorumeille pääsee monesti mainostamaan ilmaiseksikin. Kannattaa hyödyntää kaikki kontaktit!


Kokemuksia

Mellunmäen aluetyöryhmä järjesti alueellisen vanhempainillan sekä keväällä 2009 että 2010 Mellunmäen Kulttuuri- ja vapaa-ajan tila Mellarissa. Aluetyöryhmään kuuluivat paikallisten koulujen, päiväkotien, nuorisotalojen, leikkipuistojen ja seurakuntien, sosiaalityön, lähityöhankkeen ja 4V-hankkeen edustajat sekä muita alueella toimivia hankkeita ja kaupungin toimintoja. Molempina vuosina tapahtuma järjestettiin teemalla "Koko kylä kasvattaa". Tapahtuma osoittautui palautteen perustella tarpeelliseksi ja siitä haluttiin tehdä vuosittainen tilaisuus, jossa alueen asukkaat ja vanhemmat voivat kuulla tietoa alueen toimijoilta, esittää kysymyksiään sekä jakaa tietoaan ja huoliaan muiden kanssa.


 

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Käytäntö edistää sosiaalista kestävää kehitystä ja yhteisöllisyyttä sekä korostaa yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä. Tapahtuma kuuluu järjestää kestävän kehityksen hengessä ja luonnonvaroja säästäen, esimerkiksi käyttäen kestoastioita kahvituksessa.

 

 

Yhteystiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä