Animaatiojoulukalenterin tekeminen työpajoissa (pdf) (LIITE)


Avainsanat: asukastoiminta yhteisöllisyys, osallisuus, yhteistyö, koulu, päivähoito, järjestöt, kunnat, kaupunginosa, toimintavinkki, kestävä elämäntapa, viestintä

Kenelle: kunnille, järjestöille, yrityksille, kouluille ja päiväkodeille


Tavoite

Tuottaa yhteistyössä animaatiojoulukalenteri. Poikkihallinnollinen yhteistyö lisääntyy yhteisöllisen mediaprojektin myötä. Joulukalenterin avulla käsiteltävät, eri-ikäisille sopivat kestävän kehityksen teemat lisäävät tekijöiden ja yleisön ympäristötiedon määrää.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Animaatiojoulukalenteri on nukkeanimaatio, joka syntyy lasten tai aikuisten työpajoissa ja esitetään päiväkohtaisena animaationa 1.-24.12. internetissä tai seinälle heijastettuna. Malli sopii media- ja taidekasvatuksen välineeksi. Animaatiotekniikka on helppo omaksua ja se soveltuu kaikenikäisille.


Toteuttaminen

Suunnittelussa, käytännön järjestelyissä ja tiedottamisessa vapaaehtoistyön käyttö on luontevaa. Työpajojen vetämiseen tarvitaan kuitenkin alan asiantuntemusta. Yhteistyötä voi ehdottaa esimerkiksi alan oppilaitoksille. Osaamisen ja muiden resurssien salliessa voidaan myös käsikirjoitus, lavasteiden valmistus, editointi ja julkaisu tehdä erillisissä työpajoissa tai kurssitöinä. Kaikissa tapauksissa työn sujuvuuden varmistamiseksi projektille tarvitaan vastuutaho ja työpajoihin ohjaajia, joilla on kokemusta kuvaamisesta ja editoinnista.

Lapsista ja muista osallistujista koostuva työryhmä hoitaa animaatiotyöpajojen toteutuksen sekä hahmojen ja lavasteiden tekemisen. Animaatiotyöpajat sopivat lapsille, koska lasten on helppo ymmärtää animaatiotekniikan lineaarisuus ja toimia itse ohjaajina ja kuvaajina. Aikuisille työpajat voidaan järjestää kursseina tai avoimina tilaisuuksina. Animaatiojoulukalenteria voidaan markkinoida ja esittää internetissä. Lisäksi se voidaan heijastaa esimerkiksi asukastilan ulkoseinälle. Kalenterin kuvaukset hoituvat noin neljässä puolenpäivän mittaisessa animaatiotyöpajassa, jos lavasteet ja nuket on tehty etukäteen valmiiksi. Ryhmille kerrotaan lyhyesti animaatiotyöskentelyn perusteista ja esitellään työvälineet. Yhden animaation tekeminen kestää noin 30–45 minuuttia. Kahdessa puolen päivän äänityöpajassa luodaan musiikkia ja äänitehosteita sisältävä ääniraita animaatioihin. Työpajoissa lapset järjestetään 3–4 hengen ryhmiin. Ääniraidan suunnittelu, harjoitteleminen ja lopullinen äänitys vie ryhmältä noin 30 minuuttia. Työpajoista koostuvan kokonaisuuden lisäksi päiväkotiryhmät ja koululuokat voivat osallistua animaatiojoulukalenterin tekemiseen osana päiväkodin perustoimintaa tai koulun varsinaista opetusohjelmaa tekemällä esimerkiksi lavasteita tai hahmoja. Editointityö tehdään vetäjien toimesta pajojen jälkeen.


Resurssit

Käsikirjoitukseen, suunnitteluun, editointiin ja tuotantoon sekä pajojen tauko-ohjelman toteutukseen tarvitaan erilliset työntekijät joko vapaaehtoistöin tai palkkaamalla. Projektin toteutus vaatii kokonaisuudessaan noin yhden henkilötyökuukauden panostuksen, ja paja vaatii eri alojen asiantuntemusta. Suuri osa tarvittavista materiaaleista voidaan hankkia kierrätettynä. Tukea kustannuksiin voi tarjota esimerkiksi kulttuuri-, sosiaali-, ympäristö- ja nuorisotoimi.


Kokemuksia

Helsingin Kontupisteessä on tehty animaatiojoulukalenteri vuodesta 2002 lähtien ammattilaisten vetämissä työpajoissa. Kontupisteen ikkunaan projisoidut joulukalenterit ovat saaneet aina positiivista palautetta. Vuonna 2008 joulukalenterin tuotantoa ja julkistamistapaa kehitettiin 4V-hankeyhteistyönä. Joulukalenterista tehtiin konsepti, jonka avulla mahdollistetaan projektin toistaminen myös muiden tahojen toimesta. Uutuutena olivat kestävän kehityksen teemoihin liittyvän käsikirjoituksen tuottaminen, äänimaailmatyöskentelyn testaaminen sekä ohje animaatiokalenterin toteutuksesta yhteisöllisenä projektina. Avoimesta työpajasta tiedotettiin alueellisesti ja jokaisessa työpajassa oli kaksi animaatiopistettä, mikä mahdollisti noin kuuden lapsen yhtäaikaisen työskentelyn. Vuoroaan odottaville oli järjestetty ohjelmaa työrauhan takaamiseksi 4V-hankkeen ympäristöneuvojien toimesta; lapset askartelivat uusiojoulukortteja ja harjoittelivat kierrätystä ja kestävää kulutusta pelien ja leikkien avulla. Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, Lasipalatsin Mediakeskus Oy ja 4V-hanke. Joulukalenteripajoihin osallistui yli sata lasta ja aikuista. Valmiin Animaatiojoulukalenterin animaatiot julkaistiin päivittäin 1.-24.12.2008 internetissä sekä projisoituina mm. Kontupisteen ikkunaan ja Helsingin keskustassa Lasipalatsin ulkoseinälle.

Vuonna 2009 animaatiojoulukalenterin tekemisen päävastuu oli Helsingin kulttuuriasiainkeskuksella ja Animatrix ry:llä. 4V oli mukana kertomassa kokemuksia edellisiltä vuosilta, markkinoimassa kalenteria sekä tarjoamassa tiloja kuvauksia varten. Vuonna 2009 kokeiltiin jälleen uudenlaista konseptia, kun Ateneumin Picasso-näyttely saatiin yhteistyökumppaniksi. Ateneum tarjosi animaatioryhmille mahdollisuuden tutustua Picassonäyttelyyn opastuksen kera. Kaikki vuoden 2009 joulukalenterin luukut saivat innoituksensa Picasso-näyttelystä eikä niitä käsikirjoitettu etukäteen.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Työmenetelmä sopii lasten ja aikuisten innostamiseen, yhteisöllisyyden herättelyyn ja ympäristökysymysten lähestymiseen. Menetelmä on myös oivallinen tapa saattaa yhteen eri-ikäisiä ihmisiä. Lisäksi osallistujien tietotaito ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät prosessin myötä.


Yhteystiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä