Asukkaat mukana kaupungin alueiden hoidossa ja kehittämisessä (pdf)


Avainsanat: osallisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö, asukkaat, asukastoiminta, järjestöt, kunnat, kaupunginosa, vapaaehtoistyö, toimintavinkki, kestävä elämäntapa

Kenelle: kuntien asiantuntijoille, järjestöille, asukkaille


Tavoite

Asukasosallisuuden ja viihtyisyyden kehittäminen osana kuntien vapaaehtoistyön kehittämistä, kohteena viheralueiden hoito ja kunnossapito.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Vapaaehtoistyön ja asukasosallisuuden kehittäminen kaupungin (viher)alueiden hoidossa; esimerkkeinä alueelliset asukasillat ja kansalaisten kevätkukkaistutukset.


Toteuttaminen

Aloite oman alueen viherympäristön kehittämisestä voi tulla kunnan vapaaehtoistyötä koordinoivalta asiantuntijalta tai aktiivisilta asukkailta/järjestöiltä. Kunnan ja kiinnostuneen paikallisen tahon edustajat sopivat yhdessä eri tahojen vastuista ja rooleista sekä siitä mihin asioihin kukin voi vaikuttaa.

Keskustelua tietyn kaupunginosan tai alueen toiminnasta voidaan käynnistää esimerkiksi järjestämällä alueellinen asukasilta. Alueellisessa asukasillassa voidaan käydä läpi esimerkkejä asukkaiden ja kaupungin yhteistyöstä viheralueiden hoidossa, vaihtaa kokemuksia siitä miten itse on osallistunut tai haluaisi osallistua kaupungin viihtyisyyden edistämiseen, keskustella toiveista ja niiden toteuttamismahdollisuuksista sekä miettiä löytyisikö alueelta jotain minkä eteen yhdessä oltaisiin valmiita tekemään töitä. Tällaisia yhteisiä kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi tiettyjen alueiden puhtaanapito tai kunnostus tai yhteiset istutukset, juhlat, säännölliset kokemustenvaihtotapaamiset tms.


Resurssit

Kuntien vastuuvirastojen henkilöstön työpanosta tarvitaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkiksi kukkaistutustempauksissa kaupunki huolehtii kukkapenkkien perustamisesta, sipuleiden hankinnasta ja istutustyön opastuksesta. Asukkaiden edustajat puolestaan vastaavat istutustempausten mainostamisesta, talkooistuttajien opastamisesta ja muista käytännön järjestelyistä istutuspäivänä. Muut resurssit ovat sovittavissa erikseen.


Kokemuksia

Hyvä Kasvaa Helsingissä -liike
Liike yhdistää asukkaat, yritykset ja Helsingin kaupungin toimimaan paremman kaupungin puolesta. Kasvualustan liikkeelle tarjoaa rakennusvirasto. Liike tarjoaa työkaluja asukkaiden, paikallisten yritysten ja kaupungin yhteistyölle. Esimerkiksi Hyvällä asialla -lupaus on osa Hyvä kasvaa Helsingissä vapaaehtoistoimintaa. Hyvällä asialla tunnukset (mm. huomioliivin ja tapaturmavakuutuskortin) saa, kun tekee kirjallisen lupauksen ja ottaa huolehtiakseen jonkin kaikille yhteisen alueen viihtyisyyden. Liikkeen monipuolista toimintaa ovat esimerkiksi myös jo perinteeksi muodostuneet Kevätsiivoustalkoot, puistokävelyt ja erilaiset juhlat.
Lisää toiminnasta löydät: http://www.hyvakasvaa.fi/

Hyvä kasvaa Helsingissä -asukasillat ja Kansalaisten kevätkukkapenkit
Hyvä Kasvaa Helsingissä -asukasiltoja pidettiin Mellunkylässä 4V-hankkeen, kulttuuri- ja asukastila Mellarin, asukasjärjestöjen ja Helsingin kaupungin rakennusviraston yhteistyönä. Näistä illoista poiki idea kansalaisten kevätkukkaistutuksiin. Ensimmäisessä asukasillassa tutustuttiin puistojen vapaaehtoistyöhön aina Helsingistä New Yorkiin sekä keskusteltiin Helsingin Mellunkylän alueen kehittämistarpeista ja siitä mitä yhdessä voitaisiin tehdä. Keskustelussa kukkaistutukset ja alueen historiallisten kohteiden kunnossapito olivat teemoja, joiden eteen asukkaat halusivat itse tehdä jotain. Jatkoilloissa istutukset päätettiin toteuttaa kevätkukkaistutuksina. Ehdotukset toteutettavista kukkapenkeistä suunniteltiin asukkaiden lukuisten ideoiden pohjalta Helsingin kaupungin puistoja ja katuja huoltavan Staran puutarhureiden parhaiksi arvioimiin kohteisiin. Iltoihin osallistui 20- 35 asukasta, joista osa oli jo Hyvällä asialla -lupauksen tehneitä. Iltojen kutsut olivat mm. paikallislehdissä menopalstoilla ja alueen erilaisilla nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. Kevätkukkaistutukset tehtiin lokakuussa 2010 kolmeen kohteeseen; Kontulaan, Vesalaan ja Mellunmäkeen. Istutuksiin osallistui asukkaiden lisäksi päiväkoti-, leikkipuisto- ja koululaisryhmiä sekä nuorisotalon nuoria. Yhteensä istuttajia oli yli 200 ja he istuttivat 5500 tulppaania ja narsissia.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Asukasosallisuuden lisääminen ja sen mukanaan tuomat hyödyt kuten viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden voimistuminen.


Yhteystiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä