Asumisneuvojan talopäivystykset (pdf)


Avainsanat: osallisuus, asuminen, turvallisuus, asukkaat, taloyhtiö, viestintä

Kenelle: taloyhtiöiden henkilökunnalle


Tavoite

Tällä käytännöllä helpotetaan asukkaan mahdollisuuksia ottaa yhteyttä asumisneuvojaan, ratkotaan asumiseen liittyviä ongelmia ja kehitetään yhtiön toimintaa.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Kun asumisneuvoja on säännöllisesti tavattavissa yhtiön taloissa, asukkaiden on helpompi tehdä aloitteita. Joskus asukkaalla saattaa olla vaikeuksia olla suoraan yhteydessä isännöitsijätoimistoon tai julkiseen sektoriin. Asumisneuvojan jalkautuminen tekee lähestymisen helpoksi.

Asumisneuvoja toimii linkkinä asukkaan, taloyhtiön ja julkisen sektorin välillä. Hän tarjoaa ohjausta ja neuvontaa asukkaille sekä ohjaa asukkaita käyttämään heille tarjottuja palveluita. Tarpeiden kartoitus, asukastoiminnan tukeminen ja uudenlaisen yhteisöllisen asumiskulttuurin luominen kuuluvat asumisneuvojan tehtäviin. Hän myös tarjoaa tukea asukkaiden äkillisissä elämäntilanteissa ja pyrkii reagoimaan tilanteisiin nopeasti, ongelmia ennaltaehkäisten.


Toteuttaminen

Asumisneuvojan talopäivystys on yhtiön näkökulmasta positiivista monesta eri syystä. Asukkaat kokevat, että heidän mielipiteitään ja ongelmiaan kuunnellaan ja käsitellään. Se kasvattaa sitoutumista kotitaloon ja alueeseen, ja vaihtuvuus kiinteistöissä vähenee. Huolto- ja remontointikustannukset vähenevät, sillä jos kodintuntu vahvistuu, asukkaat huolehtivat asunnoistaan paremmin. Asumisneuvojan aktiivinen hyödyntäminen vaikuttaa häätöjen määrään suotuisasti, koska pyrkimyksenä on selvittää asiat perinpohjaisesti.

Asumisneuvojan talopäivystyksiä on hyvä pitää säännöllisinä ja etukäteen rappujen ilmoitustauluilla ilmoitettuna, jolloin asukkaat tietävät tulla juttusille. Päivystyksiä voi olla kaksi kertaa kuussa tai tarpeen vaatiessa useammin. Päivystyksen aikaa ja kestoa määriteltäessä täytyy ottaa huomioon muun muassa asukkaiden erilaiset työ- ja opiskeluajat.


Resurssit

Taloudelliset resurssit toimintaan tulevat taloyhtiöltä. Talopäivystys kannattaa järjestää mahdollisimman lähellä asukkaita, esimerkiksi talon kerhohuoneessa.


Kokemuksia

Myllypuron Kiinteistöt Oy:ssä asumisneuvojan talopäivystykset on todettu toimivaksi tavaksi ehkäistä ongelmia. Niiden kautta yhtiö on saanut myös palautetta asukkailta. Asumisneuvojalla on yhtiön talojen kerhotiloissa kaksi päivystyshetkeä viikossa, jotta kontaktin ottaminen olisi mahdollisimman helppoa. Asukas voi olla yhteydessä asumisneuvojaan myös sähköpostilla tai puhelimella. Tarvittaessa hän voi tehdä kotikäyntejä.

Usein asumisneuvoja on osa kaupungin organisaatiota, mutta Myllypuron Kiinteistöissä on oma asumisneuvoja, joka toimii linkkinä asukkaiden ja yhtiön välillä. Oma asumisneuvoja tuo synergiaetua yhtiön toiminnan kehittämiseen. Konseptia on pyritty kehittämään yhtiön muista toimista erillisenä, asukkaan hyväksi toimivana käytäntönä.

Myllypuron Kiinteistöjen asumisneuvoja ottaa tapauksen selvittämisen jälkeen yhteyttä osapuoliin ja varmistaa, että ongelmat ovat ratkenneet. Seuranta auttaa myös havaitsemaan, mikäli ongelmat kasaantuvat tiettyyn kohteeseen. Myllypuron Kiinteistössä asumisneuvojan talopäivystykset on todettu toimivaksi tavaksi ehkäistä ongelmia.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Asumisneuvojan talopäivystykset lisäävät sosiaalista kestävyyttä, kun kuunnellaan asukkaita, otetaan vastaan palautetta ja selvitetään ristiriitatilanteita. Taloista ja alueesta kiinnostutaan enemmän ja niistä aletaan pitää huolta, mikä lisää yhteisöllisyyttä.


Yhteystiedot

Myllypuron Kiinteistöt Oy, Helsinki

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä