Hiilineutraali tapahtuma (pdf)

LIITE 1: Tapahtuman kestävän kehityksen -suunnitelmalomake

 

LIITE 2: Esimerkki täytetystä tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelmalomakkeesta

 

 

Avainsanat: järjestöt, kunnat, lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminta, toimintavinkki, kestävä elämäntapa, energian- ja vedensäästö, asukastoiminta


Kenelle: tapahtumien tai leirien järjestäjille

 


Tavoite

Tapahtuma ei aiheuta ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä. Herätetään keskustelua kestävästä elämäntavasta kävijöiden parissa sekä mahdollisesti myös mediassa.

 


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Suunnitellaan tapahtuma niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä. Tehdään laskelma päästöistä, joita ei huolellisellakaan suunnittelulla voida estää syntymästä. Tapahtumasta aiheutuneista päästöistä maksetaan kompensaatiomaksu.

 


Toteuttaminen

Usein tapahtuman merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät liikkumisesta. Näitä voidaan vähentää valitsemalla tapahtuman paikaksi kävijöitä lähellä ja/tai hyvien kulkuyhteyksien päässä oleva paikka. Kävijöille kannatta järjestää yhteiskuljetus tai ohjata heidät joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen viestimällä vaihtoehdoista ja sisällyttämällä matkalippu tapahtuman hintaan.


 

Liikkumisen lisäksi ilmastovaikutuksia syntyy lämpö- ja sähköenergian käytöstä, ruoasta sekä muista hankinnoista ja niistä syntyvistä jätteistä. Liitteenä olevan kestävän toiminnan tarkastuslistan avulla voit tarkastaa, onko olennaisimmat päästöjä vähentävät toimenpiteet tehty.


Lopuksi voidaan laskea tai arvioida syntyneet päästöt. Laskeminen ei itse asiassa ole vaikea: hyvä paikka tutustua aiheeseen on www.ilmastolaskuri.fi. Apua ja "virallista" tarkastusta voi myös pyytää joltakin asiantuntijataholta, esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliitolta tai Suomen ympäristökeskuksen ilmastotohtoreilta. Kun syntyneiden päästöjen suuruus tiedetään voidaan aiheutettujen päästöjen vastineeksi rahoittaa päästöjä vähentäviä hankkeita muualla maailmassa. Tällöin puhutaan päästöjen kompensoinnista. Kompensaatiota tekevät useat yksityiset yritykset sekä muutamat järjestöt. Kannattaa suosia sertifioituja toimijoita.

 


Resurssit

Ympäristöä säästävillä toimilla, kuten jätemäärän ja energiankulutuksen vähentämisellä, voidaan saada aikaan säästöjä. Kompensaatioon on varattava rahaa.Laskentaan on varattava aikaa. Yksi hyvä tapa on aloittaa sellaisesta tapahtumasta joka on järjestetty jo aikaisemminkin ja josta on näin ollen löydettävissä joitakin tietoja aikaisemmilta vuosilta kuten sähkönkulutus, kävijöiden määrä jne. Työn helpottamiseksi voidaan laskennassa myös tehdä joitakin rajauksia mukaan otettavista toiminnoista. Myös viestinnän suunnitteluun kannattaa käyttää jonkin verran aikaa.

 


Kokemuksia

Pääkaupunkiseudun partiolaisten Jämijärvellä vuonna 2008 järjestämä piirileiri Aihki toteutettiin hiilineutraalisti. Myös leirin ohjelman pääteemana oli kamppailu ilmastonmuutosta vastaan. Ohjelmapisteissä saattoi muun muassa kokeilla, kuinka paljon sähköä jaksaa tuottaa polkupyörällä. Aiheutuvien päästöjen minimoimiseksi lähes 4 000 partiolaista kuljetettiin leirille junalla. Leirillä kulutetun paperin ja muun syntyvän jätteen määrä pyrittiin minimoimaan muun muassa välttämällä tarpeetonta tulostusta. Myös vierailupäivänä saapuville vanhemmille järjestettiin yhteiskuljetuksia bussilla. Silti leiri tuotti 225 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Päästöistä:

 

- 57 % syntyi leirin vierailupäivän autoliikenteestä
- 20 % leirin osallistujien kuljetuksista
- 5 % kaasun kulutuksesta
- 8 % jätteiden käsittelystä ja kuljetuksista
- 7 % leirin toteuttajien liikkumisesta ja tavarankuljetuksista
- 3 % painotuotteista. (Ruuantuotanto ei sisälly laskelmiin.)


Aiheutuneista päästöistä maksettiin kompensaatiomaksu MyClimate -säätiön kautta. Varoilla osallistuttiin biomassavoimaloiden rakentamiseen Intiassa. Kompensaation osuus leirin kokonaisbudjetista oli alle 1 %. Tapahtumalla saatiin paljon positiivista julkisuutta.

 


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Toiminnassa saadaan kartoitettua kattavasti kaikki ilmastonmuutokseen vaikuttavat päästöt sekä vähennettyä niitä. Näin voidaan myös arvioida, missä tapahtuman osa-alueissa olisi erityisesti parantamisen varaa. Kompensaatiomaksujen kautta voidaan myös edistää kestävien tuotantomuotojen käytön lisääntymistä. Lisäksi kävijöiden henkilökohtaisessa elämässä tekemät valinnat saattavat muuttua kestävämmiksi osaamisen aiheesta vahvistuttua.

 


Yhteystiedot

Pääkaupunkiseudun partiolaiset

 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä