Junnut jeesaa ikäihmisiä (pdf)


Avainsana: osallisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö, koulu, lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta, vapaaehtoistyö, toimintavinkki

Kenelle: kouluille, nuorisotaloille, palvelutaloille


Tavoite

Tavoitteena on kaventaa nuorten ja ikäihmisten välistä sukupolvien kuilua sekä lisätä yhteisymmärrystä heidän välillään. Toiminta kehittää myös kansalaisvalmiuksia ja alueellista yhteistyötä, lisää yhteisöllisyyttä sekä antaa osallistujille elämyksiä ja riemua.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Nuoret auttavat ikäihmisiä asioissa, joissa ikäihmisillä on avuntarvetta ja nuorilla osaamista. Toiminta lähtee tarpeesta – sitten yhdistetään nuoret ja ikäihmiset.


Toteuttaminen

Toteuttaminen vaatii vapaaehtoisia osallistujia sekä yhteistyötahon. Esimerkiksi koulun tai
nuorisotalon nuoret voivat ilmoittautua vapaaehtoiseksi auttamaan läheiselle palvelutalolle,
lähikauppaan tai johonkin julkiseen tilaan, jossa ikäihmiset saattavat tarvita apua. Toiminnasta
voidaan myös maksaa pientä korvausta esimerkiksi vapaaehtoisen järjestölle tai nuorten yhteiseen
matkakassaan, mutta se ei ole välttämätöntä toiminnalle.


Resurssit

  • aikuinen vastuuhenkilö (esim. nuorisotyöntekijä), työyhteisön tuki, aikaa ja sitoutumista vapaaehtoistyön koordinointiin
  • vapaaehtoisista koostuva nuorten ryhmä (esim. 10 nuorta)
  • yhteistyökumppani (esim. palvelutalo tai kauppa)
  • jokaiselta osallistujalta aikaa (esim. 9 h/kk)
  • nuorten jeesaajan roolia tuetaan esimerkiksi t-paidoilla, nimilapuilla ja kaupassa pöytäständeillä

Kokemuksia

Junnut Jeesaa -toimintaa lähdettiin suunnittelemaan HOK-Elannon toiveesta. Pilottihankkeeseen
lähti mukaan helsinkiläisellä Kettutien nuorisotalolla toimiva Cosmo-ryhmä. Toiminnan lähtökohtana oli ikäihmisten olemassa olevat tarpeet. Auttamistoimintaa on järjestetty paikallisessa S-marketissa ja palvelukeskus Meriportissa syksystä 2008 alkaen. Kaupassa nuorten tehtävänä on toimia ikäihmisten (ja muiden tarvitsevien) apuna ostosten teossa, tuoteselosteiden lukemisessa ja ostosten keräämisessä. Palvelukeskus Meriportissa nuoret opastavat kännykän ja internetin käytössä. Auttaminen tapahtuu säännöllisesti.

Ennen varsinaista toimintaa nuoret saivat neljän tunnin perehdytyksen, jossa käytiin läpi ikäihmisten oppimiseen, ikääntymiseen ja muistiin liittyviä asioita sekä keskusteltiin ikäihmisten erityistarpeista. Cosmo-ryhmä kävi S-Market Herttoniemessä tarjoamassa apua noin kaksi kertaa kuukaudessa kolme tuntia kerrallaan. Nuorten työasuna olivat yhtenäiset Junnu Jeesaa -hupparit. Kaupassa näkyvyyttä luotiin aputiskillä sekä banderolleilla. Nuoria kannustettiin kaupassa omaaloitteisuuteen ja avun tarjoamiseen. Apuna heillä oli koko ajan nuoriso-ohjaaja. Palvelukeskus Meriportissa nuoret kävivät pari kertaa kuukaudessa, viisi nuorta kerralla. Auttamisessa keskityttiin toiveiden mukaisesti tietokoneen ja kännykän käytön opastamiseen. Tapaamiset kestivät noin
tunnin kerrallaan.

Cosmo-ryhmän tavoitteena on tarjota mahdollisuus matkustaa ulkomaille nuorille, joilla ei muuten mahdollisuutta olisi. Ryhmä kerää toimintakauden aikana varoja matkaa varten, ja matka johonkin kansainväliseen tapahtumaan toteutetaan kesäisin. Ryhmä vaihtuu syksyisin ja sen yläikäraja on 18 vuotta. Vapaaehtoisia ryhmään tulijoita on paljon eikä ryhmää ole tarvinnut mainostaa. Junnut jeesaa -toimintaan nuoret lähtivät mukaan auttamisen halusta, tietämättä, että HOK-Elanto maksaa toiminnasta pienen korvauksen. Ansaitut rahat menevät yhteiseen matkakassaan.

Alkuun nuorilla oli toiminnasta ennakkokäsityksiä, mutta he ovat yllättyneet positiivisesti, kuinka mukavaa auttaminen on ollut. Myös alun jännitys on kaikonnut ja nuoret ovat kokeneet toiminnan mukavaksi ja menneet mielellään auttamaan. Ikäihmiset ovat olleet todella mielissään, ja he kokevat avun tärkeäksi ja mielekkääksi. He arvostavat sitä, että nuoret antavat aikaansa ja opastavat, ja nuoret koetaan paremmiksi opettajiksi kuin ATK-alan ammattilaiset. Positiivisen palautteen ansiosta Junnut Jeesaa -toimintaa on laajennettu myös muualle Helsinkiin.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Junnut Jeesaa -toiminta lähentää nuoria ja ikäihmisiä sekä kannustaa nuoria luovaan ja ennakkoluulottomaan toimintaan. Se lisää alueellista yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä, luo turvallista kasvuympäristöä sekä antaa hyvää mieltä ja elämyksiä. Lisäksi nuoret saavat työkokemusta ja itseluottamusta sekä tilaisuuden tutustua toimintaan palvelutalolla, kaupassa tai muussa toimintapaikassa.


Yhteystiedot

Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö, nuoriso-ohjaaja Hanna Mikkonen

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä