Kattojärjestö keke-toiminnan tukena (pdf)


Avainsanat: järjestöt, lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta, motivointi, kestävän kehityksen ohjelma, johtaminen

Kenelle: (katto)järjestöille, piiritason toimijoille sekä muille, jotka tuottavat materiaalia ja palveluita oma alansa toimijoille


Tavoite

Kannustetaan oman alan toimijoita kestävään kehitykseen tuottamalla keskitetysti aiheeseen liittyvää tietoa ja tukipalveluita, joita jäsenjärjestöt ja muut toimijat voivat hyödyntää.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Tarjotaan tietoa ja tukea erityisesti niistä kestävän kehityksen näkökulmista, jotka ovat merkityksellisiä juuri oman alan toiminnassa. Kannustetaan toimijoita ottamaan kestävä kehitys huomioon esimerkiksi antamalla vinkkejä ja ohjeita kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan sekä myöntämällä tietyt kriteerit täyttäville toimijoille tunnustus. Esimerkillisiä toimijoita nostetaan esiin viestinnässä. Lisäksi voidaan ylläpitää nettisivua, jolla on esillä lista tunnustuksen saaneista toimijoista.


Kokemuksia

Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) edistää kestävää kehitystä Reilun Pelin kautta. Reilu peli –Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet -julkaisussa on kuvattu hyviä toimintatapoja kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Periaatteet liittyvät esimerkiksi tasavertaisuuteen, monikulttuurisuuteen, ympäristöön, talouteen ja hyvinvointiin. SLU kannustaa kaikkia liikunnan ja urheilun toimijoita Reiluun Peliin ja jatkuvaan parantamiseen. Järjestö tarjoaa monenlaista ohjemateriaalia tasavertaisuuden, monikulttuurisuuden ja ympäristötyön edistämiseksi liikunta- ja urheiluseuroissa ja -tapahtumissa. Ympäristöasioissa edistyneet seurat, joukkueet ja urheilutapahtuman järjestäjät voivat hakea Liikunnan Ekomerkkiä sekä SLU:n ympäristöpalkintoa. Liikunnan Ekomerkille on luotu selkeät kriteerit, jotka toimivat arvioinnin ohella ohjenuorana toimintaa kehittäville. Kriteerit ovat:
  • Ympäristövastaava on nimetty.
  • Käytetään kevyttä liikennettä, yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä.
  • Ehkäistään jätteiden syntymistä harjoituksissa ja matkoilla.
  • Kierrätetään varusteita.
  • Ympäristötoimenpiteiden edistymistä seurataan ja siitä raportoidaan kerran vuodessa.
Merkin saajalla on oikeus käyttää Ekomerkki-logoa omassa viestinnässään

Ekomerkki-järjestelmästä (mm. kehittämisestä, viestinnästä, hakemusten käsittelystä ja merkkien myöntämisestä) vastaa SLU:n työntekijä yhdessä SLU:n ympäristövaliokunnan kanssa. Järjestelmä on rakennettu toteutustavaltaan kevyeksi ja merkit myönnetään hakemus- ja raportointilomakkeiden perusteella. Myös hakijan paperityötä on pyritty minimoimaan, jotta aikaa ja innostusta jää asioiden toteuttamiseen. Toistaiseksi hakijoiden pieni määrä on mahdollistanut työn hoitamisen SLU:ssa. Suosion kasvaessa hakemusten käsittelyä siirretään mahdollisuuksien mukaan lajiliittojen seuratoiminnasta vastaaville.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Materiaaleissa ja tukipalveluissa voidaan keskittyä niihin kestävän kehityksen näkökulmiin, joilla on erityisen suuri merkitys omassa toiminnassa. Tällöin työpanosta kohti saatu vaikutus on suurempi kuin keskityttäessä yleiseen kestävän kehityksen toimintaan.


Yhteystiedot

Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä