Keinoja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon: tähtäimessä asukastila (pdf)


Avainsanat: osallisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö, asukkaat, järjestöt, kaupunginosa, viestintä

Kenelle: järjestöille, yhdistyksille, yhteisöille, asukasaktiiveille tai muille, jotka haluavat vaikuttaa paikalliseen päätöksentekoon.


Tavoite

Tavoitteena voi olla asukastilan perustaminen, kaavoitukseen vaikuttaminen tai jokin muu paikalliseen päätöksentekoon liittyvä asia, johon halutaan muutosta.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Vaikuttamalla kunnalliseen päätöksentekoon asuinympäristöstä voidaan luoda paremmin asukkaiden omia tarpeita vastaava. Kannattaa aloittaa kartoittamalla löytyykö muita henkilöitä, yhdistyksiä tai järjestöjä, joilla on samansuuntaisia tavoitteita. Tämän jälkeen voidaan olla yhteydessä asiasta vastaavaan virastoon. Mikäli ensimmäinen yhteyshenkilö ei innostu asiasta, kannattaa kokeilla seuraavaa henkilöä. Tuloksekas vaikuttaminen vaatii usein pitkäjänteistä työtä.


Toteuttaminen

 • Etsikää yhteistyöhön tahoja tai henkilöitä, joilla on samansuuntaisia tavoitteita.
 • Ottakaa yhteyttä asiaa esittelevään kunnan viranhaltijaan.
 • Neuvotelkaa myös epävirallisesti.
 • Yksittäisiä luottamushenkilöitä kannattaa käyttää vaikutuskanavana.
 • Seuratkaa ajamanne asian valmistelua ja vaikuttakaa siihen.
 • Nostakaa asia julkiseen keskusteluun (esim. mielipidekirjoitus, lehdistötiedote, keskustelupalstat).
 • Osallistukaa suunnitteluryhmiin.
 • Jakakaa tietoa asiasta kiinnostuneille kuntalaisryhmille.
 • Tehkää virallisia aloitteita.
 • Kerätkää adresseja.
 • Olisiko syytä osallistua mielenosoitukseen tai jopa olla aloitteellinen sen järjestämisessä?

Resurssit

Vaadittavat resurssit riippuvat suuresti tavoitteesta. Kun tehtäviä jaetaan ja uusia henkilöitä opastetaan toimintaan, ei yhdelle henkilölle kasaannu liian paljon tehtävää.


Kokemuksia

Helsingin Mellunmäessä on saatu asukkaiden käyttöön yli 1000 neliön tila Mellari, jossa voi harrastaa, opiskella, käyttää internet-palveluita, vuokrata kokoustiloja, hyödyntää monistus- ja kopiointipalveluita sekä saada tukea moniin arkielämän asioihin. Ennen kaikkea mellunmäkeläiset voivat kohdata siellä toisiaan. Tila toimintoineen on Mellunmäki-yhdistyksen ja usean muun alueen järjestön kaupungin kanssa tekemän aktiivisen yhteistyön tulos. Vaikuttamistyön vaiheet:

1. Alueella ei ollut sopivaa asukastilaa tai kokoontumispaikkaa. Kartoitettiin, mitkä alueen toimijoista (yhdistyksistä ja kaupungin hankkeista) olisivat kiinnostuneita tilasta, mikäli sellainen saataisiin hankittua. Ideasta kiinnostui 7 järjestöä ja kaksi alueella toimivaa kaupungin hanketta.

2. Oltiin puhelimitse yhteydessä kaupungin kulttuuriasiainkeskukseen sekä kirjastoon. Kiinnostusta oli, mutta todettiin tarve hankkia rahoitusta ennen kuin asiaa voitaisiin edistää.

3. Alueen yhdistykset lähettivät kaupungin ylipormestarille kirjeen, jossa toivottiin Mellunmäkeen asukastilaa. Ylipormestari kehotti keskustelemaan kulttuuritoimen apulaiskaupunginjohtajan kanssa tarkemmin, mihin tila voitaisiin sijoittaa. Järjestettiin tapaaminen, johon kutsuttiin yhdistysten, kulttuuriasiainkeskuksen, kirjaston, sosiaaliviraston ja työväenopiston edustajia.

4. Tilan etsinnässä asukkaiden oma aktiivisuus osoittautui erittäin tärkeäksi. Koko ajan pidettiin kuitenkin myös tiivistä yhteyttä kaupungin eri hallintokuntiin. Löydettiin kaupungin omistuksessa oleva tila, joka oli suurimmalta osain tyhjänä.

5. Yhdistysten ehdotuksesta lähetettiin kaupungin tilakeskuksen nimissä lähiörahastoon avustushakemus tilan remontointi- ja kalustuskulujen kattamiseksi.

6. Aluksi tilaa hallinnoi kulttuuriasiainkeskus. Pian kuitenkin sovittiin että kaupunki maksaa tilan vuokran, mutta Mellunmäki-yhdistys hallinnoi tilaa. Mellunmäki-yhdistys saa tilojen edelleen vuokraamisesta kertyvät tulot ja kattaa näillä tilojen ylläpidosta aiheutuneet menot.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Toiminnan avulla lisätään yksittäisten ihmisten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Asukastila lisää alueen harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kun alueen ihmiset tuntevat toinen toisiaan, turvallisuus ja arjen sujuvuus lisääntyvät. Asukastilan henkilökunnaksi voidaan palkata työttömiä ja kuntoutettavia henkilöitä.


Yhteystiedot

Mellunmäki-yhdistys

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä