Kesätöihin omaan taloyhtiöön (pdf) (LIITE)


Avainsanat: osallisuus, yhteisöllisyys, asukkaat, taloyhtiö, toimintavinkki, motivointi

Kenelle: talo- ja huoltoyhtiöiden henkilöstölle


Tavoite

Nuoret saavat työkokemusta ja valmiuksia työelämään. Työn kautta he sitoutuvat ympäristöönsä ja välittävät yhteisistä tiloista ja alueista. Käytäntö lisää yhteisöllisyyttä ja naapureiden kanssakäymistä ja samalla tulee tehtyä taloyhtiön pienet korjaustyöt mukavalla tavalla.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Työkylpy-malli on keino osallistaa nuoria omassa kasvuympäristössään – taloyhtiössä. Ideana on ottaa oman talon nuoria kesätöihin pihalle ja yhteisiin sisätiloihin. Oman elinympäristön hoitaminen ja huoltaminen opettaa tuntemaan vastuuta yhteisten tilojen ja alueiden viihtyisyydestä ja sitouttaa nuoria ympäristöönsä. Malli voi soveltua sekä yksityisiin taloyhtiöihin että vuokrataloihin. Nuorten kesätöihin kuuluu esimerkiksi kevyitä ja turvallisia pihatöitä ja sisätilojen siivousta. Työjakson pituus voi olla muutamia viikkoja. Nuori saa arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tutustua kasvuympäristöönsä uudesta näkökulmasta.


Toteuttaminen

Työtehtäviä voidaan räätälöidä kunkin talon ja alueen erityispiirteet ja -tarpeet huomioiden. Tärkeää on huolehtia nuorten työhön ohjauksesta. Ohjauksesta vastaa esimerkiksi yksi isännöinnin tai huollon henkilö ja/ tai hallituksen jäsen. Ohjaajan tärkein ominaisuus on ymmärrys nuorten taidoista suhteessa erilaisiin työtehtäviin. Edellytyksenä toiminnalle on, että talossa on yli 14- vuotiaita nuoria, joilla on motivaatio ja mahdollisuus työn tekemiseen. Suomessa oppivelvollisten lomaıajasta saa palkkatyöhön käyttää enintään puolet, mutta kolme viikkoa on hyvä kesto työjaksolle.

Jokakesäisiä vakiotehtäviä voivat olla mm. porraskäytävien ikkunoiden pesu, vintti- ja kellaritilojen lakaisu, asfaltin maalaustyöt ja pensaiden alustojen siistiminen ja muut pienet vihertyöt. Lisäksi voi tehdä erikoisempia töitä, kuten pyykkitelineiden ja lasten keinutelineiden maalausta. Työt tehdään urakkaperiaatteella määrittelemällä päiville omat urakat (lakisääteinen kesto alle 6 h). Nuoret jakaantuvat työpareihin, jolloin yksin ei tarvitse olla, mutta ei myöskään ryhdytä leikkimiään työn sijaan, kuten usein suuressa ryhmässä. Eduksi on, jos työparista toinen on ollut jo edellisenä kesänä talon töissä. Näin ohjaus hoituu osin nuorten kesken. Tehdyt tunnit merkitään omatoimisesti tuntilistaan, jotka he toimittavat verokorttinsa lisäksi isännöitsijälle, jossa tarkistetaan tuntilistojen
oikeellisuus työn ohjaajalta.


Resurssit

Talo- tai huoltoyhtiöltä edellytetään aikaa nuorten työn ohjaukseen ja palkkahallintoon. Kesätyöntekijöille maksetaan kiinteistöalan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa.


Kokemuksia

Oman talon nuorten työllistäminen on parhaimmillaan koko talon yhteinen projekti. Vesakon taloyhtiön ympäristö ja vuosien saatossa syntynyt henki ovat tärkeitä nuorten kesätöiden järjestämisen näkökulmasta. Taustalla on taloyhtiössä omaksuttu ajatus normaaliin elämänmenoon liittyvästä oppimisesta. Oman talon töissä tiedot ja taidot siirtyvät hissukseen – vähän niin kuin maatalon töissä. Vesakon tapaus osoittaa, että jopa kerrostalossa nuoria voidaan tutustuttaa työnteon maailmaan omassa lähiympäristössä. Tekemisestä ei ole tulosvastuuta, mutta tehtävät ovat silti merkityksellisiä taloyhtiön kunnossapidon kannalta. Nuorista on taloyhtiölle aidosti apua. Lisäksi aktivoimalla ja sitouttamalla nuoria ympäristöönsä ehkäistään mahdollista ilkivaltaa. Nuori hyötyy saamalla kokemusta töiden hausta ja töissä olosta. Saatu kokemus helpottaa seuraavien työpaikkojen saamista. Nuori oppii ottamaan vastuuta tekemisistään ja ajankäytöstään, oppii pärjäämisestään yksin ja yhteistyössä muiden kanssa, oppii erilaisia työtehtäviä ja tekniikoita sekä saa onnistumisen kokemuksia. Nuorella on lyhyt työmatka ja työkavereina omat ystävät, mutta lisäksi hän saa mahdollisuuden tutustua omaan elinympäristöön uudesta näkökulmasta.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Käytäntö parantaa nuorten ympäristötiedon kytkemistä käytäntöön. Kesätyö omassa talossa nostaa nuorten tietoisuuteen taloyhtiön moniulotteisen roolin yhteiskunnassa. Kesätyö on myös oppimiskokemus työelämästä ja yhteiskunnassa toimimisesta. Työskennellessä talossa ja sen pihapiirissä talon ihmiset tulevat tutuiksi, mikä kasvattaa yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta.


Yhteystiedot

Asunto Oy Vesakko Bostads Ab, Helsinki: Esko Oinonen
Leppoisa lähiömme – tutkimus- ja kehittämishanke, Helsingin yliopisto: ympäristösosiologi Marja
Mesimäki

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä