Kestävää kehitystä asukastiloissa ja kirjastoissa (pdf)


LIITE 1: Fillarintuunausohje


LIITE 2: Kierrätysvillapaita


LIITE 3: Napeista koruksi


LIITE 4: Kestävän toiminnan tarkastuslista asukastaloille

 

LIITE 5: Hyötykasvi-ilta mainos


Avainsanat: osallisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, järjestöt, kunnat, asukastoiminta, toimintavinkki, kestävä elämäntapa


Kenelle: asukastilojen ylläpitäjille, kirjastoille sekä muille asukastoimintaa järjestäville

 


Tavoite

Antaa vinkkejä kestävän kehityksen toteuttamiseen osana asukastilan toimintaa sekä kannustaa kestävään elämäntapaan arjessa.

 


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Pyritään tuomaan kestävä kehitys mukaan erilaisiin asukastiloihin ja muuhun asukastoimintaan. Keinoja tähän ovat mm. harkitut hankinnat, energia- ja jäteasioiden huomioiminen, kävijöille avoin toiminnan suunnittelu sekä teemapäivät ja -kurssit aiheesta.

 


Toteuttaminen

Asukastiloilla on hyvät mahdollisuudet toimia esimerkkeinä ja kannustajina tasa-arvoiseen ja osallistavaan toimintakulttuuriin sekä ympäristöasioiden huomioimiseen arjessa. Kestävän kehityksen tuominen asukastilan arkeen on hyvä aloittaa tilojen kartoituksella sekä rutiinien tarkistuksella. Apuna voi käyttää liitteenä olevaa kestävän toiminnan tarkastuslistaa (liite 1).


Kaikille avoimet suunnittelusessiot ovat hyvä pohja toiminnan tarkastelulle. Kestävä kehitys voidaan tuoda mukaan kaikkeen tyypilliseen toimintaan. Jos esimerkiksi toiveena on ruokakurssi, voidaan järjestää kasvisruokakurssi. Ompelukurssi voidaan toteuttaa korjaus- tai tuunauskurssina. Kannattaa myös kysyä asiakkaiden halukkuutta olla mukana toteuttamassa suunniteltua toimintaa. Retket kunnan kaupunkisuunnitteluun tai jätevedenpuhdistamolle ovat elävä tapa herättää ”keke”- innostusta. Teemapäivistä (esim. energiansäästöviikolta) saadaan helposti uusia ideoita toimintaan.

 


Resurssit

Kestävän kehityksen toteutus ei välttämättä vaadi lisäresursseja. Uusien ideoiden ja toimintatapojen löytämisessä mielikuvitukselle on toki käyttöä. Isompia tilaisuuksia varten voidaan kysyä kestoastioita lainaan esim. Martoilta tai kierrätyskeskuksista. Askarteluihin ja koristeluihin voi löytyä kierrätysmateriaaleja asiakkailta, yrityksiltä, kierrätyskeskuksista ja kirpputoreilta. Ohjaajia ja apua toiminnan suunnitteluun voi saada esimerkiksi paikallisilta järjestöiltä, luonto- ja ympäristökouluilta, jätehuoltoyhtiöltä ja muilta yhteisön toimijoilta.

 


Kokemuksia

Asukastalo Ankkuri, Helsinki
Asukastalo Ankkurissa kestävä kehitys on kiinteä osa toimintakulttuuria. Monikulttuurisessa asiakaskunnassa kaikki tietävät, miten lajittelu toimii ja että kahvit juodaan kestokupeista. Asukkailta ja kaupungilta on saatu lahjoituksina vanhoja astioita, huonekaluja ja muita tavaroita. Ompelukerhossa ommellaan keittiöön kierrätysmateriaaleista essuja ja patalappuja. Kirpputoreja järjestetään säännöllisesti ja niistä ylijäänyt tavara lähetetään erilaisiin avustuskohteisiin. Maahanmuuttajanaisten itse ylläpitämässä Naapurikahvilassa keskustellaan ajankohtaisista asioista, ylläpidetään tavaranvaihtopistettä sekä opitaan suomalaisuudesta ja palveluista – muun muassa kuunnellen vieraita kaupungin eri toimialoilta, kuten jätehuollosta tai terveyskeskuksesta.


Kulttuuri- ja asukastila Mellari, Helsinki
Järjestöjen ja eri hallintokuntien ylläpitämässä Mellarissa toimijoita ja toimintaa riittää. Toiminnan sisältöä kehitetään jatkuvasti avoimeen toivekirjaan tulleen sekä asukastilaisuuksissa kerätyn palautteen avulla. Lisäksi eri toimijat voivat mahdollisuuksien mukaan tulla mukaan toteuttamaan omia ideoitaan. Tiloissa on myös kirjanvaihtohylly. Paikallisten Marttojen ja Mellarin oman kahvilayrittäjän järjestämiin Reilun kaupan maaottelukahveihin on osallistuttu jo kahtena vuonna.


Kirjastot: Vantaalla Lumo, Espoossa Entresse ja Sello, Helsingissä Roihuvuori ja Herttoniemi
Monet kirjastot ovat asukastilaisuuksien pitopaikkoja. Suosittuja tapahtumia ovat olleet esimerkiksi hyötykasvi-illat (liite 2) sekä Aineettomien lahjojen korttipaja ja infopöytä. Useat kirjastot ovat myös laajentaneet lainausvalikoimaansa kirjoista kävelysauvoihin ja roskapihteihin sekä tarjonneet tiloja lainaan tapahtumiin ja järjestöjen käyttöön.

 


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Kun kestävän kehityksen näkökulma otetaan huomioon, tuetaan asukkaiden ja koko asukastilan yhteisön kestävän elämäntavan valmiuksia samalla vahvistaen osallistuvaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Lisäksi asukastalotoiminnan haitalliset ympäristövaikutukset pienenevät, ja todennäköisesti vaikutuksia on myös kävijöiden henkilökohtaiseen elämään, kun kestävämpien elämäntapojen osaaminen vahvistuu.

 


Lisätietoja

Katso liitteet alussa.

 

Katso myös hyvät käytännöt Aineettomien lahjojen korttipaja ja infopöytä, Kestävät työpajat ja kurssit, Naapurikahvila sekä julkaisu Keke mukaan kuvioihin - vinkkejä kestävään järjestötoimintaan.

 


Yhteystiedot

Asukastalo Ankkuri/ Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry
Kulttuuri- ja asukastila Mellari, Mellunmäki-Yhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä