Kierrätyshuone (pdf)


Avainsanat: asukastoiminta, toimintavinkki, jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, kestävä elämäntapa, asukkaat, taloyhtiö, osallisuus

Kenelle: taloyhtiöille, asukkaille


Tavoite

Toiminnalla lisätään tavaran uudelleenkäyttöä, jolloin uusien tavaroiden tuottaminen vähenee ja luonnonvaroja säästyy. Toiminta osallistaa asukkaita.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Kierrätyshuone on taloyhtiön tila, johon kaikilla asukkailla on mahdollisuus päästä tuomaan ja hakemaan käyttökelpoisia huonekaluja, esineitä ja vaatteita. Huoneeseen voi tuoda asioita, vaikka ei ottaisi mitään mukaan, ja sieltä voi ottaa, vaikka ei toisi mitään. Kun kierrätyshuone on omassa talossa, kierrättämisen kynnys on matala. Toiminnalla on positiivisia vaikutuksia myös suoraan taloyhtiöön: jätteiden määrän vähetessä jätemaksutkin vähenevät. Sen lisäksi asukkaiden kanssakäyminen ja yhteisistä tiloista huolehtiminen lisääntyy.


Toteuttaminen

Kierrätyshuoneen toimivuuden takaamiseksi on suositeltavaa valita yksi tai useampi vastuutaho talon asukkaista tai talotoimikunnan jäsenistä. Vastuutahoilla on avain tilaan ja he seuraavat, että huoneen ohjeita noudatetaan. Tila kannattaa lukita, jotta sinne ei päädy romua. Lämmitetty tila on hyvä tavaroiden kunnon takaamiseksi. Tällöin tekstiilit ja muut kosteudelle arat materiaalit eivät homehdu.

Huoneelle on hyvä laatia kaikille yhteiset ohjeet ilmoitustaululle laitettavaksi. Ohjeessa kerrotaan vastuutahot sekä miten ja milloin huoneeseen voi päästä. Vastuuhenkilöt voivat päivystää sovittuina aikoina tai päästää huoneeseen tarvittaessa, jolloin talon ilmoitustaululle laitettaviin kierrätyshuoneen ohjeisiin on hyvä lisätä myös vastuuhenkilön yhteystiedot. Kierrätyshuoneesta ja sen käyttöohjeista on hyvä tiedottaa tasaisin väliajoin talon asukkaille - ilmoitustaulun lisäksi myös asuntoon jaettavin tiedottein.

Huoneen tavarat kannattaa käydä läpi kerran pari vuodessa. Tämän voi tehdä vastuutaho yhdessä talotoimikunnan tai taloyhtiön hallituksen kanssa. Voidaan järjestää myös talkoot. Kauan seisseet tavarat viedään kierrätyskeskukseen tai kirpputoreille ja käyttökelvottomat jätteiden kierrätysasemalle. Kierrätysmahdollisuuksista ja lavoista kannattaa kysellä pääkaupunkiseudulla HSY:ltä ja kierrätyskeskuksilta.


Resurssit

Kierrätyshuoneen ylläpitäminen vaatii vastuuhenkilöiden aikaa ja lämpimän tilan. Lisäksi tavaroiden läpikäynti ja niiden jatkoon kierrättäminen vievät aikaa ja taloudellisia resursseja riippuen tavaroiden laadusta. Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta noudetaan ilmaiseksi yli henkilöautokuorman verran käyttökelpoista ja ehjää pientavaraa.


Kokemuksia

Vesalan Kiinteistöt Oy
Yhtiöllä on ollut jo vuosien ajan kaksi kierrätyshuonetta. Ne on otettu hyvin käyttöön asukkaiden keskuudessa. Yksi kierrätyshuone toimii päivystysperiaatteella. Toinen huone avataan tarvittaessa ja vastuuhenkilön puhelinnumero on ilmoitustaululla. Vastuutahoina ovat olleet mm. talotoimikunnan puheenjohtaja. Toiminnasta on pidetty ja se on koettu poikkeuksetta hyödylliseksi.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Käytäntö edistää jätteen synnyn ehkäisyä, kun tavara otetaan uudelleen käyttöön. Asukkaiden ympäristötietoisuus ja valmius kierrättää kohenevat. Yhteisellä asukastoiminnalla on kestäviä sosiaalisia vaikutuksia.


Lähteet

Vesalan Kiinteistöt Oy, Helsinki, Laakavuorentie 12, Aarteenetsijäntie 2-4 talotoimikunnat

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä