Kimppakyytiringin perustaminen (pdf)


Avainsanat: asukkaat, yhteistyö, järjestöt, lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminta, energian- ja veden säästö

Kenelle: järjestöille, yhdistysten ja muiden yhteisöjen jäsenille


Tavoite

Yhdistää kuljetuksia ja siten säästää rahaa, ympäristöä ja aikaa.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Harrastuskerhon, naapuruston tai muun porukan kesken pohditaan, onko kimppakyydeille tarvetta ja mahdollisuuksia. Suunnitellaan kimpparingit lähellä tai luontevien kulkureittien varrella asuvien kesken. Sovitaan yhteisistä säännöistä. Kerätään yhteystiedot ja jaetaan ne kaikille osapuolille. Vältetään yksin autolla ajamista: tarjotaan ja kysytään autokyytiä tai kuljetaan julkisilla.


Toteuttaminen

Jos kulkee säännöllisesti autolla harrastus-, työ- tai muuhun paikkaan, kannattaa selvittää, voisiko kuljetuksia yhdistää muiden samaan toimintaan osallistuvien kanssa. Järjestö voi myös kannustaa tähän kehottamalla kerhojaan järjestämään kokoontumisia tai vanhempainiltoja, joissa kartoitetaan osallistujien asuinpaikat ja suunnitellaan sen perusteella luontevat kimpparingit.

Kokoontumisessa apuna voi käyttää karttaa, johon merkitään aluksi kaikkien asuinpaikat. Kimppaporukka voi kulkea myös bussilla. Erityisesti lapsille saatetaan tarvita aikuista opastamaan bussimatkalle. Myös tällöin voidaan muodostaa kimpparinkejä, niin että lähialueen lapset matkustavat yhden aikuisen seurassa.

Kimpparingeille on hyvä sopia yhteiset säännöt, jotka voivat liittyä kyytien ja kyyditettävien ajoissa olemiseen, esteistä ilmoittamiseen ja varajärjestelmiin, ajonopeuksiin ja turvalliseen liikennekäyttäytymiseen, tasapuolisuuteen ja vastavuoroisuuteen. Mikäli porukassa on autottomia, voidaan miettiä taloudellisia korvauksia tai aktiivisempaa osallistumista porukan muuhun toimintaan.

Kun kimpparingeistä on sovittu, kerätään kaikkien yhteystiedot ja jaetaan ne kaikille osapuolille. Kimppakyytien sopimiseen voi käyttää esimerkiksi sähköpostia tai Doodlea, joka on nettipohjainen ja maksuton aikatauluttamiseen sopiva ohjelma. Kuljetuksista voidaan myös sopia edellisessä tapaamisessa tai vaikka perinteisesti soittamalla. Sekä kuljetusta tarvitsevien että niitä tarjoavien kannattaa kuitenkin olla aktiivisia, jotta rinki alkaa toimia.


Resurssit

Yksi esimerkiksi vajaan tunnin mittainen tapaaminen, jossa rinki käynnistetään. Tämän jälkeen kimppakyytiringeillä lähinnä vähennetään resurssien käyttöä.


Kokemuksia

Helsingissä toimivan Oulunkylän Kiekko-kerhon kimppakyytitoiminnalla on jo pitkät perinteet. Jääkiekon pelaaminen vaatii paljon varusteita, eikä tavaroita aina ole mahdollista säilyttää jäähallilla. Autokuljetus on silloin lähes välttämättömyys. Kun kuljetukset tehdään kimppakyydeillä säästetään aikaa ja rahaa sekä vähennetään kuljetuksista aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Joukkueita kehotetaan kauden alussa pitämään kokous, jossa vaihdetaan jäsenten tai heidän vanhempiensa yhteystiedot. Kartan avulla katsotaan lähekkäin tai luontevien ajoreittien varrella asuvien osoitteet ja muodostetaan noin kolmen perheen rinkejä. Myös kimppakyytien pelisäännöistä sovitaan: turvavyöt kiinni, myöhästymisestä ilmoitetaan, autoissa ei syödä, nopeusrajoituksista pidetään kiinni jne. Ennen kaikkea innostetaan rinkiläisiä tarjoamaan ja pyytämään toisiltaan kyytejä tekstiviestein ja sähköpostein, sillä täydet autolliset tuovat paljon etuja ja pelaajistakin on hauskaa matkustaa yhdessä.

Oulunkylän Kiekko-kerho kannustaa joukkueita toimintaan jakamalla vuosittaisen ympäristöpalkinnon. Joukkueet saavat pisteitä erilaisista ympäristön hyvinvointia lisäävistä toimista, kuten toimivien kimppakyytirinkien järjestämisestä ja kestomukien käyttämisestä, ja eniten pisteitä kerännyt palkitaan.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Yhdistämällä automatkoja kimppakyydeiksi vähennetään ajoista syntyviä ilmansaasteita. Autoilu kiihdyttää ilmastonmuutosta, lisää paikallisesti ilmanlaatua heikentäviä pienhiukkasia ja nostattaa katupölyä. Vähentämällä autojen ja siten ajettavien kilometrien määrää, myös matkasta syntyvät päästöt vähenevät ja ilmansaasteiden vaikutukset terveyteen vähenevät.

Kimppakyydit lisäävät myös tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia, sillä myös autottomat jäsenet voivat osallistua tapahtumiin, joihin pääseminen edellyttää autolla matkustamista. Myös sosiaalisten kontaktien määrä saattaa lisääntyä. Kimppakyydeillä vähennetään myös matkustamiseen käytettäviä kuluja ja siten helpotetaan yhteisön taloudellista tilannetta.


Yhteystiedot

Oulunkylän Kiekko-kerho, Helsinki


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä