Kodin turvallisuustietoa netistä (pdf)


Avainsanat: turvallisuus, asukkaat, taloyhtiö, asuminen, kestävä elämäntapa

Kenelle: asukkaille, taloyhtiöiden henkilökunnalle


Tavoite

Asuntojen sisätilojen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota verkkosivustojen avulla. Sivustoilta asukkaat saavat tietoa, joka auttaa pienentämään tapaturmien riskiä.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Asukkaalla on asunnon huoltoon liittyviä velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka vaikuttavat myös turvallisuuteen. Velvollisuudet tulee varmistaa sopimuksesta tai yhtiöltä. Parantamalla asuntojen sisätilojen turvallisuutta ehkäistään kotitapaturmia. Vinkkejä ja tukea turvallisuuden parantamiseen saa helposti verkosta. Turvallisuusalan verkkosivuista esitellään tässä neljä eri kokonaisuutta.


Toteuttaminen

Sivustoilta ladattavia materiaaleja kannattaa hyödyntää asukkaille suunnatussa tiedotuksessa silloinkin kun kyse on jokaisen osakkaan tai asukkaan omalle vastuulle kuuluvista toimista. Isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus voi jakaa ja esitellä materiaalia asukastoimikunnan kokouksissa tai asukkaiden teemailloissa. Lisäksi sivustoja voi mainostaa vaikka rappukäytäviin asetettavilla mainoslapuilla.


Resurssit

Taloyhtiö voi tulostaa verkkomateriaaleja asukkaille tai suositella heitä tutustumaan itse turvallisuutta edistäviin sivustoihin.


Kokemuksia

Toukotalkoot
Verkkosivuilla keskitytään talotekniikan perushuollon tehtäviin, jotka asukkaat tekevät itse. Tarkistus- ja huoltotoimien lista kertoo toimenpiteet, jotka tulisi suorittaa vähintään kerran vuodessa. Sen avulla on helppo löytää huoltoa tarvitsevat kohteet asunnosta. Listaan voi merkitä huoltohetken ajankohdan, jolloin seuraavan huollon tarve on helpompi huomioida. Ohjeet liittyvät turva-, sähkö-, vesi- ja viemäröintilaitteisiin sekä ilmanvaihtoon. Sivuilta löytyy myös vinkkejä energian säästämiseen.

Kotitapaturmine ehkäisykampanja
Sivustolla annetaan apua kotona tapahtuvien onnettomuuksien ehkäisemiseen. Ongelmatilanteissa auttaa kysymyspalvelu. Sivustolla kerrotaan eri vuodenaikoihin liittyvistä turvallisuusriskeistä ja annetaan ohjeita niiden välttämiseen. Materiaaleja löytyy eri ikäryhmille ja asumismuodoille. Asukas voi ladata materiaaleja omalle tietokoneelleen tai tilata sivuston kautta maksutta kotiinsa ja taloyhtiön käyttöön. Muutama tarkistuslista on saatavilla myös englanniksi.

Turvallinen koti
Sivusto on osa Kotitapaturmien ehkäisykampanjaa. Se esittelee virtuaalikodissa ja -pihalla paikat, joissa onnettomuuksia ja vahinkoja usein tapahtuu, sekä antaa ohjeita vaarallisten tilanteiden välttämiseksi. Sivusto on visuaalinen, käyttäjäystävällinen ja innostava. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa vaateliaammallekin tiedonhankkijalle sekä oman osuuden lapsille.

Kodin turvaopas
Sivusto keskittyy kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseen. Se tarjoaa kodin turvallisuutta edistävän oppaan ja hakukoneen sekä ohjeita siitä, miten tulee toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa, kun ammattiapu ei ole vielä saapunut paikalle. Sivusto sisältää vinkkejä esimerkiksi siitä, kuinka asukas voi varautua taloon mahdollisesti kohdistuvia rikoksia vastaan.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Arjen turvallisuus on osa kestävää elämäntapaa. Kun turvallisuustietoa jaetaan kaikille asukkaille, heillä on myös tasavertaisemmat mahdollisuudet parantaa ympäristönsä turvallisuutta. Turvallisuus pidentää välillisesti materiaalien ja koneiden käyttöikää sekä vähentää onnettomuuksien sosiaalista ja taloudellista painolastia. Oikein huollettujen sähkölaitteiden energiankulutus vähenee.


Yhteystiedot

Toukotalkoot: www.toukotalkoot.info
Kotitapaturmien ehkäisykampanja: www.kotitapaturma.fi
Turvallinen koti: www.turvallinenkoti.net
Kodin turvaopas: turvaopas.pelastustoimi.fi

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä