Koti kunnossa? -koulutukset asukkaille (pdf)


Avainsanat: asuminen, turvallisuus, asukkaat, taloyhtiö, toimintavinkki, kestävä elämäntapa

Kenelle: taloyhtiöiden henkilökunnalle ja asukkaille


Tavoite

Lisätään asukkaiden tietämystä korjausvelvollisuudesta ja asunnon kunnossapidosta.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Koti Kunnossa? -koulutuksessa käsitellään taloyhtiön ja asukkaiden välistä vastuunjakoa asunnon kunnostuksissa sekä opastetaan, miten asukkaan vastuulla olevia huoltotöitä tehdään. Koulutuksessa huoltomies ja asumisneuvoja sekä Suomen Pakolaisavun Kotilo-projektin edustaja vastailevat asukkaiden kysymyksiin kodin pikkuvikojen korjaamisesta. Koulutus järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2009 Myllypuron Kiinteistöt Oy:n ja Suomen Pakolaisavun yhteistyönä.


Toteuttaminen

Koulutuksen suunnitteluun osallistuu isännöitsijä, huoltohenkilökunnan edustaja ja tarvittaessa asumisneuvoja. Ideointiapua voi hakea mm. Kotilo-projektin materiaaleista, joita saa Suomen Pakolaisavun internetsivuilta www.pakolaisapu.fi/kotilopankki.

Kouluttajan on hyvä olla taloyhtiön tai huoltoyhtiön huoltomies, jolla on talon tavat tiedossa ja siten paras asiantuntemus. Noin kolmituntisessa koulutuksessa huoltomies käy läpi asukkaan vastuulla olevia huoltotöitä ja demonstroi esimerkiksi hajulukkojen puhdistusta. Koulutustilassa pitää olla tarvittavat laitteet ja varustukset, kuten lattiakaivo ja liesituuletin. Mikäli huolto on ulkoistettu, koulutukseen tulee ottaa mukaan isännöitsijä, joka vastaa taloyhtiöille tarkoitettuihin kysymyksiin. Myllypuron tapauksessa paikalla olivat myös asumisneuvoja ja Kotilo-projektin työntekijä.

Koulutuksen voi järjestää kaikille taloyhtiön asukkaille. Toisaalta voi kannustaa mukaan erityisesti tiettyä ryhmää, kuten naisia, miehiä tai maahanmuuttajia. Tiedottamisessa on syytä olla hienovarainen, ettei erityisesti osoiteta koulutusta vain maahanmuuttajille. Silloin saattaa syntyä väärä vaikutelma, että vain he tarvitsevat koulutusta. Koulutus kannattaa varautua pitämään selkokielisenä ja kysymyksille on varattava kunnolla aikaa. Apua tulkin etsimiseen voi kysyä Suomen Pakolaisavusta. Koulutuksen selkokielinen mainos viedään kaikkien yhtiön rappujen ilmoitustauluille ja jaetaan asuntoihin.


Resurssit

Koulutuksen tulee olla asukkaille ilmainen, joten taloyhtiö kustantaa tarjoilut, mainokset, tilat, koulutuksen ja tulkkauksen. Koulutuksen ja sen suunnittelun lisäksi työaikaa kuluu mainosten tekoon ja jakeluun sekä tarjoilujen hankkimiseen. Myllypuron tapauksessa resurssit koulutukseen tulivat Myllypuron Kiinteistöiltä ja Kotilo-projektilta.


Kokemuksia

Koti kunnossa? -koulutus on Suomen Pakolaisavun Kotilo-projektin hedelmä, joka tuotettiin yhteistyössä Myllypuron Kiinteistöt Oy:n kanssa. Myllypuron Kiinteistöissä oltiin erittäin tyytyväisiä koulutukseen. Vastaavia koulutuksia tullaan järjestämään enemmän. Myllypuron tilaisuudessa erityisenä kohderyhmänä olivat naiset ja maahanmuuttajat. Paikalla oli 13 naista, joista muutama oli maahanmuuttajia.

Ideoita vastaavaan koulutukseen saa muun muassa Kotilo-projektin materiaaleista, jotka löytyvät Suomen Pakolaisavun sivuilta www.pakolaisapu.fi/kotilopankki.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Koulutuksen myötä asuntojen hoito paranee ja remontoinnin tarve vähenee. Kustannusten lisäksi säästyy luonnonvaroja. Koulutus lisää asukasosallisuutta, asumisviihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä.


Yhteystiedot

Suomen Pakolaisapu, Kotilo-projekti
Myllypuron Kiinteistöt Oy, Helsinki

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä