Koulukasvihuone (pdf)


Avainsanat: osallisuus, koulu, kestävä elämäntapa

Kenelle: kouluille


Tavoite

Koulun oma kasvihuone opetuskäyttöön, yhteisölliseksi tilaksi ja harrastustoimintaa tukemaan.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Koululla on oma kasvihuone, jota voidaan hyödyntää opetuksessa ja vapaa-ajalla, ja josta voivat nauttia myös lähialueiden muut koulut. Oppilaat ovat keskeisessä roolissa kasvihuoneen hoitamisessa.


Toteuttaminen

Koulun oman kasvihuoneen toteuttaminen on kohtalaisen suuri projekti, joka vaatii koulun johdon ja opettajien sitoutumista. Lisäksi tarvitaan kunnan tuki. Sopivan tilan löytyminen koulusta tai sen välittömästä läheisyydestä on yksi kynnyskysymyksistä. Päävastuullisiksi nimetyt opettajat vastaavat kasvihuoneen hoidon organisoinnista, mutta oppilaat osallistuvat aktiivisesti sen hoitamiseen.


Resurssit

Rahallisia resursseja tarvitaan kasvihuoneen perustamiseen sekä ylläpitoon. Kustannuksia tulee lämmityksestä ja vedenkulutuksesta. Iso osa kasvihuoneen kasvien ja mahdollisten eläinten hoidosta voidaan toteuttaa oppilaiden toimesta, esimerkiksi erilaisten kerhojen puitteissa. Kasvihuoneesta vastaamaan tarvitaan kuitenkin pari opettajaa, joiden tulisi saada työstä erillinen korvaus.


Kokemuksia

Vesalan yläasteen koulun noin puolen hehtaarin kasvihuone on maan suurin koulukasvihuone. Se on koulurakennuksen yhteydessä oleva entinen sisäpiha, joka on katettu. Kasvihuoneessa vallitsevat trooppiset olosuhteet, ja siellä on tuhatkunta kasvia ja noin sata eläintä (gerbiilejä, lintuja, kaloja, käärme, iguaani, kilpikonnia sekä kukko ja kana). Lemmikkieläinkurssin käytyään oppilailla on mahdollisuus saada oma hoitoeläin. Koululla toimii myös puutarhakerho. Vesalan yläasteen kaikkien luokka-asteiden opetuksessa hyödynnetään kasvihuonetta. Myös lähialueen koulujen oppilaat käyvät kasvihuoneella, ja jonkin verran tehdään tutustumiskäyntejä kauempaakin. Kasvihuone on vapaa tila, jossa oppilaat voivat viettää välitunteja tai aikaa koulun jälkeen. Koulukasvihuoneen takana ovat olleet koulun aktiiviset biologian opettajat. Päävastuussa olevat
opettajat saavat työstä erillisen korvauksen. Kasvihuonekerholaiset hoitavat eläimet, ja eläinten hoitajilla on myös nimetyt varahoitajat. Opettajat vastaavat eläinten ruokien, kuivikkeiden yms. hankinnasta.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Kasvihuoneesta saadaan välillisiä ympäristöhyötyjä, kun sen käyttäjät oppivat tuntemaan ja kunnioittamaan luontoa entistä paremmin. Kasvihuoneen avulla voidaan osaltaan lisätä oppilaiden ympäristöherkkyyttä, sekä konkretisoida sitä mistä ruoka tulee. Sosiaalisia hyötyjä saavutetaan mm. lasten ja nuorten osallistumisen ja vastuun ottamisen muodossa.


Yhteystiedot

Vesalan yläasteen koulu, Helsinki

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä