Koulutusten ja teemailtojen järjestäminen (pdf)


Avainsanat: osallisuus, turvallisuus, asukkaat, taloyhtiö, asuminen, energian- ja vedensäästö, jätteensynnynehkäisy, motivointi

Kenelle: taloyhtiöiden henkilökunnalle, asukkaille


Tavoite

Asukkaiden asumiseen liittyvä tieto lisääntyy. Se kohentaa ympäristövastuullisuutta, turvallisuutta ja asukasdemokratiaa.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Koulutus- ja teemailtoja voidaan järjestää sekä kaikille asukkaille avoimena toimintana että tietyille asukastoimijoille. Näillä tapahtumilla kootaan yhteen esimerkiksi ympäristöekspertit ja turvallisuuspäälliköt. Heille tarjotaan ajankohtaista tietoa vastuualueista ja asumiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten taloyhtiön taloushallinnosta ja kodin kunnostustöistä. Avoimia iltoja voidaan järjestää kaikille taloyhtiön asukkaille.


Toteuttaminen

Taloyhtiö selvittää aluksi, millaisia tarpeita asukaskoulutuksille ja teemailloille on. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi asukaskyselyin. Samalla varmistutaan siitä, että tilaisuuksiin riittää kiinnostuneita ja että käsiteltävät aiheet vastaavat asukkaiden tarvetta. Tilaisuuden ajankohta kannattaa valita vuodenaikaan sopivasti. Esimerkiksi talkookoulutus tulee järjestää keväällä. Koulutuksista ja teemailloista kannattaa viestiä asukkaille eri tiedotuskanavien kautta: asukaslehti, verkkosivut, ilmoitustaulu sekä asukaskalenteri ja -tapahtumat ovat hyviä kanavia. Jos taloyhtiöllä on verkkosivut, sinne kannattaa kirjata tarkemmat kuvaukset järjestetyistä tilaisuuksista sekä ilmoittautumisohjeet.


Resurssit

Koulutuksissa ja teemailloissa voi hyödyntää taloyhtiön ja yhteistyökumppaneiden osaamista. Mukaan voi pyytää myös ulkopuolisia esiintyjiä ja opastajia. Jäteneuvontaa on mahdollista saada maksutta HSY:n toimialueilla (pääkaupunkiseudulla). Mahdolliset tarjoilut tilaisuuksissa voidaan hoitaa talkoovoimin tai taloyhtiön kustantamina. Tilaksi sopii taloyhtiön kerhotila tai vastaava yhteiskäyttötila, tai suuremmissa tilaisuuksissa vuokratila.


Kokemuksia

Espoonkruunu Oy järjestää aktiivisesti koulutuksia ja teemailtoja. Niistä tiedotetaan asukkaille oman asukaslehden, verkkosivujen ja asukasmessujen kautta sekä ympäristöeksperteille sähköpostitse. Lisäksi asukaslehdessä on juttuja jo toteutetusta toiminnasta. Suosittua toimintaa pyritään toteuttamaan lisää.

Kohdennettuina koulutuksina on järjestetty muun muassa seuraavaa:
 • Turvallisuuspäällikön peruskurssi
 • Talon väestönsuojanhoitajien koulutus
 • Ympäristöeksperttien alueelliset koulutukset ja yhteiset tapaamiset
 • Extra.net-koulutus talotoimikuntien puheenjohtajille

Kaikille asukkaille avoimia tilaisuuksia ovat olleet esimerkiksi seuraavat:
 • Seinien ja huonekalujen maalausvinkit
 • Asukastoiminta tutuksi
 • Kevättalkoisiin valmistautuminen
 • Kiinteistötalous tutuksi
 • Kokoustekniikka tutuksi
 • Ristiriitojen sovittelu taloyhteisössä
 • Asukkaiden oikeudet ja velvollisuudet-iltamat
 • Alueelliset vuokranmääritysklinikat
 • Ruskaretki Nuuksioon

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Toiminta lisää oleellisesti osallistujan tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi ympäristökoulutuksilla voi olla suoraa ja välillistä, tiedottamisen avulla saavutettua, vaikutusta ympäristönsuojelukysymyksiin. Koulutuksilla voidaan hankkia myös säästöjä taloyhtiölle, kun ympäristöeksperttejä ja talosuojelupäälliköitä koulutetaan pitämään huolta yhteisistä asioista, ja kun asukkaita yleisesti neuvotaan esimerkiksi asuntojen ja pihojen huoltotöissä.


Yhteystiedot

Espoonkruunu Oy

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä