Kuukauden keke-palkinto (pdf)


Avainsanat: yhteisöllisyys, koulu, päivähoito, toimintavinkki, motivointi, kestävä elämäntapa

Kenelle: kouluille, päiväkodeille, kaikille työyhteisöille


Tavoite

Kiittää kestävän kehityksen työssä ansioitunutta työyhteisön jäsentä ja muistuttaa, että kekeily on hauskaa!


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Kestävän kehityksen työlle ei ole yhtä ainoaa määritelmää, ja sitä voidaan tarkastella monista näkökulmista (sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys). Kestävän kehityksen työn tavoitteena on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Kuukauden keke-palkinnolla palkitaan kestävän kehityksen työssä jollain tapaa ansioitunut työyhteisön jäsen. Aiheeseen sopivasti kierrätys- tai luonnonmateriaaleista tehty keke-palkinto on hauska tapa muistaa ansioitunutta ja motivoida muita keke-työhön. Keke-palkinto voi myös olla täysin aineeton, vaikkapa puhe tai lauluesitys hyvin tehdyn työn kunniaksi.


Toteuttaminen

Toteuttaminen vaatii vain luovuutta ja mielikuvitusta! Tärkeintä on muistaa henkilöä, joka on kulloinkin keksinyt, miten toimia kestävämmällä tavalla joko työssä tai vapaa-ajalla, ja nostaa samalla keke-työn arvostusta yhteisössä. Keke-palkinnosta ei järjestetä erillistä kilpailua, vaan sillä muistetaan jokapäiväisessä elämässä tehtyjä kestävämmän elämän asioita. Sen ideoimisesta ja luovuttamisesta voi vastata esimerkiksi työyhteisön kestävän kehityksen työryhmä tai asukastoimikunnan hallitus. Sen saamiseksi ainoa kriteeri on tehty kestävän kehityksen työ, ja se luovutetaan hyvässä hengessä. Nimestään huolimatta kuukauden keke-palkinto voidaan jakaa harvemminkin.


Resurssit

Kuukauden keke-palkinto ei vaadi muita erityisiä resursseja kuin mielikuvitusta ja hyvää mieltä!


Kokemuksia

Espoolaisessa Nöykkiön koulussa palkitaan opettajia aktiivisesta kekeilystä. Syksyn keke-palkinto annettiin opettajalle, joka kiinnitti huomiota sähkölaitteiden turhaan päällä oloon ja sammutti niitä ahkerasti. Pakkaskeke-palkinnon sai talven pakkasista huolimatta urheasti työmatkansa kävellyt ja pyöräillyt opettaja. Palkintopysti oli tehty jäästä. Esimerkillään palkitut opettajat vaikuttivat kannustavasti myös muiden toimintaan. Keke-palkinto on koettu työyhteisössä hauskaksi ja motivoivaksi tavaksi huomioida keke-työn tekijät, ja se lisää yhteisöllisyyttä. Palkinnon saajan valitsee opettajien keke-tiimi. Seuraavaksi on päätetty myöntää keke-palkintoja sosiaalisen
kestävyyden edistämisestä.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Keke-palkinto lisää yhteisöllisyyttä työpaikalla ja edistää kaikkea kestävän kehityksen työtä motivoimalla opettajia.


Yhteystiedot

Nöykkiön koulu, Espoo, Maiju TuomistoPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä