Kuukausittaiset tiedot veden- ja sähkönkulutuksesta innostavat säästämään (pdf)


Avainsanat: taloyhtiö, asuminen, energian- ja vedensäästö, kestävä elämäntapa, viestintä, motivointi

Kenelle: taloyhtiöiden henkilökunnalle


Tavoite

Ajantasaisia veden- ja energiankulutustietojen tarjoaminen ja huoneistokohtaisen kulutuksen mukaan laskuttaminen kannustavat asukkaita muuttamaan kulutustottumuksensa kestävämmäksi.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Vanhaankin taloon voi asentaa veden- ja sähkönkulutuksen asuntokohtaiset seurantajärjestelmät. Yksinkertaisen intrasivuston kautta asukkaat voivat ajantasaisesti seurata kulutusmääriään ja niiden kehittymistä. Todellisten kulujen mukaan laskuttaminen kannustaa asukkaita toimimaan säästeliäämmin kuin kiinteät vesimaksut tai pitkänajan päästä tasattavat sähkölaskut.


Toteuttaminen

Putkiremontin yhteydessä asennettava huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittausjärjestelmä ei tuo merkittäviä lisäkustannuksia remontille, mutta mahdollistaa kulutuksen tarkan seurannan. Asukkaat voivat kirjautua salasanalla intraan katsomaan kuukausittain päivittyviä kulutustietojaan, milloin se parhaiten heille sopii, vaikka laskutus tapahtuisi pidemmällä syklillä. Tiedoissa näkyy kylmälle ja kuumalle käyttövedelle erikseen mittarin lukupäivä, mittarilukema, kokonaiskulutus kuukaudessa sekä kulutuksen keskiarvo päivää kohden.


Resurssit

Putkiremontin yhteydessä huoneistokohtainen mittauslaitteisto ei aiheuta kovinkaan suurta lisähintaa. Tulevaisuudessa huoneistokohtainen vedenmittaus yleistyy ja saattaa tulla lakisääteiseksi, joten investointi ei ole turhaa. Intran luomiseen ja sisällön tuottamiseen tarvittava aika riippuu paljolti tavoitteista ja taidoista. Intranetin voi luoda yksinkertaisellekin sivustolle, eikä välttämättä vaadi mittavia resursseja. Apua saa esimerkkitapauksen kehittäjiltä. Kuukausittainen kulutustietojen siirtäminen intraan vie pari tuntia kuukaudessa. Intran ylläpito voi olla taloyhtiön henkilökunnan, huoltoyhtiön ja talon oman ympäristöekspertin työtä.


Kokemuksia

AS Oy Puistokatu 15 (Turku)
Yhtiössä otettiin vuonna 2009 putkiremontin yhteydessä käyttöön huoneistokohtaiset vedenkulutusmittarit sähkönmittareiden ohelle. Yhtiön puheenjohtajan tekemille verkkosivuille luotiin intra, josta asukkaat voivat nähdä huoneistonsa kuukausittain päivittyvät kulutustiedot (kuuma- ja kylmävesi, sähkö). Asukas pääsee intraan asuntokohtaisella salasanalla. Kulutustietojen lisäksi intrassa on mm. puheenjohtajan muistiot ja palautelomakkeet. Jokainen asukas näkee vain oman asuntonsa kulutustiedot. Hallitus näkee kaikkien asuntojen kulutustiedot, jolloin tahattomat vuodot huomataan helposti.

Kulutustiedot laitetaan intraan hallituksen puheenjohtajan ja hänen vaimonsa vapaaehtoistyönä. Isännöitsijä tai huoltoyhtiö ei ole mukana, tällöin tarvittaisiin enemmän taloudellisia resursseja. Puheenjohtaja saa luvut vedenkulutusmittareista koneelleen. Sähkömittarit käydään lukemassa manuaalisesti. Lukematiedot siirretään muutamalla klikkauksella intraan. Apuohjelma laskee taulukkoon ajanjakson kokonaiskulutuksen, keskimääräisen kulutuksen päivää kohti mittarilukematietojen lisäksi. Apua kulutustietojen käsittelyohjelmistoihin on saatu tuttavalta, ohjelmisto on ilmainen. Intrasta ja apuohjelmista voi kysyä tarkempaa tietoa taloyhtiön puheenjohtajalta.

Taloyhtiö on kilpailuttanut sähköyhtiöt ja maksaa yhden yhteisen laskun. Taloyhtiö veloittaa asukkaita veden ja sähkön mittarilukemien perusteella kolmen kuukauden syklillä. Huoneistokohtaisten mittareiden kulutuslukemat voi lukea koska vain. Jos asukas muuttaa kesken laskutuskauden, voidaan kulutus laskea muuttopäivän mukaan.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Huoneistokohtainen veden- ja energiankulutuksen laskuttaminen ja intran ajantasaiset seurantatiedot kannustavat helpolla tavalla asukkaita säästämään vettä, energiaa ja rahaa. Kulutusmäärien laskettua asumisen ympäristövaikutukset vähenevät.


Yhteystiedot

Asunto Oy Puistokatu 15, Turku

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä