Nuorten seinämaalaus (pdf)


Avainsanat: osallisuus, yhteisöllisyys, lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminta, asukkaat, järjestöt,
kunnat, kaupunginosa, yhteistyö

Kenelle: paikallisjärjestöille, kaupunkisuunnittelusta vastaaville, nuorisotyötä tekeville


Tavoite

Parantaa nuorten asukkaiden osallistumismahdollisuuksia, tuoda alueen nuorten ääni esiin ja kohottaa alueen ja rakennusten yleisilmettä taiteen kautta.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Suunnitellaan ja toteutetaan seinämaalaus eri tahojen yhteistyönä. Paikalliset nuoret ovat keskeisessä asemassa yhteistyössä. Teos toteutetaan näkyvälle paikalle, jolloin arvostus sitä kohtaan on selvä. Kohteen valinnassa otetaan huomioon alueen asukkaiden yleinen mielipide ehostusta kaipaavista paikoista. Kohde voi olla esimerkiksi liikenneväylälle näkyvä rapistunut varastorakennus tai ikävän harmaa meluvalli.


Toteuttaminen

Yhteistyössä kiinteistön omistajan, käyttäjän ja paikallisen nuorisotoimen tai -järjestön kanssa sovitaan seinämaalauksen reunaehdoista (koosta, väreistä, sisällöstä, poistettavuudesta yms.). Teoksen toteuttamiseen pyydetään hyväksyntä omistajalta ja ainakin osalta muuta yhteisöä. Teosta vastustavien mielipiteet saattavat muuttua prosessin aikana. Usein graffitit samaistetaan töhryihin, joten näiden kahden välille on hyvä tehdä selvä ero asiasta keskusteltaessa. Nuoret tekevät teoksesta ehdotuksen, joka hyväksytetään omistajalla. Tarpeen vaatiessa haetaan lupa myös vastaavalta kaupungin viranomaiselta rakennuksen ulkonäön muuttamiseen (toimenpideilmoitus).

Teos toteutetaan joko suoraan seinään tai erillisille levyille, jolloin maalaus saadaan poistettua levyt irrottamalla. Levyt voivat olla vesivaneria, mutta mikäli teoksesta halutaan todella säänkestävä, on syytä käyttää pohjamaalattuja metallisia levyjä.

Teoksen toteuttamisesta vastaavat nuoret itse, mutta on hyvä, että työtä koordinoi nuorten taustalla olevan nuorisotoimen/-järjestön edustaja. Tällä voidaan ehkäistä mahdollisia työmotivaatioon ja työmoraaliin liittyviä ongelmia. Samalla valvotaan, että teoksesta tulee suunnitellun kaltainen.


Resurssit

Prosessin koordinoiminen, eri tahojen yhteen saattaminen ja lupien hakuprosessi vie työaikaa. Materiaalikustannukset korostuvat yhteisötaideteoksessa, sillä lähtökohtana on, että projekti toteutetaan talkootyönä ilman palkkioita. Maalien ja mahdollisten pohjalevyjen kustannukset ovat suoraan verrannollisia teoksen pinta-alaan.


Kokemuksia

Vantaan Valon seinämaalaus
Seinämaalausta ideoitiin keväällä 2009 Vantaan Valon viikkokokouksissa sekä Korson Setlementtinuoret ry:n kanssa, sillä järjestön tiedettiin tavoittavan laittomasti maalaavia alueen nuoria. Laillisia maalauspaikkoja ei Vantaalla ole, joten nuoret olivat innostuneita mahdollisuudesta tehdä tilaustyö Vantaan Valon seinälle.

Toukokuussa asia esiteltiin rakennuksen omistavalle Vantaan Teollisuuskiinteistöille (VTK). Kokouksessa oli läsnä myös asiaa puoltava Vantaan asukaspalvelujohtaja. Ehdotus talon omistajalle sisälsi esimerkkejä onnistuneista maalausprojekteista ja sitä kommentoi myös kaupunginvaltuutettu ja graffitiasiantuntija Eero Väätäinen. VTK antoi luvan taideteoksen toteuttamiseen, mutta edellytti, että uusia tageja ei saa ilmestyä rakennuksen seiniin. VTK myös esitti, että maalaus toteutetaan erillisille levyille, jotka voidaan poistaa tarvittaessa. 4V-hanke yhteistyössä Korson Setlementtinuorten kanssa hoiti lupaprosessiin tarvittavat havainnekuvat ja kartat rakennusvalvonnan toimenpideilmoitukseen elokuussa. Lopulliseksi maalauksen kooksi hahmottui tässä vaiheessa 4x8 m, jotta se erottuu hyvin vieressä kulkevalle junaradalle sekä liikenneväylille.

Vantaan Valossa työskentelevä remonttipaja huolehti levyjen seinään kiinnittämisestä ja pohjamaalauksesta. Levyjen materiaaliksi valittiin paremman kestävyyden takia rauta vesivanerin sijaan. Teosta päästiin maalaamaan syyskuussa. Maalausprosessia koordinoi kuvaamataidonopettaja ja setlementtinuorten toiminnanjohtaja Kirsi Campos. Materiaalikustannukset (900 e) olivat melko korkeat rautalevyjen (700 e) vuoksi. Pelkät maalit 32 m2:n teokseen maksoivat 200 e.

Valmiista yhteisötaideteoksesta tiedotettiin medialle sekä www.vantaa.fi-sivuilla ja 4V-hankkeen kuvablogissa. Vantaan Valon työntekijät suhtautuivat positiivisesti uuteen maalaukseen, jonka ansiosta siniharmaa teollisuusrakennus erottuu nyt edukseen ohikulkijoille.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Yhteisötaiteeseen ja alueen asioihin osallistumisen on todettu voimaannuttavan osallistujia. Osallistuminen tuo mukanaan vastuuta yhteisöstä ja elinympäristöstä. Alueen yleinen ilme kohenee ja viihtyisyys kasvaa.


Yhteystiedot

Korson Setlementtinuoret, Kirsi Campos; Vantaan Valo, Riitta Dincay

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä