Palkitse energiansäästäjät! (pdf)


Avainsanat: taloyhtiö, asukkaat, asuminen, motivointi, energian- ja vedensäästö, yhteistyö

Kenelle: taloyhtiöiden henkilökunnalle, asukkaille


Tavoite

Asumiseen ja kiinteistönpitoon liittyvää energian kulutusta vähennetään kilpailulla, johon osallistuvat asukkaat, taloyhtiöt ja huoltoyhtiöt. Energian säästämisessä hyvin onnistuneiden toimijoiden palkitseminen kannustaa vähentämään kulutusta jatkossakin.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Asukkaille, huoltoyhtiöille ja taloyhtiön työntekijöille julistettava energiansäästökilpailu haastaa vähentämään energian kulutusta eri keinoin. Kilpailun päätteeksi järjestetään tilaisuus, jossa eniten energiaa säästäneet saavat hyvää mainetta ja pieniä palkintoja. Yhteistyökumppaneita voi palkita myös jo aiemmin toteutuneesta energiansäästöstä – seurantatietojen perusteella.


Toteuttaminen

Vuoden mittaisen energiansäästökilpailun voi järjestää taloyhtiön toimijoille (esim. isännöitsijöille), yhteistyökumppaneille ja asukkaille. Kilpailun julkistaminen ja muu viestintä voidaan toteuttaa talojen rappukäytäviin ja taloyhtiön tiloihin laitettavilla ilmoituksilla sekä asukaslehdessä mainostamalla. Kannattaa valita se viestimisväylä, joka saavuttaa mahdollisimman monta lukijaa tai kuulijaa kilpailualueella. Palkintojen esittely viestinnässä on tärkeää, koska niiden avulla saadaan houkuteltua osanottajia mukaan jo kilpailun alkuvaiheilla. Myös kilpailun osallistumisesta mahdollisesti saatavasta hyvästä julkisuudesta kannattaa kertoa yhteistyökumppaneille. Kilpailun edetessä osallistujia kannustetaan antamalla energiansäästövinkkejä esimerkiksi asukaslehdessä. Kilpailun lopuksi järjestetään palkintojenjakotilaisuus joko kaikille osallistujille yhteisenä tilaisuutena tai erillisinä tilaisuuksina. Lisäksi tulokset julkaistaan näyttävästi eri viestimisvälineissä.

Myös aiemmin toteutuneesta energiasäästöstä voidaan palkita. Kun energian kulutusta seurataan taloyhtiössä kuukausi- ja vuositasolla, on näiden seurantatietojen perusteella helppo löytää ne toimijat, joiden avulla energiansäästöön on päästy. Kun säästö on esimerkiksi tietyn huoltoyhtiön osalta näkyvää, se voidaan palkita. Palkitsemistilaisuus voidaan järjestää esimerkiksi asukastapahtuman yhteyteen, josta kannattaa tehdä juttu asukas- tai aluelehteen. Palkitsemalla taloyhtiö kannustaa huoltoyhtiötään toimimaan energia-asioissa entistä vastuullisemmin.


Resurssit

Energiankulutukseen on oltava asianmukaiset mittauslaitteet, jotta saavutettuja tuloksia voidaan vertailla. Kampanjointiin tulee kerätä ajankohtaista tietoa asumisen ja kiinteistönpidon energiankulutuksesta ja säästövinkeistä. Lisäksi resursseja tarvitaan palkintojen ja kunniakirjojen hankintaan. Palkitsemistilaisuus voidaan järjestää taloyhtiön omissa sisätiloissa ja piha-alueilla.


Kokemuksia

Espoonkruunu Oy
Espoossa toteutettiin Kulutuskymppi-kilpailu, jossa oli kolme eri sarjaa: kiinteistöt (asukkaat ja ympäristöekspertit), huoltoyhtiöt ja kiinteistöpäälliköt (kiinteistöpiiri). Tavoitteena oli säästää energiaa omissa kiinteistöissä mahdollisimman paljon. Kilpailua mainostettiin yhteistyökumppaneille suoramainonnalla, jossa kerrottiin muun muassa kilpailun kautta mahdollisesti saatavasta hyvästä julkisuudesta. Lisäksi mainostettiin Espoonkruunun omien tiedotuskanavien kautta, kuten asukaslehdessä. Kilpailua on myös hyvä pitää vireillä muistuttamalla osallistujia sen etenemisestä esimerkiksi energiansäästövinkeillä. Kulutuskymppi-kilpailussa
aktiivisen roolin ottivat ympäristövastuulliset ja säästötoimista kiinnostuneet henkilöt, mutta kulutus saatiin laskemaan kaikissa sarjoissa. Kilpailun palkinnot olivat etukäteen tiedossa: asukkaille ylimääräistä talkooavustusta, huoltoliikkeille hyvää mainetta ja kiinteistöpäälliköille kulttuuriseteleitä. Kaikissa kolmessa sarjassa jaettiin myös kunniakirjat voittajille. Lisäksi tulokset julkaistiin näyttävästi monen viestintäväylän kautta.

VAV Asunnot Oy
Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy palkittiin energiankulutuksen vähentämisestä VAV:n kiinteistöissä. Kulutus väheni 15 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2009 mennessä. VAV järjesti tilaisuuden, jossa huoltoyhtiön työntekijät saivat kunniakirjan hyvästä tuloksesta. Säästöt tulivat tekniikan hallinnasta ja laitteiden toimivuuden huolehtimisesta. Lisäksi huoltoyhtiön ripeä reagointi asukkaiden ilmoituksiin ja yleisten tilojen vuotavien vesipisteiden korjaamiseen vähensivät vedenkulutusta.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Asumisen ja kiinteistönpidon energiankulutus tulee käyttäjille tutummaksi kilpailun kampanjoinnin ja tiedonjaon kautta, ja samalla todellisia ratkaisuja etsitään energiansäästön saavuttamiseksi asukkaiden ja kiinteistönpidon ammattilaisten toimesta. Energiankulutuksessa saavutetut säästöt vaikuttavat suoraan myös asumisen kustannuksiin ja asukkaille säästöt voivat näkyä vuokrankorotuspaineiden vähentymisenä.


Yhteystiedot

Espoonkruunu Oy, VAV Asunnot Oy

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä