Retket yhteisöllisyyden ja ympäristötiedon vahvistamiseksi (pdf)


Avainsanat: yhteisöllisyys, yhteistyö, asukkaat, järjestöt, kunnat, kaupunginosa, toimintavinkki,
kestävä elämäntapa, motivointi

Kenelle: järjestöille, kaupungin toimijoille, asukasaktiiveille


Tavoite

Kestävän elämäntavan, yhteisöllisyyden ja kotiseudulle juurtumisen vahvistaminen täydentämällä perinteisiä koulutuksen ja tiedotuksen keinoja sekä uusien verkostojen luominen asukkaiden välille.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Tehdään asukasretkiä lähiseudun kohteisiin. Retkillä saadaan herätettyä tavallisten ihmisten mielenkiinto oman elinympäristön ja kestävän elämäntavan kysymyksiin. Retket tavoittavat myös ryhmiä, joita kestävä kehitys aiheena ei välttämättä kiinnosta ennalta.


Toteuttaminen

Retkikohteen valinnassa tulee kuulla kohderyhmän toiveita. Toiveiden ja käytettävissä olevien resurssien perusteella valitaan lähellä sijaitseva kohde, jonka avulla saadaan nostettua esille myös merkittäviä kestävän kehityksen näkökohtia. Retkikohteen valinnan yhteydessä arvioidaan myös kohteen saavutettavuus: varataanko bussikuljetus vai mennäänkö julkisilla tai kimppakyydeillä. Sovitaan retken järjestävät vastuutahot, jotka hoitavat käytännön järjestelyt. Vastuutahot tekevät retkeä varten tarvittavat mahdolliset valmistelut, kuten järjestävät kuljetukset sekä sopivat opastukset ja kahvitukset. Kannattaa tarkistaa, pääseekö kohteeseen julkisilla kulkuneuvoilla. Retkestä kannattaa tehdä mainos, jota jaetaan mahdollisimman laajasti kohderyhmälle niin sähköisesti kuin perinteisesti julisteina. Mahdollisimman monipuolinen markkinointi takaa runsaan osallistujamäärän. Ennakkoilmoittautumisen tarpeellisuus arvioidaan retken luonteen perusteella. Retkeltä kannattaa kerätä palautetta, sillä sen perusteella omaa toimintaa voi kehittää jatkossa.


Resurssit

Tarvittavat rahalliset resurssit riippuvat kohteen valinnasta. Retkiä kestävän kehityksen edistämiseksi voidaan toteuttaa myös hyvin vähäisellä rahallisella panostuksella (ks. alla Tussinkoski tutuksi, Laiturin vierailu). Retken suunnitteluun, järjestelyihin ja mainostukseen kuluu aikaa yhteensä muutaman työpäivän verran.


Kokemuksia

Tussinkoski tutuksi
Korson seurakunta ja Korso-Seura järjestivät yhteistyössä retken läheiseen luontokohteeseen, Tussinkoskelle. 4V-hanke auttoi retken suunnittelussa, markkinoinnissa ja tarjoilujen kustannuksissa. Retken tarkoituksena oli lisätä kotiseudun tuntemusta ja saada ihmiset miettimään kauas suuntautuvien luontoretkien tarvetta, kun kotipaikan lähistöltäkin löytyy kiinnostavia luontokohteita. Retkestä tehtiin mainosjuliste, jota jaettiin alueen taloihin ja yleisille paikoille. Lisäksi retkeä markkinoitiin Vantaan kaupunkijuhlan tiedotteissa.

Korso-Seura järjesti matkaltaan hieman pidemmän retken Tussinkosken ympäristöön aikuisille ja seurakunta lyhyemmän retken lapsille ja lapsiperheille. Mainoksessa mainittiin erikseen molempien retkien lähtöpisteet. Retket päättyivät Tussinkoskelle, jossa syötiin yhteisiä eväitä. Kertakäyttöastioita ei käytetty, sillä kutsuissa oli pyydetty ottamaan omat ruokailuvälineet mukaan.

Halosenniemi ja Lassilan luomutila
4V-hanke järjesti keväällä 2009 retken Halosenniemen museoon ja Lassilan luomutilalle. Retken aika ja kohteet päätettiin sekä matkat ja opastukset varattiin alustavasti kevään aikana. Tilausbussin reitti suunniteltiin niin, että hankkeen kohdealueilta Länsimäestä ja Korsosta pääsi helposti mukaan matkaan. Retkestä tehtiin mainos, jota jaettiin mm. alueiden ilmoitustauluille ja kirjastoihin. Mainos lähetettiin myös sähköpostilla kaikille sidosryhmille. Retkelle oli ennakkoilmoittautuminen. Halosenniemessä järjestettiin yleinen opastus, jonka jälkeen oli aikaa tutustua taidenäyttelyyn ja miljööseen omatoimisesti. Lassilan luomutilalla isäntäväki esitteli tilaa ja kertoi luomutuotannosta. Tilalla juotiin kahvit ja tehtiin ostoksia tilamyymälässä.

Laituri – kaupunkisuunnittelun kohtaamispaikka Helsingissä
Asukkaita kiinnostaa usein oman asuinalueen rakentamista koskevat suunnitelmat. 4V-hanke järjesti asukkaiden toiveista retken Laiturille, kaupunkisuunnitteluun kohtaamispaikkaan Helsinkiin. Retki oli kaikille avoin ja maksuton. Laiturilla oli mahdollisuus esittää oman asuinympäristön suunnittelua ja rakentamista koskevia kysymyksiä sekä kertoa omia mielipiteitä suunnittelijoille. Matka tehtiin metrolla kimppalähdöllä Kontulasta. Myös suoraan Laiturille oli mahdollista tulla. Maksuttomat esittelykierrokset Laiturilla kuuluvat kaupungin palveluihin asukkaille.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Tietoa kestävästä elämäntavasta saadaan kohdennettua helposti ja hauskasti uusille kohderyhmille. Lisäksi ihmisten välinen vuorovaikutus ja kanssakäyminen lisääntyvät, uusia verkostoja syntyy.


Yhteystiedot

Korson seurakunta, Korso-Seura ry; Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä