Turvallisuustempaus asukkaille (pdf)


Avainsanat: asukastoiminta, turvallisuus, taloyhtiö, yhteistyö, osallisuus, toimintavinkki

Kenelle: taloyhtiön henkilöstölle ja asukkaille


Tavoite

Tempaus lisää asumisen turvallisuutta sekä osallisuutta ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on myös talosuojeluhenkilöstön työn tunnetuksi tekeminen.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Turvallisuus on osa viihtyisää asumista. Sitä voi edistää vaikkapa järjestämällä asukkaille turvallisuustempauksen. Tempaus voidaan toteuttaa asukkaiden ja taloyhtiön yhteistyönä, kuten on tehty esimerkiksi Kontulan Kiinteistöissä. Tempauksessa voidaan jakaa tietoa ja kokemuksia asumisen turvallisuudesta, herätellä asukkaiden kiinnostusta turvallisuusasioita kohtaan sekä tiedottaa talosuojelutehtävistä.


Toteuttaminen

Aloitteen voi tehdä yhtiökin, mutta asukkaiden innostus lähteä toteuttamaan tapahtumaa on kaiken perusta. Toteuttajia voivat olla esimerkiksi vuokralaistoimikunta tai asukashallitus. Turvallisuustempauksen tärkeintä antia ovat taloyhtiön henkilöstön, asukkaiden edustajien ja paikallisten yhteistyökumppaneiden turvallisuutta koskevan toiminnan esittely, osallistujien kysymyksiin vastaaminen ja keskustelu ajankohtaisista aiheista. Kumppaneita järjestelyissä voivat olla esimerkiksi poliisi, pelastuslaitos, vapaapalokunta ja asumisen turvallisuutta edistävät hankkeet. Maksuttomat arpajaiset ja kahvit tuovat oman houkutuksensa tapahtumaan. Tilaisuus sopii myös hyvin talosuojelutehtävistä tiedottamiseen ja uusien tehtävistä kiinnostuneiden asukkaiden yhteystietojen keräämiseen. Tempaus kiteytyy sanoihin: ”Tule kysymään turvallisuudesta ja viihtymään!” Ohjelma kannattaa pitää tiiviinä. Kahdesta kolmeen tuntiin mahtuu paljon asiaa.


Resurssit

Tempauksen suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan vapaaehtoisten asukkaiden ja taloyhtiön henkilökunnan työpanosta. Lisäksi resursseja tarvitaan mainoksen tekoon, kopiointiin ja jakeluun sekä tarjoiluihin. Monet muut asiat – kuten puhujat, tilat, ohjelma, äänentoistolaitteet ja jopa arpajaisten palkinnot – on mahdollista saada ilmaiseksi.

Järjestelyitä varten kannattaa koota oma tapahtumatoimikunta. Esimerkiksi Kontulassa neljän hengen ryhmä vastasi suunnittelusta ja valmisteluista. Yhtiöstä oli yksi edustaja, ja loput kolme olivat asukkaita. Ryhmän valvonnassa 15 talkoolaista ja 3 henkilöstön edustajaa hoitivat järjestelyt tapahtumapäivänä. Kaikkiaan yhtiössä on lähes 6 000 asukasta.


Kokemuksia

Turvallisuustempaus (Kontulan Kiinteistöt Oy)
Yhtiö järjesti turvallisuustempauksen yhdessä vuokralaistoimikunnan kanssa. Tapahtuma oli avoin kaikille yhtiön asukkaille, ja siitä tiedotettiin taloissa perinteisillä mainoksilla. Tilaisuus onnistui hienosti: paikalla oli noin 150 henkeä ja palaute oli hyvää. Lisäksi moni ilmoitti kiinnostuksestaan talosuojelukoulutusta kohtaan.

Kontulan Kiinteistöjen tapahtuman ohjelma:

Klo 11.00–12.30
  • Pullakahvit ja arpojen jako sadalle ensimmäiselle
  • Tietoiskut: Turvallisuus omassa taloyhtiössä, Poliisi – yhteistyöllä turvallisempaan asumiseen, Pelastu tulipaloilta – paloturvallisuus
  • Arvonta
Klo 12.30–14.00
  • Turvallisuus-infopöydät
  • VPK:n sammutusnäytöksiä
  • Mahdollisuus kokeilla sammutusta
  • Sammutuspeitteitä ja ensiapupakkauksia myynnissä
  • Polkupyörien ja omaisuuden merkintää

Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Tempaus lisää turvallisuutta ja asukasosallisuutta taloyhtiöissä, tietoa kotitapaturmien välttämisestä ja ongelmajätteiden käsittelystä, kykyä toimia asumisturvallisuuden hyväksi sekä tutustumista naapureihin.


Yhteystiedot

Kontulan Kiinteistöt Oy

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä