Vaikuta järjestön hankinnoilla (pdf)


Avainsanat: asukkaat, järjestöt, johtaminen, energian ja veden säästö

Kenelle: järjestöille, asukkaille, yrityksille


Tavoite

Lisätä yritysten ilmastovastuullista toimintaa järjestön tai muun yhteisön hankintoihin liittyvien valintojen kautta.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Yhdistys, järjestö tai yhteisö pyrkii hankintoja tehdessään lisäämään yritysten ilmastovastuullista toimintaa. Hankintojen kilpailutuksessa käytetään ympäristökriteereitä ja paras tarjous palkitaan. Palkinto voi olla suuri kävijämäärä, positiivinen julkisuus tai suurempi myynti.


Toteuttaminen

Kun järjestö, yhdistys tai muu yhteisö tekee hieman suuremman hankinnan tai valitsee palveluntuottajaa, voi valinnan tehdä sen perusteella, mitä yritys on jo tehnyt ympäristön hyväksi, tai sen perusteella, minkälaisia parannuksia se lupaa toteuttaa. Valitaan esimerkiksi viisi tavaran tai palvelun tuottajaa, joille lähetetään tarjouspyyntö, jossa tiedustellaan halutun tuotteen tai palvelun hinnan lisäksi, kuinka suuren osan tuotosta yritys on valmis laittamaan ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin.

Positiivisia muutoksia lupaava yritys saa kaupan lisäksi hyvää mainetta. Pidemmällä aikavälillä energiansäästötoimet tuovat yritykselle myös kustannussäästöjä.

Myöhemmin voidaan tiedustella, miten yrityksen ympäristötoimet ovat edenneet ja vaikkapa kirjoittaa aiheesta juttu järjestön lehteen.


Resurssit

Hankintoja tehdessä on hyvä muutenkin tiedustella hintoja useammalta taholta. Sen tiedusteleminen, minkälaisia ympäristötoimia yritys olisi valmis tekemään, mikäli heidät valitaan, ei vaadi oikeastaan lainkaan lisäresursseja. Toiminnasta tiedottamiseen on kuitenkin hyvä varata hiukan tavallista enemmän resursseja.


Kokemuksia

Porkkanamafia on iloisten ja innokkaiden ihmisten joukko, joka on kokeillut uudenlaista kuluttajavaikuttamista, jossa yrityksille tarjotaan porkkanaa, ei keppiä. Ensimmäinen Suomen Porkkanamafian tempaus järjestettiin Helsingissä syyskuussa 2009. Tempausta varten kilpailutettiin Helsingin keskustan alueella toimivia ravintoloita, joilta pyydettiin ilmastoystävällisiä energiansäästötoimia. Ravintola Juttutupa voitti kilpailutuksen tarjoamalla energiatehokkuuden parantamiseen suurimman prosenttiosuuden (51 %) tempauksen tuotosta. Idea saatiin Carrotmobtoiminnasta Yhdysvalloista. Carrotmob kilpailutti paikallisia kulmakauppoja, ja asiakkaat luvattiin
ohjata siihen liikkeeseen, joka lupaa käyttää suurimman prosenttiosuuden myynnistä ilmastoystävällisiin muutoksiin, esimerkiksi energiansäästöratkaisuihin.

Juttutuvan tempauksen jälkeen Porkkanamafian toiminta on Suomessa laajentunut useille paikkakunnille. Jo ensimmäisen vuoden aikana tempauksia järjestettiin lukuisia, Helsingin lisäksi esimerkiksi Tampereella, Jyväskylässä, Lahdessa, Turussa, Mikkelissä ja Oulussa.

Sosiaalisen median ja ylipäätään viestinnän hyödyntäminen on Porkkanamafian toiminnassa oleellista. Tietoa tapahtumista levitetään mm. Facebookissa ja nettisivuilla.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Toiminnalla voidaan vähentää pysyvästi yrityksen (tuotantopanosta kohden) käyttämää energia-, vesi- ja materiaalimäärää ja siten vähentää syntyviä päästöjä. Tarjouspyyntö voidaan muotoilla myös siten, että toiminnalla pyritään vaikuttamaan kestävän kehityksen sosiaalisiin aspekteihin, kuten arjen sujuvuuden, turvallisuuden tai terveyden edistämiseen.


Yhteystiedot

Porkkanamafia, www.porkkanamafia.fi

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä