Vierailuilla kuntien välistä kokemusten vaihtoa (pdf)


Avainsanat: osallisuus, yhteistyö, vertaistuki, asukastoiminta, järjestöt, kunnat, vapaaehtoistyö,
toimintavinkki, viestintä

Kenelle: kuntien asiantuntijoille, järjestöille


Tavoite

Kokemusten vaihto ja verkostoituminen ylikunnallisesti ja eri toimialojen kesken.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Tutustumis- ja kokemustenvaihtovierailut tietystä teemasta eri kuntien, eri toimialojen tai sektoreiden (kuntien asiantuntijoiden, järjestöjen edustajien, asukkaiden) kesken. Vierailut tukevat samalla toimijoiden omaehtoista verkostoitumista. Malli sopii monenlaisiin teemoihin, vain mielikuvitus ja yhteisen kiinnostuksen kohteen löytyminen ovat rajana.


Toteuttaminen

Vierailukäyntien kohde valitaan eri tahojen yhteisissä kokouksissa tai muissa kohtaamisissa yhteisen kiinnostuksen kohteen ympäriltä. Vierailukäynti vaatii valmistelua, ja ohjelma tulee suunnitella niin, että se kiinnostaa mahdollisimman monia. Helpointa on, että yksi taho ottaa järjestelyjen koordinointivastuun. Mukaan voi kutsua alkuperäisen idean tuottaneiden tahojen lisäksi muiden toimialojen tai sektoreiden edustajia. Sopiva vierailuryhmän koko on noin 20-40 henkeä. Tällöin kaikilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Bussimatkoilla on aikaa vaihtaa mielipiteitä ja keskustella vapaamuotoisesti. Itse kohteessa kannattaa varata aikaa riittävästi keskustelulle ja myös vierailijoiden kokemusten esittelylle. Mahdollisuus nousta kyytiin matkan varrelta helpottaa eri tahojen osallistumista.

Arvokasta vierailuilla on eri alojen ja erilaisia näkökulmia edustavien asiantuntijoiden kohtaaminen, yhteistyöideoiden syntyminen, toisilta oppiminen sekä mahdollisuus vuoropuheluun.


Resurssit

Suunnitteluun ja toteutukseen vastuuhenkilö tarvitsee n. 1-2 työpäivää. Bussikuljetus on useimmilla tutustumisvierailuilla välttämätön. Sen kustannukset lähialueille (alle 100 km:n päähän) suuntautuvilla vierailuilla ovat n. 250-450 euroa riippuen mm. matkan kestosta. Osallistujille matka kannattaa pyrkiä pitämään maksuttomana. Mahdolliseen kahvi- tai ruokatarjoiluun voi varata rahaa tai sen voi toteuttaa omakustanteisena. Usein itse tilaisuus vierailukohteissa ei vaadi rahaa.


Kokemuksia

Tutustumiskierros Kontulaan
Idea retkeen lähti Suvelan projektikokouksesta, jossa Helsingissä lähiöarkkitehtina toiminut arkkitehti ehdotti tutustumista Kontulaan. Espoon keskuksen aluearkkitehti innostui asiasta, minkä jälkeen lähdettiin miettimään sopivaa ajankohtaa retkelle.

Kontulassa tutustuttiin sen erimuotoisiin toimintoihin, joita on työstetty mm. Lähiöprojekteissa ja Urban-ohjelmassa. Oppaina kierroksella olivat Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja sosiaalivirastoista Lähiöprojektin projektipäällikkö Ulla Korhonen-Wälmä ja Urban-ohjelman projektipäällikkö Eeva-Liisa Broman. Vierailulla tutustuttiin Kontulaan ja siihen liittyviin perusparannus- ja kehittämisprojekteihin. Ostoskeskuksessa tutustuttiin mm. lähiöasemaan ja skeittihalliin. Kierros jatkui Kontulan muihin osiin, joissa kohteina olivat mm. asukastupa ja asukaspuisto. Teemana oli myös Kivikon ja Kontulan liittyminen toisiinsa sekä tutustuminen
täydennysrakentamiseen ja kaupungin vuokratalojen peruskorjaukseen.

Matkalle osallistui noin 20 lähiökehittämisestä vastaavaa asiantuntijaa eri toimialoilta Espoosta (teknisestä ja ympäristötoimesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista) ja Vantaalta (asukaspalveluista ja tilakeskuksesta). Suuri osa Espoon osallistujista oli rakennusvalvonnasta, jossa valmistellaan korjausrakentamisen opasta. Haluttiin nähdä, kuinka kaupunkikuvaa ja alueen imagoa voidaan muuttaa positiivisempaan suuntaan korjausrakentamisen yhteydessä. Kontulan alueen asukas- ja toimijaverkostot toimivat hyvin, ja niiden avulla on pystytty kohottamaan alueen imagoa. Monet hankkeena aloitetut toiminnat on saatu pysyviksi.

Vierailu Toimivien Senioreiden luo
Vierailun pääkohteena oli Toimivat Seniorit ry, joka on senioreiden voimannäyte. Järjestö toimii ja vaikuttaa elämän eri saroilla ryhmätoiminnasta aina julkaisuihin ja aloitteisiin. Retkellä tutustuttiin myös Espoon seniorikirjastoon Viherlaaksossa ja vaihdettiin kokemuksia senioritoiminnasta. Idea matkaan tuli Herttoniemen alueen Ikäihmisten asialla -verkoston jäseniltä. 4V-hanke toimi matkan järjestelyiden koordinoijana. Matka oli tarkoitettu senioritoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille järjestöissä, hankkeissa ja kunnissa tai muuten senioritoiminnassa mukana oleville ja siitä kiinnostuneille. Osallistujia oli lopulta kaikilta kutsutuilta tahoilta yhteensä n. 20 henkeä.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Hyvien toimintamallien jakaminen ja verkostoituminen tarjoaa omaan työhön tai arkeen uusia ideoita ja näkemyksiä sekä tehostaa toimintaa.


Yhteystiedot

Espoon kaupunki, Mervi Romppanen

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä