Vihreä lippu vapaa-ajantoiminjoille (pdf)


Avainsanat: osallisuus, lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta, järjestöt, johtaminen, kestävän kehityksen ohjelma

Kenelle: lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa järjestäville tahoille, kuten nuorisotaloille, asukaspuistoille, leikkipuistoille, seurakunnan päiväkerhoille ja partiolippukunnille


Tavoite

Tavoitteena on tehdä toimintaan liittyvästä kestävän kehityksen työstä järjestelmällistä ja näkyvää.
Vihreä lippu -ohjelma tarjoaa toimintaan tukea ja ideoita.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Ohjelmaan osallistuva vapaa-ajan toimija valitsee vuosittain yhden kuudesta teemasta, jotka ovat vesi, energia, jätteiden vähentäminen, lähiympäristö, kestävä kulutus ja yhteinen maapallo. Yhteisö suunnittelee yhdessä projektin, jonka aikana teemaan liittyen vähennetään ympäristökuormitusta, opiskellaan teemaan liittyviä asioita ja tehdään yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Vuoden lopuksi osallistuja raportoi toiminnastaan ja sen tuloksista Vihreä lippu -toimikunnalle. Toimikunta antaa rakentavaa palautetta sekä toimintasuunnitelmasta että raportista ja myöntää kriteerit täyttäville osallistujille ohjelman tunnuksen, lippusalkoon vedettävän vihreän lipun.


Toteuttaminen

1. Projektin voi polkaista käyntiin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ensimmäinen askel on ympäristöraadin sekä ohjaajien tiimin perustaminen.
2. Raadin ensimmäinen tehtävä on valita teema, johon halutaan alkavana toimintavuonna keskittyä.
3. Kun teema on valittu, tehdään alkukartoitus.
4. Alkukartoituksen tulosten pohjalta asetetaan tavoitteet.
5. Tavoitteiden perusteella suunnitellaan toiminta.
6. Toiminta jatkuu säännöllisenä koko projektin ajan.
7. Projektin lopussa tehdään loppukartoitus.


Resurssit

  • 2-6 ohjaajaa
  • 3-10 lasta tai nuorta ympäristöraadin jäseniksi
  • Vihreän lippu -ohjelman osallistumismaksu

Vapaa-ajan toimijalla on oltava
  • oma, pysyvä toimitila
  • pysyvää henkilökuntaa
  • toimintaa, joka on suunnattu lapsille tai nuorille.

Kokemuksia

Helsingissä toimiva Leikkipuisto Viiri lähti kokeilemaan vapaa-ajan toimijoille suunnattua Vihreä lippu -ohjelmaa jo sen kehittämisvaiheessa. Ensimmäisen vuoden teemaksi valittiin jätteiden vähentäminen ja toisen vuoden teemaksi lähiympäristö. Leikkipuistossa oli jo ennenkin huomioitu ympäristöasioita, mutta Vihreä lippu -ohjelma toi työhön rakenteellisuutta sekä uusia vinkkejä. Toiminnasta on myös raadin myötä tullut näkyvämpää. Kävijöiden vaihtuvuus asettaa myös haasteita raadin toimintaan. Vihreä lippu -toimikunnan antama palaute toimintasuunnitelmaan ja raporttiin on koettu erityisen hyödylliseksi.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Lasten ja nuorten osallistumismahdollisuudet lisääntyvät ja he oppivat ymmärtämään omien
toimintojensa vaikutuksia muun muassa jätteiden määrään, energian ja veden käyttöön sekä
lähiympäristöön. Uudet toiminta- ja ajattelutavat välittyvät myös lasten ja nuorten läheisille.


Yhteystiedot

Vihreä lippu -ohjelma, www.vihrealippu.fi

Käytännön kokemuksia:
Leikkipuisto Viiri, HelsinkiPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä