Yhtiö mukaan aluekehittämiseen (pdf)


Avainsanat: taloyhtiö, yhteistyö, kaupunginosa, asukkaat, järjestöt

Kenelle: taloyhtiöille, järjestöille, muille kaupunginosan toimijoille


Tavoite

Yhteistyöllä lähialueen toimijoiden kanssa taloyhtiö voi saada pienemmillä resursseilla aikaan suurempia hyötyjä. Asukkaiden osallistaminen täydentää yhtiön työtä ja vahvistaa sen toimintaa tukevaa alueellista verkostoa.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Alueyhteistyö asukasosallisuuden ja -viihtyisyyden kehittämiseksi onnistuu osallistumalla alueen kehittämistyöryhmiin ja tapahtumien järjestämiseen. Hakunilan Huolto on tehnyt jo vuosia alueyhteistyötä, jonka tuloksia ovat esimerkiksi aluevartiointi, huoltovinkkilehti ja asukaskoulutukset. Kontulan Kiinteistöt on puolestaan ollut perinteisesti mukana järjestämässä Ihana Kivikko -asukastapahtumaa. Tapahtuma palvelee yhtiön asukkaita, ja yhteistyön kautta pienillä resursseilla voidaan tarjota asukkaille laadukasta ohjelmaa isossa tapahtumassa.


Toteuttaminen

Aluksi taloyhtiön kannattaa miettiä, mitkä asiat omassa kaupunginosassa ovat kiinnostavia. Millaisten asioiden edistämisessä halutaan olla mukana? Miten omia tavoitteita voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa? Kun yhteiset intressit alueen toimijoiden kesken ovat löytyneet, yhteistyöllä saavutetaan enemmän hyötyjä kuin samoilla resursseilla saavutettaisiin yksin. Näin myös alueellisten toimijoiden toimintaedellytykset paranevat.

Yhteistyötä voi ehdottaa suoraan mahdollisille yhteistyötahoille tai ideoida esimerkiksi alueellisissa tapaamissa järjestöjen ja alueen yrittäjien kanssa. Mikäli alueella ei ole toimivia alueellisten sidosryhmien tapaamisia, on sellaisen järjestäminen hyvä tapa virittää alueellista yhteistyötä.


Resurssit

Yhteistyö vaatii sitoutumista. Työ tapahtuu osana yhtiön työntekijöiden ja mahdollisesti osallistuvien asukastoimikuntien muuta työtä. Ajalliset ja taloudelliset resurssit riippuvat toiminnasta, johon ryhdytään.


Kokemuksia

Hakunilan Huollon alueyhteistyö taloyhtiöiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa on ollut aktiivista jo pitkään. Sen on todettu vaikuttavan positiivistesti yrityksen toimintaan ja asiakaskunnan tyytyväisyyteen. Hakunilan Huollolle hyviä yhteistyöfoorumeja ovat tapaamiset Hakunilan aluekehittämistoimikunnan, alueen kauppiasyhdistyksen sekä muiden alueella toimivien yhteisöjen kanssa. Myös taloyhtiötapaamisissa syntyy ideoita, ja Vantaan kaupungin kanssa tehdään luontevasti läheistä yhteistyötä. Yhteistyön mahdollisuudet ovat monenkirjavia.

Hakunilassa on tehty viihtyisyyden lisäämiseksi kukkaistutuksia pääteiden varrelle 1990-luvulla. Yhdessä HSY:n kanssa on kehitetty kierrätysmahdollisuuksia tuomalla alueelle ongelmajätepiste. Taloyhtiöiden perusparantamiseen käytettiin vuosina 1990–2002 noin 20 miljoonaa euroa – Hakunilan Huollon esityksestä. Turvallisuuden lisäämiseksi se hankki yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa yhteisen aluevartioinnin. Turvallisuutta lisättiin myös vaikuttamalla päättäjiin liikennevalojen saamiseksi jo 1980-luvulla. Yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa kokeiltiin Asukas TV:tä vuosina 2006–2009. Vuodesta 1981 alkaen kaikille Hakunilan asukkaille on jaettu Huoltovinkkilehteä, joka sisältää ajankohtaista tietoa asumisesta, alueesta ja kiinteistönhoidosta. Hakunilan Huolto on myös järjestänyt asukkaille ja sidosryhmilleen kiinteistöalaan liittyviä koulutuksia 1980-luvulta alkaen.

Moni taloyhtiö on todennut osallistumisen kaupunginosan yhteisiin asukastapahtumiin hyödylliseksi. Ihana Kivikko -asukastapahtuma on juhla, joka on avannut kesän Kivikossa jo kymmenen kertaa. Kontulan Kiinteistöt on ollut perinteisesti yksi järjestäjistä, ja monet sen asukkaista osallistuvat tapahtumaan. Ihana Kivikko on kaikille asukkaille avoin koko perheen tapahtuma, joka järjestetään leikkipuisto Kipinäpuistossa. Pääsääntöisesti maksuttomassa ohjelmassa on muun muassa laulu- ja tanssiesityksiä, poniajelua ja kirpputoria. Tapahtuma tavoittaa useita satoja kävijöitä vuosittain. Osallistujat ovat eri-ikäisiä ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevia asukkaita. Ihana Kivikko -tapahtumassa on mukana vaihteleva joukko alueen yrityksiä, järjestöjä ja muita toimijoita aina yksittäisiin ja aktiivisiin asukkaisiin asti. Tapahtuma palvelee myös Kontulan Kiinteistöjen asukkaita. Tapahtuma täydentää Kontulan Kiinteistöjen asukasosallisuustyötä sekä vahvistaa sitä tukevaa alueellista verkostoa.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Lähialueen toimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö vahvistaa alueen sosiaalista kestävyyttä, turvallisuutta ja alueella viihtymistä.


Yhteystiedot

Hakunilan Huolto Oy

Kontulan Kiinteistöt Oy

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä