Ympäristöekspertti joka talossa (pdf)


Avainsanat: asukkaat, taloyhtiö, asuminen, vapaaehtoistyö, motivointi, viestintä, energian- ja vedensäästö, jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, kestävä elämäntapa, osallisuus

Kenelle: taloyhtiöiden henkilökunnalle, asukkaille


Tavoite

Lisätään asukkaiden tietoisuutta asumisen ympäristövaikutuksista, kuten energian ja veden kulutuksesta sekä jätehuoltoon liittyvissä asioista. Asioista viestitään enemmän kiinteistönpidon työntekijöiden ja asukkaiden kesken enemmän. Lisääntyneen tietoisuuden myötä edistetään ympäristövastuullista ja kestävää asumista taloyhtiöissä. Ympäristöekspertin hyvin suoritetuista tehtävistä seuraa asuinympäristön kohentumista sekä kiinteistön ylläpitokustannusten ja vuokrankorotustarpeiden vähentymistä.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Ympäristöekspertti on vapaaehtoinen asukasaktiivi, joka toimii kotitalonsa tiedottajana ja luottohenkilönä ympäristöasioissa – asukkaiden ja taloyhtiön välillä. Taloyhtiö kouluttaa ja tarjoaa työvälineet ympäristöekspertille. Ympäristöekspertti toimii asukkaiden veden- ja energiansäästön tavoitteiden motivoijana. Kun esimerkiksi jätehuollon kustannukset tuodaan asukkaiden näkyviin, voi myös kierrättäminen hoitua aikaista paremmin. Ympäristöeksperttitoimintaa toteutetaan muun muassa Espoonkruunun, VAV:n ja VVO:n taloissa pääkaupunkiseudulla. Toiminta pohjautuu Motivan Energiaekspertti-konseptiin.


Toteuttaminen

Ympäristöekspertti on asukkaan ja huoltoliikkeen sekä taloyhtiön kiinteistönpidon kumppani. Hän toimii yhteistyössä talon asukastoimikunnan kanssa. Ympäristöekspertti valitaan asukastoimikunnan toimintakaudeksi (2-4 vuotta). Ympäristöekspertit kertovat yhtiöltä saamistaan kulutusraporteista muille asukkaille ja voivat järjestää asukastoimikunnan kanssa ympäristöaiheisia tapahtumia ja talkoita. Ympäristöekspertin tiedotettavina aiheina voivat olla muun muassa energiansäästö, vedenkulutus ja jäteasiat sekä pihan kunnostustarpeiden määrittäminen. Kun näissä asioissa koetaan kehittämisen tarvetta, on ekspertti yhteydessä isännöitsijään. Tiedotus ja opastus tapahtuu asukaskokouksissa ja ilmoitustauluilla. Taloyhtiön antamat tehtäväkuvaukset ovat yleisluontoisia ja niitä voi soveltaa oman kiinteistön ominaisuuksien mukaisesti. Hyvä tiedottaminen on vuodenajan mukaista ja oma-aloitteisuus on suotavaa. Ympäristöekspertin kiinnostus ja mahdollinen oma osaaminen ja harjaantuminen ympäristöasioihin ovat eduksi toiminnassa, vaikka taloyhtiö järjestääkin aina koulutukset uusille ympäristö eksperteille.


Resurssit

Ympäristöekspertti saa taloyhtiöltä koulutuksen ja työkalut toiminnan toteuttamiseen. Taloyhtiön toimijoiden tulee siis itse määrittää, mitä toimenpiteitä ekspertin halutaan tekevän, ja tarjota työvälineet niihin. Ympäristöeksperttien koulutus voidaan toteuttaa taloyhtiön erityispiirteet huomioiden. Motivalla on energiaeksperteille koulutusmateriaaleja, joita voi hyödyntää. Koulutusten ohjelma ja materiaalien sisältöä voidaan koota myös verkosta ja pyytämällä ulkopuolisia asiantuntijoita luennoimaan. Toiminnan vetäjäksi tarvitaan taloyhtiön puolelta vähintään osatoiminen työntekijä. Koulutuksiin tulee budjetoida rahaa. Ympäristöeksperttien keskinäistä tiedonvaihtoa on hyvä hoitaa tapaamisilla sekä sähköpostilistan avulla.


Kokemuksia

Espoonkruunu Oy
Yli puolessa taloyhtiön kiinteistöistä on nimetty ympäristöekspertti. Taloyhtiö antaa koulutuksen käyneille diplomin ja eksperttisalkun, joka sisältää tarpeelliset mittauslaitteet ja ekspertin työkirjan. Peruskurssin lisäksi on tarjolla kolme alueellista koulutusta, joissa voi olla aiheena esimerkiksi kulutuslukemien analysointi kiinteistöittäin. Joka vuosi pidettävä kokopäivän syysseminaari on kaikille ympäristöeksperteille suunnattu, ja sen sisältö koostuu eri aiheista ja luennoitsijoista. Myös tutustumisretkiä järjestetään valittuihin kohteisiin

VAV Asunnot Oy
Ympäristöekspertti toimii kaikissa kohteissa, joissa on asukastoimikunta. Koulutus järjestetään kerran vuodessa, mutta asukastoimikunnan kehittämisryhmä on ideoinut jo pidempää koulutusta ja yhteistoiminnan lisäämistä alueiden sisällä. Ekspertit ovat päässeet toteuttamaan toiveita esimerkiksi kierrätyshuoneita perustettaessa.

VVO-yhtymä Oyj
Nykyisellään noin 500 henkilöä toimii vuosittain ympäristöeksperttinä.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Toiminnalla on suoria ja välillisiä vaikutuksia ympäristökysymyksiin. Energian ja veden kulutus pyritään saamaan laskuun ja jätehuolto toimimaan paremmin. Asukkailla on eksperttitoiminnan avulla paremmat osallistumismahdollisuudet talonsa ympäristöasioihin. Eksperttien ja asukkaiden tiedot lisääntyvät toiminnassa. Taloyhtiölle ja asukkaille voi kertyä taloudellisia säästöjä, jos asukkaat tekevät vikailmoituksia nopeammin ja saavat kulutuksiaan pienemmiksi.


Yhteystiedot

Espoonkruunu Oy, VAV Asunnot Oy, VVO-yhtymä Oyj

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä