Kestävän kehityksen kasvatus

4V-hankkeen ympäristökasvattajat tukivat kestävän kehityksen kasvatuksen työtä hankealueiden kouluissa ja muissa oppilaitoksissa, päiväkodeissa, nuorisotaloilla, leikkipuistoissa, kerhoissa ja yhdistyksissä. Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville järjestettiin koulutuksia ja tapaamisia sekä tarjottiin toiveiden mukaan konsultointia ja neuvontaa. Lisäksi edistettiin kestävän kehityksen kasvatuksen parissa työskentelevien verkostoitumista hankekuntien sisällä ja välillä.

 

Erityisesti keskityttiin suunnitelmallisen kestävän kehityksen ohjelmatyön tukemiseen. Hankkeessa tuotetut Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat sekä niiden oheismateriaalit kertovat tiiviisti ja käytännönläheisesti peruskoulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työstä: keke-ohjelman laatimisesta, arkitoimintojen järjestämisestä, lasten ja nuorten osallistumisesta sekä kestävän kehityksen huomioimisesta opetuksessa ja kasvatuksessa. Myös leikkipuistojen keke-työn tueksi tehtiin kirjanen Keke leikkipuistossa.

 

Hankkeen ajan julkaistiin kuukauden vinkkejä, joissa jaettiin hyviä kokemuksia hankealueiden muiden toimijoiden kokeiltavaksi ja kehiteltäväksi. Lisäksi koottiin hyviä käytäntöjä pääkaupunkiseudulta ja muualtakin Suomesta.

 

Hankkeessa tuotettiin myös monenlaista muuta kestävän kehityksen kasvatusta tukevaa materiaalia.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä