4V mediassa

 


Lehtiartikkeleita 4V-hankkeen toiminnasta

15.3.2010 14.08

Vantaan henkilöstölehti Vautsi: Aluetyöntekijät kestävän kehityksen oppiin

Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä aluetyötä tekeville järjestetään 4. toukokuuta yhteinen kestävän kehityksen koulutus. Aihetta käsitellään erityisesti tapahtuman järjestämisen kautta.


– Paikallistapahtumien kautta kunnilla on erinomainen tilaisuus näyttää asukkaille kestävän kehityksen mallia, kertoo ympäristökasvattaja Laura Korhonen koulutuksen järjestävästä 4V-hankkeesta.

 

Kutsun pilottikoulutukseen saavat esimerkiksi aluekoordinaattorit sekä yhteisö- ja vapaaehtoisyksikön työntekijät. 

 

Tapahtumien lisäksi käytännön vinkkejä annetaan vuorovaikutukseen ja voimaannuttamiseen, esimerkiksi yhdistysten neuvontatyössä. Tavoitteena on, että konkreettisten esimerkkien kautta saatuja ideoita voi soveltaa työelämässä muutenkin.

 

Tieto motivoi toimimaan

 

Vaikka kestävä kehitys on maailmoja syleilevä termi, se näkyy konkreettisissa asioissa, kuten siivouksen, jätehuollon ja käymäläpalvelujen toteuttamisessa.  Termillä tarkoitetaan ekologisuuden lisäksi taloudellista ja sosiaalista puolta. Myös viimeksi mainittua halutaan tuoda esiin: miten varmistaa kaikkien ihmisryhmien huomioonottaminen ja tasa-arvo.

 

– Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jätteiden lajitteluohjeet kerrotaan kuvin, jolloin vieraskielisetkin ymmärtävät, Korhonen valottaa.

 

Korhonen pitää tärkeänä juuri jätteiden synnyn ennaltaehkäisyä yleisötapahtumissa. On laskettu, että kilo sekajätettä kaatopaikalla tuottaa puoli kiloa metaania, joka on hiilidioksidiakin voimakkaampi kasvihuonekaasu. Valinta vaikuttaa luonnon lisäksi budjettiin: sekajätteen tyhjentäminen on kalliimpaa kuin lajitellun jätteen.

 

Tällaisten kytköksien tiedostaminen motivoi toimimaan: kertakäyttöastioita ei ehkä otetakaan itsestäänselvyytenä.

 

Hiljainen tieto näkyville

 

Vaikka osalle henkilökunnasta kestävän kehityksen asiat ovat hyvinkin tuttuja, osaaminen ei ole aina näkyvillä. Kokeneiden ihmisten hiljainen tieto kannattaa saada paperille. Jatkuvan oppimisen kannalta on tärkeää, että tapahtuman suunnittelussa tehdään lähtökartoitus ja ratkaisujen onnistumista seurataan.

 

Mikäli pilottikoulutus koetaan onnistuneeksi, sille suunnitellaan myös jatkoa. Tilaisuuksissa eri kuntien työntekijät halutaan saattaa yhteen. Kalvosulkeisten sijaan toivotaan paljon keskustelua ja yhteistä ideointia.

 

– Verkostojen luominen ja kokemusten vaihtaminen on kullan arvoista, summaa Vantaan aluetoiminnan esimies Marjo Nurminen.


 

Kestäviä vinkkejä tapahtuman suunnitteluun

 

  • Järjestä yleisötilaisuudet keskeisellä paikalla ja kannusta osallistujia käyttämään joukkoliikennettä
  • Suosi paikallisia yrityksiä ja toimijoita. Tarjoa esimerkiksi lähiruokaa.
  • Suosi kestoastioita. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus lainaa astioita ilmaiseksi
  • Kun tapahtuma on suunniteltu ”keke” huomioiden, se kannattaa tuoda esiin myös mainonnassa ja itse tapahtumassa

Julkaistu Vantaan kaupungin henkilöstölehti Vautsissa 3/2010


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä