Selvitykset ja tutkimukset

 

Opinnäytteet

Empowering immigrant women through the neighbourhood café.

Thesis. Mia Fast, Miia Kröger & Päivi Yoshizumi. Laurea University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services. Marraskuu 2010. (linkki)

 

Koulujen kestävän kehityksen työn merkitys kiinteistön jätehuollossa

Case: Helsingin peruskoulujen jätekustannukset ja -määrät

Pro gradu -työ. Susanna Saloranta, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, Lokakuu 2010. ()

 

”Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa!” – Tapaustutkimus ympäristöekspertti-toiminnasta kaupungin kiinteistöyhtiössä

Pro gradu -työ, raportti 4V-hankkeelle. Markus Kaakinen, Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos, tammikuu 2011. ()

 

Taloudelliset ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi peruskouluissa

Pro gradu -työ. Toni Paju, Tampereen yliopisto, Yhdyskuntatieteiden laitos, kevät 2010. ()

 

”Yks plus yks on enemmän ku kaks” - Tarinoita sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä asukastoiminnasta kaupungin omistamissa vuokrataloissa.
Pro gradu -työ. Kati Sointukangas, Tampereen yliopisto, Yhdyskuntatieteiden laitos, syyskuu 2010. ()

 

Onnellinen kaupunki lasten silmin. Tutkielma 4V-hankkeen lasten piirroksista.

Raportti pro gradu -työn pohjalta. Liisa Horelli ja Kaisa Hölttä, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Aalto yliopisto, Suomen Itsesuunnittelu Oy. Kesäkuu 2010. ()

 

Yhteisöllisyys kaupungin vuokrataloissa

Raportti pro gradu -työstä. Ossi Lång, Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, helmikuu 2011. ()

 

Muut selvitykset

Selvitys lakanakäsipyyhekokeilusta hankealueiden päiväkodeissa

4V-hankkeen aikana, vuosina 2009-2010, testattiin Ryhmäperhepäiväkoti Artun palkittua innovaatiota uudelleenkäytettävistä lakanakäsipyyhelapuista isommissa päiväkotiyksiköissä. Selvitykseen on koottu keskeisimmät tulokset kokeilusta. (pdf)


Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi yhdessä 4V-hankkeen kanssa toteutti Suvelan alueen nuorille suunnatun haastattelututkimuksen. Ryhmähaastatteluissa kysyttiin nuorten näkemyksiä ja kokemuksia Suvelassa asumisesta.()

 

Nuorten ajatuksia Leppävaarasta asuinalueena

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi yhdessä 4V-hankkeen kanssa toteutti Leppävaaran alueen nuorille suunnatun haastattelututkimuksen. Ryhmähaastatteluissa kysyttiin nuorten näkemyksiä ja kokemuksia Leppävaarassa asumisesta.()

 

Selvitys Helsingin leikkipuistojen jätehuollon tilasta

Helsingin sosiaaliviraston alainen leikkipuistojen ekoryhmä LeEko ja 4V-hanke toteuttivat touko-kesäkuussa 2010 jätehuollon alkukartoituskyselyn kaikissa Helsingin 71:ssä leikkipuistossa. Tässä kyselystä 4V-hankkeessa tehty yhteenveto. ()
 

Selvitys kaikille avoimista yhteisistä tiloista

4V-hankkeen Taloustutkimus Oy:ltä tilaama tutkimus 2009.

Unelmia yhteisistä tiloista -asukastilatutkimus

Yhteistiivistelmä FIN ()
 

Korson keskustan kehittämiseen liittyvät asukasmielipiteet

Raportti 26.10.09 ()

 

Meidän Hakunila -kaupunkikävely

Raportti 17.5.2009 järjestetyn kaupunkikävelyn tuloksista ()

 

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet  ja asenteet sekä tiedot ja tuen tarve.

Päiväkodin johtajat, koulujen rehtorit, 5.luokan opettajat, isännöitsijät, asumisneuvojat, vuokratalojen asukkaat, kaupunginosa-aktiivit ja maahanmuuttajat vastasivat 4V-hankkeen TNS-Gallup Oy:ltä tilaamaan tutkimukseen touko-syyskuussa 2009.

  • Raportti, Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet ja asenteet sekä tiedot ja tuen tarve ()
  • Esitys selvityksen keskeisimmistä tuloksista ()

 

Vaalikysely yhteisöllisyydestä ja kestävästä kehityksestä ()

4V-hanke laati kyselyn Espoon, Helsingin ja Vantaan kunnallisvaaliehdokkaille syksyllä 2008. Sen avulla haluttiin selvittää tulevien poliittisten päätöstentekijöiden ja vaikuttajien näkemyksiä kestävästä kehityksestä.

 

Kysymykset käsittelevät muun muassa asukkaiden osallistumiseen, kasvatukseen ja ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja. Yli 600 ehdokasta vastasi kyselyyn. Alkuperäisiä vastauksia voi tiedustella tutkimustarkoituksiin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta Eija Koskelta.
4V-hankkeen toteutuksen ja itsearvioinnin raportit


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä