Tiedotteet

1.12.2009

Espoo tiedottaa: Asukkaat kokevat kirjastot, lähipuistot ja liikuntapaikat tärkeiksi

Kuntalaiset käyvät asuinalueensa yhteisistä tiloista eniten kirjastossa. Vastaajista lähes yhdeksän kymmenestä oli viettänyt aikaa kirjastossa. Siellä kiinnostaa lehtien ja kirjojen lukeminen sekä ystävien ja tuttujen tapaaminen.


Asukkaat käyttävät myös erilaisia ulkotiloja melko ahkerasti. 73 prosenttia oli käynyt lähipuistossa viimeisen kahden vuoden aikana. Lähipuistot koetaan tärkeiksi niin oman asuinalueen yhteisöllisyyden kuin viihtyvyydenkin kannalta.

Asukas- ja liikuntapuistoihin toivotaan muun muassa enemmän liikuntalaitteita ja -paikkoja sekä liikunnallisia aktiviteettejä ja erilaista ohjattua toimintaa kuten puistojumppaa, teemailtoja ja musiikkitapahtumia sekä piknikeihin sopivia paikkoja.

Jos alueella järjestettäisiin uutta toimintaa, vastaajista yli puolet sijoittaisi sen kirjastoon. Kauppakeskus saa toiseksi eniten kannatusta, sillä vastaajista 43 prosenttia on kauppakeskuksen kannalla. Yli kolmasosan mielestä liikuntatilat ja ulkoliikuntapaikat koetaan myös sellaisiksi paikoiksi, joissa yhteistä toimintaa voi järjestää.

Tulokset käyvät ilmi Espoon 4V-hankkeen Taloustutkimus Oy:llä teettämästä tutkimuksesta, jonka avulla selvitettiin kaikille kuntalaisille avoimien, yhteisten tilojen ja ulkoalueiden tarpeellisuutta ja käyttöä sekä käyttäjien tyytyväisyyttä. Samalla kerättiin kokemuksia ja toiveita tilojen sijainnista ja toiminnasta sekä palveluista.

Kyselylomake lähetettiin syys-lokakuussa 1 500:lle 4V-hankkeen pilottialueiden Kirkkojärven, Leppävaaran ja Suvelan asukkaalle kirjekyselynä, johon oli mahdollista vastata myös internetin kautta. Vastauksen saattoi jättää joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä. Kyselyyn vastasi 543 henkilöä, 36 prosenttia kyselylomakkeen saaneista.

Asukaskyselyn lisäksi Taloustutkimus Oy haastatteli loka-marraskuun aikana tilojen ylläpitäjiä ja alueen kehittämisestä vastaavia henkilöitä sekä järjestöjen ja asukasyhdistysten edustajia. Haastatteluilla koottiin mielipiteitä tiloista ja niiden toimivuudesta, siellä järjestettävistä aktiviteeteistä ja käyttäjistä sekä tilojen mahdollisista muutostarpeista.

- Haastattelun tulokset osoittivat, että tilojen ylläpitäjät ja alueen kehittäjät korostivat kaikille avointen yhteisten tilojen tarvetta ja että niille on kysyntää. Erityisesti Espoon kaltaisessa kaupungissa, jossa kaupunginosat ovat hyvin erillään, on tärkeää taata olevien tilojen säilyminen, tutkimuksen tekijä Kati Myrén toteaa.

Järjestetyn toiminnan lisäksi peräänkuulutetaan mahdollisuutta ”hengailuun”. Haastateltavien mielestä erityisesti nuoret kaipaavat tiloja, joihin voi mennä vain viettämään aikaa joko yksin tai ystävien kanssa.

Tärkeiksi teemoiksi nousivat riittävien voimavarojen takaaminen, tiedottaminen ja markkinointi sekä tilojen käytön tehostaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kesken. Haastateltavat pitivät maahanmuuttajia, vammaisia ja syrjäytyneitä sekä jossain määrin myös kotiäitejä paitsioon jäävinä ryhminä. Heidän kaikkien aktivoimiseen tulee sijoittaa nykyistä enemmän.

Asukaskyselyn ja haastattelututkimuksen tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa kaupungin tiloja ja toimintoja. Selvityksessä vaihdettiin tietoja ja kokemuksia Helsingin ja Vantaan tilojen vastaavien kanssa, ja tavoitteena on suunnitella kehittämistoimia myös yhdessä heidän kanssaan. Tutkimusraportteihin voi tutustua kaupungin internetsivulla osoitteessa www.espoo.fi/4v .

Lisätietoja:
Espoon hankekoordinaattori Mervi Romppanen puh. (09) 8162 3753
Lotta Engdahl puh. (09) 7585 1211 (asukaskysely, Taloustutkimus Oy)
Kati Myrén puh. (09) 7585 1277 (haastattelututkimus, Taloustutkimus Oy)

Tulostettava versio (pdf)

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä