Tiedotteet

18.11.2010

Kestävä kehitys vaatii verkostoitumista ja yhteistyötä

Kestävää kehitystä pääkaupunkiseudulla edistänyt 4V-hanke on loppusuoralla. Hankkeen tuloksia esitellään kattavasti päätösseminaarissa Keke kuuluu kaikille – Paikalliset toimijat kestävää kehitystä edistämässä 23.11. Hotel Arthurissa. Päätösseminaari on varattu loppuun, mutta toimittajat ovat edelleen tervetulleita tilaisuuteen.

Helsingin, Espoon ja Vantaan pilottikaupunginosissa on tehty työtä kolmen teeman parissa: kestävän kehityksen kasvatusta on tuettu esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa, ja kestävän elämäntavan ja asukasosallisuuden edellytyksiä on parannettu kaupunginosissa ja kaupunkien vuokrataloissa.

 

Vaikka hanke päättyy, työ jatkuu kunnissa. Hanke julkaiseekin useita oppaita keke-työn tueksi. Lisäksi hankkeessa on edistetty tehokkaasti eri alojen ihmisten verkostoitumista ja yhteistyötä.

 

– Olipa kyse koulun ekotukihenkilöstä, taloyhtiön energiaekspertistä tai vaikkapa järjestöaktiivista, asiat tehdään yhdessä. Muiden tuki, kokemusten vaihto ja muilta saatu kannustus ovat todella tärkeitä. Olemme huomanneet, että ihmisillä on loistavia elämän laatua parantavia ideoita, kun oikeat ihmiset kohtaavat toisensa, selventää hankepäällikkö Eija Koski.

 

Esimerkiksi hankkeen alueellista asukastoimintaa edistävässä pääsuunnitteluryhmässä Espoon, Helsingin ja Vantaan aluekoordinaattorit, yhdyskuntatyöntekijät, nuorisotyöntekijät, sosiaalipuolen suunnittelijat ja asukkaiden edustajat ovat jakaneet kokemuksiaan innokkaasti ja tapaamisia halutaan jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Mitä kestävään asumiseen kuuluu?

 

Vuokrataloyhtiöiden käyttöön julkaistu Kestävän asumisen työkalupakki tarjoaa ohjelmamallin, jonka avulla kestävän asumisen eri näkökulmat voi yhdistää osaksi

yhtiön toimintaa. Tarjolla on ympäristöohjelma tai laajempi kestävän kehityksen ohjelma. Kolme helsinkiläistä vuokrataloyhtiötä on parhaillaan laatimassa ympäristöohjelmaansa työkalupakin pohjalta.

 

– Suomessa pitäisi keskustella enemmän siitä, mitä kestävään asumiseen kuuluu. Esimerkiksi korjausrakentamisesta löytyy paljon tietoa, mutta asukkaiden rooli ja ympäristön kannalta merkittävät asumistottumukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle, toteaa hankkeen yhteisöllisyyskoordinaattori Hanna Lilja.


Käsikirjat kasvattajien tueksi

 

Kasvattajien tueksi 4V-hanke julkaisee Kestävän kehityksen käsikirjat kouluille ja päiväkodeille, jotka ohjaavat oman kestävän kehityksen ohjelman laatimisessa. Kasvattajien ja lasten lisäksi keke-työhön kannustetaan myös keittiö- ja siivoushenkilökuntaa. Moniammatillinen yhteistyö tuo tuloksia ja lisää mielekkyyttä arkiseen työhön. Vaikkapa keittiöhenkilökunnalle lähiruoan suosiminen tuo ammattiylpeyttä.

 

– Juuri käytännön toimijoiden mukaan ottaminen on tärkeää. Yleensä ei mietitä kestävän kehityksen työn vaikutusta toimenkuvan sisältöön, toteaa ympäristöneuvos Sauli Rouhinen ympäristöministeriöstä.

 

4V-hankkeen käsikirjat ovatkin saaneet useissa kunnissa positiivista palautetta. Esimerkiksi Espoossa suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö on päättänyt syksyllä 2010, että kaikki toimintayksiköt sisällyttävät varhaiskasvatussuunnitelmiinsa kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisen joko Keke päiväkodissa -ohjelman tai Vihreän Lipun kautta. 

 

Päätösseminaarin ohjelma löytyy täältä ().

 

Lisätietoja:

 

Hankepäällikkö Eija Koski, p. 045-6366 302, eija.koski@kierratyskeskus.fi

Tiedottaja Päivi Suihkonen, p. 0400-348 104, paivi.suihkonen@kierratyskeskus.fi


Tulosta


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä