Tiedotteet

21.3.2011

Mistä on kestävä kaupunki tehty?

4V-hanke on edistänyt kestävää kehitystä pääkaupunkiseudulla kolmen vuoden ajan. Työtä on tehty asumisen, asukas- ja järjestötoiminnan sekä kasvatuksen parissa. Tulokset on nyt koottu hankkeen verkkosivuille.

Käytännön työstä on syntynyt lukuisia toimintamalleja, oppaita, viestintä- ja koulutusmateriaaleja sekä selvityksiä ja opinnäytetöitä. Lisäksi on kehitetty sekä koottu sidosryhmiltä lähes sata hyvää käytäntöä kestävän elämäntavan edistämiseen. Mallit ja materiaalit ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Verkkoversioiden lisäksi julkaisujen painovalmiit taittotiedostot ovat saatavissa maksutta.

 

Yhteistyökumppaneiden tarpeet ovat olleet hanketyön perusta. Mukana työssä on ollut satoja paikallisia ja kansallisia toimijoita lapsista senioreihin, opettajista isännöitsijöihin ja asukasjärjestöistä virastoihin. Hankkeessa on syntynyt useita yhteistyöverkostoja, jotka varmistavat kestävien toimintatapojen ja mallien säilymisen tulevaisuudessa. Hanke on ollut järjestämässä noin 400 tapahtumaa, joissa on tavoitettu yli 30 000 osallistujaa.

 

Vuokrataloyhtiöiden kanssa on kehitetty ohjelmamalli, jolla kestävän asumisen teemat yhdistetään osaksi toimintaa. Mallin käyttöönottoa tukee Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiöille. Työkalupakki tarjoaa vinkkejä viihtyisään, taloudelliseen ja ympäristövastuulliseen asumiseen.

 

Koulujen ja päiväkotien työ saa puhtia kestävän kehityksen ohjelmamallista sekä työn tueksi tehdyistä käytännönläheisistä oppaista Keke koulussa ja Keke päiväkodissa. Kaikkiin Suomen kouluihin jaetaan Keke koulussa -opas keväällä 2011. Tukea antavat myös hankekuntiin syntyneet kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmät.

 

Asukkaiden ja järjestöjen kanssa on toteutettu tapahtumia, koulutuksia ja animaatioita sekä luotu mahdollisuuksia osallistua lähiympäristön suunnitteluun. Parhaat toimintatavat on koottu oppaaseen Keke mukaan kuvioihin – vinkkejä kestävään järjestötoimintaan. Kuntien välinen yhteistyö on vahvistunut kuntien yhteisessä alueellisen asukastyön verkostossa.

 

 

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Eija Koski 045 636 6302, eija.koski(at)kierratyskeskus.fi

Hankekoordinaattori Markus Lukin (Helsinki) 09 310 31606, markus.lukin(at)hel.fi

Hankekoordinaattori Mervi Romppanen (Espoo) 050 524 6026, mervi.romppanen(at)espoo.fi

Aluetoiminnan esimies Marjo Nurminen (Vantaa) 050 314 5449, marjo.nurminen(at)vantaa.fi

 

www.4v.fi

 

Hankkeen 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin – yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö toteuttivat yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Vuosina 2008–2011 toiminut hanke sai rahoitusta EU:lta Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevasta EAKR-ohjelmasta sekä kansallista rahoitusta Uudenmaan liitolta.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä