Tiedotteet

24.2.2011

Ny handbok för hållbar föreningsverksamhet

Hur kan vår förening få ner hyresutgifterna? Hur kan vår förening organisera evenemang som bygger på hållbar utveckling? Kan vår förening ha nytta av lokalt samarbete? Dessa och andra frågor förknippade med hållbar utveckling behandlas i 4v-projektets handbok "Hållbar utveckling - tips för hållbar föreningsverksamhet".

Det finns ca 130 000 föreningar och organisationer i Finland. Deras
verksamhet påverkar både den lokala miljön och de globala miljöfrågorna,
t.ex. klimatförändringen. De största miljö-vinsterna får vi genom att
påverka trafik, lokalanvändning och matval.

Förutom ekologiska aspekter innebär hållbar utveckling också socialt,
kulturellt och ekono-miskt hållbar verksamhet. Föreningens verksamhet kan
utvärderas t.ex. utifrån säkerhet, jäm-likhet och användningen av lokal
service.

Alla slags föreningar kan granska sin verksamhet utifrån hållbar
utveckling, också om den inte är en del av föreningens kärnverksamhet. Här
ger handbokens checklista för hållbar ut-veckling hjälp med exempel ur
områdena Åka, cykla, gå, Skaffa saker, Äta och dricka, Före-bygga och
sortera avfall, Lokalerna och Utbildning.

"Checklistan ger en snabbkoll på hur bra föreningen beaktar hållbar
utveckling i verksamhe-ten", berättar Milla Talja, en av handbokens
författare.

Handboken fyller ett akut behov, eftersom det inte finns särskilt mycket
allmänt material om hållbar utveckling i föreningsverksamhet. Bl.a. Vanda
stad har beslutat att dela ut handbo-ken vid stadens infomöten om bidrag
och vid andra möten med föreningarna.

Ladda ner handboken kostnadsfritt på webben på adressen
www.4v.fi/jarjesto-opas.


Upplysningar:

Milja Talja, 4V-projektet, tel. 0400 348 101,
milla.talja(at)kierratyskeskus.fi

Annukka Luomi, 4V-projektet, tel. 045 636 6304,
annukka.luomi(at)kierratyskeskus.fi


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä