Tiedotteet

19.10.2009

Selvitys: Kestävän kehityksen edistämiseen kaivataan tukea ja konkretiaa

Opettajat, varhaiskasvattajat ja asukasaktiivit haluavat edistää kestävää kehitystä pääkaupunkiseudulla, mutta kaipaavat siihen tukea ja konkretia


Tämä käy ilmi TNS Gallupin tekemästä selvityksestä Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve. Päiväkodin johtajat, koulujen rehtorit ja opettajat, vuokratalojen asukkaat ja henkilöstö, kaupunginosa-aktiivit ja maahanmuuttajat vastasivat 4V-hankkeen tilaamaan tutkimukseen touko–syyskuussa 2009.

4V-hanke edistää yhteisöllisyyttä ja ympäristöystävällistä elämäntapaa pilottialueillaan Helsingissä Mellunkylän, Herttoniemen ja Roihuvuoren, Espoossa Kirkkojärven, Leppävaaran ja Suvelan sekä Vantaalla Korson ja Länsimäen kaupunginosissa sekä näiden lähialueilla. Tutkimuksen avulla haluttiin saada palautetta hankkeen toiminnasta sekä kartoittaa nykytilannetta.


Selvityksen mukaan opettajilla on motivaatiota ja taitoja kestävän kehityksen opettamiseen, mutta he kaipaavat kunnilta rakenteellista, taloudellista ja tiedollista tukea. Kestävän kehityksen periaatteiden kirjaamista opetussuunnitelmaan pidetään erittäin tärkeänä. Myös päiväkodit toivovat, että kestävä kehitys saataisiin selkeästi varhaiskasvatuksen osa-alueeksi.

Asukasaktiivit näkevät merkittävimpinä esteinä yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen toteutumiselle kaupunginosissa asukkaiden välinpitämättömät asenteet ja osallistumattomuuden. Tapahtumiin ja kaupunginosatoimintaan on vaikea saada osallistujia ja uutta verta. Toisena tärkeänä esteenä pidetään vaikutusmahdollisuuksien puutetta ja kaupungin virkamiesten kielteisiä asenteita asukkaiden parannusehdotuksia kohtaan.

Samantyyppisiä näkemyksiä esiintyy kaupungin vuokratalojen henkilöstön ja asukkaiden keskuudessa: molempien mielestä asukkaiden asenteet ja välinpitämättömyys ovat suurin este positiivisen kehityksen toteutumiselle, sillä tietoa ja osaamista on tarpeeksi. Vuokratalojen asukkaat myös kokevat samoin kuin asuinalueiden aktiivit, että heillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia eikä heidän toiveitaan kuunnella taloissa.

– Tässä tilanteessa 4V-hanke voi saattaa osapuolet keskusteluyhteyteen saman projektin ääreen. Ehkä yhteinen sävel siten löytyy. Koordinoijan ja tiedon kokoajan roolia hankkeelta on toivottukin, toteaa yhteisöllisyyskoordinaattori Maija Sarpo

Lisätietoja:
Maija Sarpo, yhteisöllisyyskoordinaattori, 050-312 4495
Katja Viberg, ympäristökasvattaja, 045-636 6311
Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä