Tiedotteet

28.1.2011

Työkalupakki ohjaa vuokrataloyhtiöitä kestävään asumiseen

4V-hanke on julkaissut vuokrataloyhtiöille suunnatun Kestävän asumisen työkalupakin, jonka avulla voi edistää viihtyisää, kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä asumista. Työkalupakki ohjaa petraamista kaipaavien asioiden järjestelmällisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Teknisten seikkojen sijaan kirjassa keskitytään asumistottumuksiin.

– Työkalupakki on ensimmäinen yleinen opaskirja viihtyisän asumisen edistämiseksi ja asumisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi asukaslähtöisesti. Jopa kolmasosa asumisen energiasäästöistä voidaan saavuttaa asukkaiden toimintatapojen muutoksilla, esittelee yksi kirjan kirjoittajista, yhteisöllisyyskoordinaattori Ville Heinilä.

Noin puoli miljoonaa suomalaista asuu vuokralla kuntien omistamissa taloyhtiöissä. Esimerkiksi joka kuudes helsinkiläinen on kaupungin vuokra-asukas. Kunnilla ja niiden omistamilla vuokrataloyhtiöillä on siten erinomaiset edellytykset toimia kestävän asumisen esimerkkeinä.

Kestävän asumisen välittömin hyöty näkyy kustannussäästöinä. Työkalupakin kannustama asukaslähtöisyys on tärkeää, sillä turhien energia-, ilkivalta- ja jätehuoltokulujen karsintaan tarvitaan yhteisvastuuta. Samalla asukkaiden kokema turvallisuus ja asumisviihtyisyys parantuvat.

Kirjassa tarkastellaan asukasdemokratian, hyvän naapuruuden ja monikulttuurisuuden, yhteisten tilojen ja piha-alueiden sekä asumisen turvallisuuden teemoja. Ympäristöasioissa huomio kiinnitetään energian- ja vedensäästöön sekä kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun. Kätevät tarkastuslistat helpottavat tavoitteiden saavuttamista.

Kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristöohjelma on tarkoitettu vuokrataloyhtiöiden johtamisen ja kehittämisen työkaluiksi. Tarkistuslistoista ja ympäri Suomea kerätyistä hyvistä käytännöistä on kuitenkin hyötyä kenelle tahansa, joka toimii asumiseen liittyvien teemojen parissa.

Työkalupakkia on valmisteltu yhteistyössä Espoonkruunun, VAV Asuntojen, Kontulan Kiinteistöjen, Roihuvuoren Kiinteistöjen, Vesalan Kiinteistöjen, VVO-yhtymän ja HSY Jätehuollon kanssa.

Kestävän asumisen työkalupakki on julkaistu myös 4V-hankkeen nettisivuilla. Kirjan tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi vapaasti kopioida tai tulostaa.

Lisätietoja: Yhteisöllisyyskoordinaattori Ville Heinilä, p. 050-314 5025, ville.heinila(at)vantaa.fi

www.4v.fi/tyokalupakki

 Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä