Tiedotteet

18.6.2009

Vuokrataloyhtiöt saavat työkalupakin kestävään asumiseen

4V-hanke valmistelee Kestävän asumisen työkalupakkia yhteistyössä pääkaupunkiseudun vuokrataloyhtiöiden kanssa. Työkalupakin on määrä valmistua vuoteen 2011 mennessä, mutta taloyhtiöt pääsevät testaamaan sen osia jo tänä kesänä.


Työkalupakissa annetaan näkökulmia ja neuvoja esimerkiksi jätteiden vähentämiseen ja kierrätykseen, energian ja veden käyttöön, asukastoiminnan kehittämiseen ja hyvään naapuruuteen liittyen.

Asukkaiden vastuullisuuden herättely, heidän mielipiteensä huomioiminen ja yhtiön riittävä viestintä asukkaisiin päin ovat myös aiheiden joukossa. Näin halutaan tukea erityisesti asukkaiden kestävää elämäntapaa.

– Kuntien ohjelmissa kiinnitetään usein huomiota laadukkaaseen ja ympäristöystävälliseen asumiseen, mutta niiden konkretisoiminen arkeen koetaan hankalaksi. Työkalupakki on luotu tähän tarpeeseen, toteaa 4V-hankkeen yhteisöllisyyskoordinaattori Hanna Lilja.

Yksittäisten työkalujen käyttöön ottamisen lisäksi kiinteistöyhtiöt voivat laatia itselleen kokonaisen kestävän asumisen ohjelman, jossa määritellään tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle. Ohjelma helpottaa yhtiöitä myös sertifioidun ympäristöjärjestelmän hakemisessa, sillä sen rakenne noudattaa paljolti kansainvälisiä standardeja.

Työkalut on suunniteltu erityisesti kaupunkien vuokrataloyhtiöiden käyttöön, mutta niitä voi monin osin käyttää soveltaen myös asunto-osakeyhtiöissä.

Asukasdemokratia kulmakivenä

Työkalupakin asukasaktiivisuutta edistäviä neuvoja testataan tänä kesänä muun muassa VAV Asunnot Oy:n muutamassa pilottikohteessa Korsossa ja Länsimäessä.
Asukkaiden toiveiden perusteella uudistetaan pihoja, viritetään kerhotoimintaa sekä yhteistyötä eri taloyhtiöiden välillä. Kerhotoiminta on jo lähtenyt lupaavasti käyntiin Korson Varpusenkuja 1:ssä, jossa on kaksi kuukautta kokoontunut lasten ja nuorten kerho peli- ja askarteluiltojen merkeissä. Vetäjinä toimii asukasaktiiveja.

Asukasdemokratian edistäminen on yksi kestävän asumisen ohjelman kulmakivistä. Asukkaat kokevat asuinympäristönsä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi, kun talossa on aktiivista asukastoimintaa.

– Usein sanotaan, että asukkaat eivät halua osallistua edes talotoimikuntiin, eikä heitä voi enää sen enempää vastuuttaa. Kuitenkin myös pieniä vastuita ja uudenlaisia osallistumismahdollisuuksia tulisi jakaa niin, että ne vastaisivat paremmin asukkaiden tarpeita ja valmiuksia. Tavoitteena on, että asukkaat tietäisivät, miten voi osallistua ja halukkaille on vaihtoehtoja, Lilja kuvailee.

Asukasdemokratian toteutuminen vaikuttaa muihinkin työkalupakin osa-alueisiin, kuten ympäristöystävälliseen asumiseen. Esimerkiksi yksi asukasaktiivisuuden muoto – ympäristöeksperttinä toimiminen – voi todella vaikuttaa asukkaiden energian- ja vedenkäyttöön.

– Jos talon energiapuitteet ovat kunnossa, yli puolet energiankulutuksesta määräytyy sen mukaan, miten asukkaat käyttäytyvät, toteaa Lilja.

Ympäristöeksperttejä on esimerkiksi VAV:in ja Espoonkruunun asukkaissa. He muun muassa ilmoittavat palaneista lampuista, tarkastavat jätekatosten kuntoa ja neuvovat asukkaita energian säästämisessä. Konsepti on lähtöisin Motivan energiaeksperttitoiminnasta, jonka toimenkuvaa on laajennettu jäteasioihinkin.

Työkalupakki laajasti käyttöön

VAV:n tavoitteena on tulevaisuudessa hyödyntää työkalupakkia laajasti Vantaalla.

– En kuitenkaan uskalla luvata, että se tapahtuisi äkkiä. Vuosien saatossa toimintaa on tarkoitus ohjata siihen suuntaan ja saada myös sopimuskumppaneina toimivat huoltoyhtiöt mukaan, kertoo VAV:n isännöitsijä Terhi Toppinen-Häyrinen

Suurimpana haasteena kestävän asumisen edistämisessä Toppinen-Häyrinen näkee asukkaiden mukaan saamisen.

– Aina puhutaan energian ja veden säästämisestä, mutta sen tulosten pitäisi myös konkretisoitua asukkaille. Kehitys riippuu hyvin pitkälle siitä, miten asukkaat kokevat asian omakseen.

Yhteistyössä 4V-hankkeen kanssa työkalupakkia ovat tekemässä Espoossa Espoonkruunu Oy, Helsingissä Roihuvuoren Kiinteistöt Oy, Kontulan Kiinteistöt Oy, Vesalan Kiinteistöt Oy ja Vantaalla VAV Asunnot Oy. Lisäksi apua on saatu muun muassa Suomen Pakolaisavun KOTILO-projektilta, YTV:lta, Helsingin kaupungin ympäristökeskukselta, VVO:lta, Espoon kaupungin asiantuntijoilta, Asukasliitolta ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:ltä.

Lisätietoja:
Helsingin yhteisöllisyyskoordinaattori Hanna Lilja, puh. 050 501 4850 Espoon yhteisöllisyyskoordinaattori Tuija Hyyrynen, puh 046 877 3273 Vantaan yhteisöllisyyskoordinaattori Maija Sarpo, puh. 050 3124 495Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä