Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiölle


OHJELMATYÖ | TARKISTUSLISTAT | HYVÄT KÄYTÄNNÖT




Kirja sisältää tuhdin annoksen tietoa ja vinkkejä, joiden avulla voi edistää viihtyisää, kustannustehokasta ja ympäristövastuullista asumista. Ohjelmat on tarkoitettu vuokrataloyhtiöiden johtamiseen ja kehittämiseen. Tarkistuslistoista ja hyvistä käytännöistä on kuitenkin hyötyä kenelle tahansa, joka toimii asumiseen liittyvien teemojen parissa.


Työkalupakki tarjoaa ohjelmamallin, jonka avulla kestävän asumisen eri näkökulmat voi yhdistää osaksi yhtiön toimintaa. Tarjolla on ympäristöohjelma tai laajempi kestävän kehityksen ohjelma.


Kirjan tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi vapaasti kopioida tai tulostaa.

Sisältöä voi muutenkin hyödyntää vapaasti kestävän kehityksen edistämisessä – hyvät lähdekäytännöt huomioiden.




Tämä vuokrataloyhtiöiden henkilöstölle tarkoitettu kestävän asumisen työkalupakki on 4V-hankkeen tuotos. Myös asukkaille on tuotettu runsaasti materiaaleja, jotka löytyvät osoitteesta www.4v.fi/julkaisut. 4V-hanke kehitti mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa vuosina 2008–2011.


Suuret kiitokset lukuisille yhteistyökumppaneille ja kommentointiin osallistuneille asiantuntijoille! Erityisesti kiitämme seuraavia: Espoonkruunu, VAV Asunnot, Kontulan Kiinteistöt, Roihuvuoren Kiinteistöt, Vesalan Kiinteistöt, VVO-yhtymä, HSY Jätehuolto.


© Kirjoittajat, 4V-hanke ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 2010.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä