Näin käytät työkalupakkia
Alkusanat

 

Noin puoli miljoonaa suomalaista asuu vuokralla kuntien omistamissa taloyhtiöissä. Esimerkiksi joka kuudes helsinkiläinen on kaupungin vuokra-asukas. Kunnilla ja niiden omistamilla vuokrataloyhtiöillä on erinomaiset edellytykset toimia kestävän asumisen esimerkkeinä. Asukasosallisuus ja -demokratia ovat jo lakisääteisesti kiinteä osa vuokrataloasumisen arkea.1 Asuinkiinteistöjen ympäristövaikutusten vähentäminen tai ainakin niiden kasvun pysäyttäminen on otettu tavoitteeksi kansainvälisissä, kansallisissa ja kuntienkin julkilausumissa.2

 

Tämä työkalupakki on tarkoitettu ensisijaisesti johtamisen ja kehittämisen tueksi, mutta yksittäisiä työkaluja voi käyttää vuokrataloyhtiön koko henkilöstö. Henkilöstö on avainroolissa, kun asumisen arjessa toteutetaan hyviä, kestäviä käytäntöjä. Vaikka työkalupakki on kirjoitettu erityisesti vuokrataloyhtiöille, se sopii monin osin käytettäväksi myös asunto-osakeyhtiöissä ja muissakin kiinteistöissä, jotka palvelevat kuntalaisia. Kun pakkia sovelletaan asunto- osakeyhtiöissä, tulee ottaa huomioon erot kahden asumismuodon välillä, muun muassa asukkaiden valtakysymyksissä ja osallistumisen käytännöissä. Näkökulma on rajattu asumistottumusten ja asukasosallisuuden kehittämiseen unohtamatta näitä tukevia toimintoja vuokrataloyhtiössä. Mukana on kuitenkin tekninen tarkistuslista energian ja veden kulutuksen hallinnan osalta. Lista sisältää talotekniikkaan liittyviä kysymyksiä, jotka ovat käyttökelpoisia kestävän asumisen edistämisessä.

 

Pakki tarjoaa


• tukea viihtyisän, kustannustehokkaan ja ympäristövastuullisen asumisen kehittämiseen


• ohjelmamallin, jonka avulla kestävän asumisen eri näkökulmat voi yhdistää osaksi yhtiön toimintaa.

 

___________________________________________________________

1 Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 649/1990.

2 Mm. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 2010–2016 sekä uudistettu EU:n Rakennusten energiatehokkuutta parantava direktiivi 2010.
Kaavio 1. Kestävä kehitys vuokrataloyhtiössä

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä