Tarkistuslistojen ja katselmusten raporttilomakkeiden täyttöohje

 

Tarkistuslistoissa on kysymyksiä yhtiön toimenpiteistä ja käytännöistä. Jokaiselle osateemalle on oma tarkistuslista. Tarkistuslistoja käytetään yhtiön toiminnan nykytilan arvioinnissa eli alkukatselmusten tekemisessä. Lisäksi niistä saa vinkkejä toiminnan kehittämiseen.

 

Yhtiö kirjaa tarkistuslistaan, toteutuvatko kysymysten toimenpiteet vai eivät. Jos toimenpide on käytössä tai sen käyttöönotto on suunnitelmissa, kerrotaan lyhyesti seuraavat asiat:


• Mistä tarkempi aiheeseen liittyvä tieto löytyy?

• Toimenpiteen nykytila; miten toimenpide toteutetaan; toteuttamisen aikataulu

• Käytetty mittari

• Kuka on vastuussa toteuttamisesta?


Tarkistuslistojen keskeisimmät tiedot kootaan katselmusten raporttilomakkeisiin. Jokaisessa pääteemassa on yksi raporttilomake, johon yhtiö kirjoittaa omin sanoin tiivistetysti teeman nykytilan. Täytettyjä katselmusraportteja voi hyödyntää suoraan kestävän kehityksen ohjelman ja ympäristöohjelman lähtökohtina.

 

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa täältä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä