2.2.1. Energia ja vesi asuinkiinteistöissä


 

Noin 40 prosenttia asuinkiinteistöjen hoitokustannuksista muodostuu energian ja veden kulutuksesta.1 Jopa 30 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiasta kuluu käyttöveden lämmitykseen.2 Keskeistä kulutusten ympäristövaikutusten hallinnassa on


• seuranta
• tavoitteiden asettaminen
• toimenpiteiden määritteleminen tavoitteiden saavuttamiseksi
• kulutuspoikkeamien ripeä selvittäminen
• henkilöstön ja asukkaiden koulutus
• tiedottaminen.


Merkittävään osaan asumisen kulutuksista voi vaikuttaa esimerkiksi investoimalla teknisiin ratkaisuihin. Lämmitysverkoston perussäädön avulla energian kulutusta voidaan vähentää kiinteistössä usein 10–15 prosenttia.3


Valtaosa veden kulutuksesta riippuu kuitenkin asukkaista. Laiteinvestoinnit auttavat kulutustottumusten muuttamisessa. Kiinteistökohtaiset vesimittarit vähentävät veden käyttöä keskimäärin 15–20 prosenttia, mutta muitakin keinoja tarvitaan. Asukkaiden ja henkilöstön ympäristöosaamisen ja -valmiuksien ylläpito on yksi keino. On todettu, että jo pelkkä tieto omasta kulutuksesta kannustaa säästöön.4 Asukkaiden ympäristötietoisuuden ja osaamisen tueksi luodulla energiaekspertti-toiminnalla on saatu aikaan keskimäärin seuraavia säästöjä:5


• Lämmitys 5 prosenttia
• Kiinteistösähkö 10–20 prosenttia
• Vesi 20–25 prosenttia.


Tässä kirjassa energiakatselmus antaa perustiedot talon lämpöä, sähköä ja vettä käyttävien järjestelmien säästömahdollisuuksista. Niiden avulla voidaan valita itselle parhainta tulosta tuottavat toimenpiteet. Parhaimmillaan energiakatselmus maksaa itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa.6


____________________________________________________________

1 www.motiva.f/koti_ja_asuminen/taloyhtiot
2 www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa/vesi
3 www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/lammitysverkoston_perussaato
4 Kotakorpi E., Lähteenoja S. & Lettenmeier M. 2008. ”KotiMIPS – Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen pienentäminen.” Suomen ympäristö 43/2008. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. Edita Prima Oy.
5 www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/nain_vaikutat_asukkaana/energiaekspertti
6 http://www.taloyhtio.net/hoku/energia/energiakatselmukset/default.html


 


• Energian ja veden kulutuksen ympäristövaikutusten vähentäminen
• CO2-päästöjen vähentäminen
• Energian säästäminen
• Veden kulutuksen vähentäminen
• Uusiutuvan energian osuuden lisääminen

• Veden kulutus
m3 / vuosi, l / asukas / vrk
• Kiinteistösähkön kulutus kWh / rm3 / vuosi
• Lämpöenergian kulutus  kWh / rm3 / vuosi
• Huoneistojen keskilämpötila ja sen poikkeama tavoitteesta
• Energiakustannusten suuruus pitkänä ajanjaksona / rm3 / vuosi


Oleellista on, että viestittäessä asukkaille käytetään heille konkreettisia mittareita, vaikka ne eivät olisikaan eksakteja. Esimerkkejä tällaisista mittareista:


• Veden kulutus (l / vrk / asukas tai € / v / asukas)
• Kiinteistösähkön kulutus (kWh tai € / vuosi / asukas)
• Lämpöenergian kulutus (kWh tai € / vuosi / asukas)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä