PÄÄTEEMA

2.3. Kestävän asumisen tukiprosessitOsateemat

• Työhyvinvointi, 2.3.1
• Viestintä, 2.3.2
• Osaamisen hallinta, 2.3.3
• Yhteistyö sidosryhmien kanssa, 2.3.4
• Vastuulliset hankinnat ja ostopalvelut, 2.3.5
• Toimisto ja ylläpito: energia, vesi, jätteet, 2.3.6


 

Tässä luvussa arvioidaan yhtiön omaa toimintaa, hallintoa ja ylläpitoa kestävän asumisen näkökulmasta. Luvun osateemoja voidaan tarkastella asumispalveluiden välttämättöminä tukiprosesseina, jotka ovat olennaisia kestävän kehityksen toteutumisen ja ohjelmatyön kannalta.1


Tässä luvussa kuvatut toiminnot ovat monin tavoin merkittäviä kestävän asumisen näkökulmasta. Esimerkiksi hankintojen välilliset sosiaaliset ja ympäristövaikutukset ovat huomattavia. Yhtiö voi toimia hyvänä esimerkkinä asukkaille hoitamalla toimiston, isännöinnin ja huollon ympäristöasiat hyvin. Onnistunut viestintä ja osaamisen hallinta ovat oleellisia tavoitteiden toteutumisessa.


_________________________________________________________

1 Kaikkien lukujen osateemojen yhteydessä käsitellään johtamiseen, osaamiseen ja viestintään liittyviä kysymyksiä teeman näkökulmasta. Tässä luvussa viestinnän ja osaamisen hallintaa on käsitelty yleisen johtamisen tasolla (esim. koko yhtiön viestintäsuunnitelma vs. viestintäkampanja asukkaille vedenkulutuksesta).


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä