2.3.3. Osaamisen hallintaToimintaympäristön muutokset tuovat jatkuvasti uusia haasteita henkilöstön osaamiselle. Kiinteistönhoitoon kuuluu olennaisesti ilmastonmuutoksen torjuminen arjen asumisen näkökulmasta. Tekninen toimintaympäristö ja monimuotoinen asiakaskunta lisäävät koulutuksen tarvetta.

 

Asukasaktiivit ovat hyvin samanlaisten haasteiden edessä kuin yhtiön henkilöstö. Perustiedot esimerkiksi asumisen kustannusten seurannasta ja kokoustekniikasta ovat tärkeitä. Asukkaiden koulutusten ei kuitenkaan tarvitse keskittyä vain talon teknisten ja hallinnollisten asioiden hoitoon, vaan niiden ohella kannattaa kehittää vuorovaikutustaitoja ja viestintää.

 

Vierailu jäteveden puhdistamolle tai energialaitokselle on tehokas tapa lisätä asumiseen liittyvää ympäristöosaamista. Perinteisten asukasdemokratia- ja taloturvallisuuskoulutusten rinnalle voi järjestää virkistävää vaihtelua. Tässä muutama esimerkki:

 

• Parvekepuutarhan perustaminen

• Iskevä tapahtumien mainostaminen

• Hyvä naapuruus – mitä se on?


Koulutusten pitkäjänteinen suunnittelu kannattaa sisällyttää osaksi yhtiön toiminnan suunnittelua. Silloin koulutukset palvelevat parhaiten osaamisen tarkoituksenmukaista kehittämistä. Hyvä koulutus on sisällöltään osallistujien omaan alaan liittyvää ja olennaiseen keskittyvää. Samat periaatteet pätevät, kun suunnitellaan asukastahojen koulutuksia. 


• Tarkoituksenmukainen osaaminen

• Hiljaisen tiedon siirtäminen ja säilyttäminen organisaation hallussa

• Varautuminen toiminta ympäristön muutoksiin

• Asiakastyytyväisyys

• Henkilöstön tyytyväisyys

• Koulutusten määrä / v

• Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohti (henkilöstöryhmittäin)

• Koulutustuntien vuosikeskiarvo asukasta kohti

• Henkilöstön osallistuminen koulutukseen / v


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä